Jak ocenić stan techniczny budynku drewnianego?
Powrót
stan techniczny aktual
Data publikacji: 2 grudnia 2022

Planując zakup lub remont drewnianego budynku warto przeprowadzić ekspertyzę techniczną obiektu. Ocena stanu technicznego budynku jest pierwszym etapem w dalszej procedurze zmierzającej do remontu obiektu. Centrum Architektury Drewnianej Narodowego Instytutu Dziedzictwa przygotowało materiały edukacyjne pomocne w ocenie stanu technicznego drewnianych obiektów.

Właściwa ocena stanu technicznego budynku jest podstawową i niezbędną czynnością warunkującą rodzaj, kierunek oraz kolejność prac przy obiekcie. Trafne rozpoznanie zniszczeń, określenie ich przyczyn oraz ocena użyteczności elementów konstrukcyjnych, dają gwarancję dobrze przeprowadzonego remontu. Historyczne budynki drewniane mają całkiem inną specyfikę niż te wznoszone we współczesnej technologii. Jednakże sposób oceny stanu technicznego można usystematyzować na podstawie współczesnych zasad.


Czasem niepozorne problemy, w toku prac mogą okazać się poważnym i kosztownym wyzwaniem. Zatem, w jaki sposób właściwie rozpoznać zagadnienia z którymi przyjdzie nam się zmierzyć podczas planowanego remontu budynku drewnianego? Jak ocenić stan techniczny obiektu, o którego losie przyjdzie nam rozstrzygnąć?


Odpowiedzią na te niezwykle trudne kwestie jest przygotowana przez Centrum Architektury Drewnianej Narodowego Instytutu Dziedzictwa film oraz broszura autorstwa Piotra Horodyskiego, eksperta ds. budownictwa, wykonującego na co dzień ekspertyzy techniczne obiektów. Autor wytycza schemat czynności koniecznych do przeprowadzenia podczas oględzin obiektu oraz wskazuje na konkretne części składowe obiektu podlegające ocenie. Broszura oraz film opatrzone są materiałem ilustracyjnym prezentującym przykładowe rodzaje zniszczeń najczęściej występujące w obiektach drewnianych. Broszura została wydana ze środków Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami 2019-2022.

Do pobrania:

Broszura“Ocena stanu technicznego zachowania budynku drewnianego”

Skip to content