Żegnamy naszego kolegę Wiktora Knercera
Powrót
Wiktor Knercer fot
Data publikacji: 13 kwietnia 2023

W dniu 7 kwietnia 2023 roku  odszedł Wiktor Knercer, emerytowany pracownik Narodowego Instytutu Dziedzictwa, historyk, społecznik, specjalista w zakresie ochrony zabytkowej zieleni i krajobrazu kulturowego.

Wiktor Knercer ukończył historię na Uniwersytecie Warszawskim (1977) oraz studia podyplomowe z zakresu etnografii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu  (1980)  i  Ochrony i Konserwacji Zabytkowych Założeń Ogrodowych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (1991). Całe zawodowe życie związany był z instytucjami ochrony zabytków. W 1979 roku rozpoczął pracę w Biurze Badań i Dokumentacji Zabytków w Siedlcach, a już rok później przeniósł się do Olsztyna, również do Biura Badań i Dokumentacji Zabytków, gdzie pracował do czasu rozwiązania tej instytucji. 1 stycznia 1991 roku rozpoczął pracę w służbach konserwatorskich (Państwowej Służbie Ochrony Zabytków, Służbie Ochrony Zabytków, Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków), gdzie w 2005 roku zakończył pracę na stanowisku głównego specjalisty ds. zabytkowej zieleni . Od roku 2005 aż do czasu przejścia na emeryturę w roku 2015 pracował w olsztyńskim oddziale Narodowego  Instytutu Dziedzictwa na stanowisku głównego specjalisty. Wykładał Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na podyplomowym Studium Ochrony i Konserwacji Zabytkowych Założeń Ogrodowych oraz w katedrze Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.  Od początku lat dziewięćdziesiątych aktywnie działał społecznie, szczególnie w dwóch olsztyńskich stowarzyszeniach.  Był wieloletnim członkiem zarządu Stowarzyszenia Wspólnota Kulturowa „Borussia” oraz Komitetu Ratowania Dawnych Cmentarzy na Warmii i Mazurach. W środowisku „Borussii” realizował projekty edukacyjne i konserwatorskie. Do najważniejszych  z pewnością należały projekt porządkowania cmentarzy z I wojny światowej (od 1993) oraz projekt „Nowe życie pod starymi dachami” (od 2000 ).

Wiktor Knercer był autorem wielu opracowań studialnych, artykułów i książek poświęconych parkom, cmentarzom i krajobrazowi kulturowemu Warmii i Mazur. Był również współtwórcą projektów konserwatorskich i edukacyjnych realizowanych w ramach działalności społecznej. Jego praca zawodowa i aktywność społeczna  została wyróżniona przyznaniem złotej odznaki za Opiekę nad Zabytkami, odznaką Zasłużony Działacz Kultury, Srebrnym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, Honorową Odznaką za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Nagrodą Prezydenta Olsztyna za całokształt pracy twórczej na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego.

Wiktor Knercer  był członkiem Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, Polskiego Towarzystwa Historycznego, Stowarzyszenie Polskich Architektów Krajobrazu.

Z ogromnym smutkiem żegnamy Wiktora.

Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Skip to content