Ruszył nabór do Programu  Wspólnie dla dziedzictwa w 2023 roku
Powrót
ProjektWspólniedladziedzictwa–PorządkowanieParowozowniSkierniewickiej,fot.PolskieStowarzyszenieMiłośnikówKolei
Data publikacji: 14 kwietnia 2023

Celem Programu jest tworzenie warunków do zrównoważonej ochrony dziedzictwa kulturowego i wykorzystania jago wartości dla rozwoju społecznego obecnych i przyszłych pokoleń. 

Program adresowany jest do organizacji pozarządowych.

W ramach Programu wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie zadań adresowanych przede wszystkim do społeczności lokalnych, realizujących strategiczne cele Programu poprzez niżej wymienione działania: 

  1. prace porządkowe przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub włączonych do gminnej lub wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz w ich otoczeniu;
  2. działania przy identyfikowaniu, inwentaryzowaniu i dokumentowaniu materialnego dziedzictwa kulturowego, prowadzące do jego rozpoznania, utrwalenia oraz zachowania dziedzictwa kulturowego i jego wartości;
  3. działania zmierzające do zachowania i wzmacniania tradycji rękodzielniczych, upowszechniania umiejętności związanych z rzemiosłem lub tradycyjnymi technikami budowlanymi, służących zachowaniu zabytków i ich wartości;
  4. działania edukacyjne oraz popularyzujące lokalne dziedzictwo kulturowe (materialne) i wiedzę na jego temat lub na temat jego wartości, prowadzące do zwiększenia świadomości społecznej wartości dziedzictwa oraz wzmacniania społecznej woli zachowania dziedzictwa i korzystania z jego wartości;
  5. działania edukacyjne mające na celu zwiększenie poziomu wiedzy na temat procedury zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa poszukiwania zabytków i promocję dobrych praktyk w zakresie poszukiwania zabytków przy użyciu urządzeń elektronicznych i technicznych oraz sprzętu do nurkowania.

Aplikowanie odbywa się za pomocą platformy Witkac – https://witkac.pl/#/contest/view?id=26137

Nabór wniosków do programu trwa do 16 maja 2023 r. do godz. 15.00.

Więcej informacji: Dotacje/ Wspólnie dla dziedzictwa

Program jest realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Skip to content