Pobierz bezpłatnie e-book: „Jak działała Stocznia Gdańska”
Powrót
NID  www × px
Data publikacji: 2 lutego 2023

„Jak działała Stocznia Gdańska” autorstwa Andrzeja Trzeciaka oraz Andrzeja Nawrockiego. Książka ukazała się nakładem wydawnictw Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz Instytutu Dziedzictwa Solidarności.

Publikacja, którą oddajemy do rąk czytelników, posiada charakter studium, którego celem było uchwycenie i opisanie podstawowego – produkcyjnego aspektu działania Stoczni Gdańskiej oraz przemysłowej funkcji jej terenów, miejsc i poszczególnych obiektów. 

Punktem wyjścia była opracowana w 2021 roku, na zlecenie Narodowego Instytutu Dziedzictwa, specjalistyczna dokumentacja, która jest jednym z ważnych elementów działań na rzecz wpisu historycznej Stoczni Gdańskiej na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Inicjatorem tego przedsięwzięcia było Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zaś koordynatorem trudnego i długiego procesu jego realizacji jest Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Wysiłki mające na celu opracowanie aplikacji, przeprowadzenie złożonego procesu konsultacyjnego oraz realizacji działań promocyjnych wspierało wiele podmiotów, osób oraz instytucji, przede wszystkim Miasto Gdańsk, właściciele terenów poprzemysłowych oraz organizacje społeczne. Uczestnikami tego procesu pozostają także autorzy niniejszego studium jako członkowie zespołu opracowującego materiały do aplikacji oraz konsultanci merytoryczni.

Zasadniczym zadaniem niniejszej publikacji było przedstawienie roli poszczególnych stoczniowych budowli oraz zachowanych elementów infrastruktury przemysłowej na tle złożonych procesów technologicznych z zakresu budowy i wyposażenia statków. Stanowi ona wypełnienie luki w literaturze przedmiotu.

Książka jest ilustracją niezwykle bogatej i różnorodnej produkcji tego wyjątkowego zakładu produkcyjnego. Autorzy podjęli próbę wpisania jego historii oraz przemysłowego dorobku w całokształt dziejów lokalnej i ponadlokalnej wytwórczości okrętowej, przemysłu stoczniowego Gdańska, Polski i Europy oraz rozwoju okrętownictwa. Jednocześnie uwypuklono i opisano te elementy industrialnej spuścizny Stoczni Gdańskiej, które zachowały się do dzisiaj pomimo znacznych ubytków jej przemysłowej infrastruktury, obiektów i wyposażenia, spowodowanych wyburzeniami i zmianami właścicielskimi oraz przestrzennymi w tej części miasta.

Pobierz bezpłatny e-book: „Jak działała Stocznia Gdańska”

Skip to content