Pracownik Centrum Architektury Drewnianej w Zakopanem
Powrót
Data publikacji: 19 stycznia 2023

Narodowy Instytut Dziedzictwa poszukuje pracownika do Pracowni Terenowej „Centrum Architektury Drewnianej” w Zakopanem

Zakres obowiązków:

 • koordynowanie spraw związanych z działalnością edukacyjną i promocyjną Centrum, m.in. w zakresie publikacji wydawnictw, produkcji filmów edukacyjnych, organizacji konferencji, webinariów, szkoleń i warsztatów
 • współtworzenie baz danych – agregowanie informacji, opracowywanie stanów badań, spisów, ewidencji, wykazów w zakresie wszelkich danych dotyczących budownictwa, architektury drewnianej i tradycji ciesielskich
 • organizacyjna obsługa Centrum – realizacja prac organizacyjno-logistycznych związanych z działalnością Centrum

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie związanym z dziedzictwem kulturowym, historią, historią sztuki, edukacją, etnologią, naukami humanistycznymi, architekturą i działalnością Narodowego Instytutu Dziedzictwa
 • dobra znajomość języka angielskiego
 • bardzo dobra obsługa pakietu Ms Office (Excel, Word);
 • wysoka kultura osobista; komunikatywność, staranność, samodzielność i zaangażowanie

Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD);
 • posiadanie prawa jazdy – preferowane osoby mobilne, dysponujące pojazdem, który może być użyty do celów służbowych

Wymiar zatrudnienia: pełny etat

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Miejsce wykonywania pracy: Zakopane

Wymagane dokumenty: CV, list motywacyjny – w tytule pliku prosimy zawrzeć imię i nazwisko

Termin składania dokumentów: 10 lutego 2023 roku

Sposób składania dokumentów: Aplikacje prosimy przesłać na adres e-mail: rekrutacja@nid.pl podając w tytule maila „Centrum Architektury Drewnianej – Zakopane”

Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu obecnej rekrutacji przez Narodowy Instytut Dziedzictwa zgodnie art. 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowy Instytut Dziedzictwa, ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w NID możliwy jest poprzez ww. adres pocztowy lub pod adresem iod@nid.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przez Administratora procesu bieżącej rekrutacji a podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda.
 4. Administrator nie udostępnia Pani/Pana danych osobowych żadnym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procedury rekrutacyjnej oraz 6 miesięcy od dnia jej zakończenia.
 6. Pani/Pana uprawnienia w zakresie danych osobowych:
  1) prawo dostępu do swoich danych (w tym prawo do otrzymania ich kopii);
  2) prawo do sprostowania swoich danych osobowych;
  3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4) prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
  5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  6) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; zgodę można wycofać w każdym momencie,
  – żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  7) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO
 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu Pracy (imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana danych innych, niż wskazane w art. 221 Kodeksu Pracy, jest dobrowolne.
 2. Podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

Oferty nadesłane po upływie wskazanego terminu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.

Skip to content