Seminarium Centrum Architektury Drewnianej NID: „Wiedza zapomniana. Budownictwo drewnianej i tradycje ciesielskie w Polsce”
Powrót
CAD aktual scaled
Data publikacji: 29 listopada 2022

Zapraszamy do obejrzenia relacji z seminarium poświęconego architekturze drewnianej w Polsce, które odbyło się w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie. Celem spotkania było podjęcie dyskusji nad przyczynami zaniku tradycji budownictwa drewnianego w Polsce, możliwościami zachowania architektury drewnianej, a także sposobami przywracania wiedzy i umiejętności niezbędnych dla jej ochrony.

Specjalistyczna Pracownia Terenowa „Centrum Architektury Drewnianej” została powołana w 2019 r. jako część struktury Narodowego Instytutu Dziedzictwa w ramach realizacji zadań wpisanych w Krajowy Program Ochrony i Opieki nad Zabytkami na lata 2019-2022.

Zadaniem Centrum jest budowanie świadomości społecznej na temat wartości architektury drewnianej w zakresie mieszkalnictwa i turystyki kulturowej. Działalność instytucji adresowana jest do szerokiego grona odbiorców – służb konserwatorskich i wykonawców prac, właścicieli i opiekunów obiektów drewnianych, do organizacji pozarządowych oraz osób zaangażowanych w ochronę i popularyzację budownictwa drewnianego. Poza konferencjami naukowymi i seminariami, organizuje również praktyczne szkolenia, warsztaty i wykłady popularyzujące architekturę drewnianą.

Ostatnie wydarzenia Centrum Architektury Drewnianej:

Druga edycja szkoły letniej „Tłoka ciesielska” (https://nid.pl/2022/08/09/szkola-letnia-tloka-ciesielska-podstawy-oceny-stanu-technicznego-zabytkow-drewnianych-teoria-i-praktyka-w-skansenach-podlaskich-2/) została zorganizowana wspólnie z Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu. Wydarzenie skierowane było do pracowników Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków. Uczestnicy brali udział w warsztatach praktycznych i wykładach, związanych z inwentaryzacją, ochroną i konserwacją architektury drewnianej, na przykładzie budownictwa drewnianego z pogranicza województw podlaskiego i mazowieckiego. Wykłady i zajęcia praktyczne prowadzili pracownicy Politechniki Warszawskiej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz eksperci ze Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (PKN ICOMOS) oraz skansenów.

Seminarium „Wiedza zapomniana. Budownictwo ciesielskie w Polsce” odbyło się w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie. Celem seminarium było podjęcie dyskusji nad przyczynami zaniku tradycji budownictwa drewnianego w Polsce, możliwościami zachowania architektury drewnianej, a także sposobami przywracania wiedzy i umiejętności niezbędnych dla jej ochrony. Podczas spotkania, zastępca dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa, dr hab. Monika Bogdanowska, przedstawiła wstępne wyniki badań na temat stanu architektury drewnianej, które zostały przeprowadzone przez Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Zapraszamy do obejrzenia zapisu filmowego seminarium:

Centrum Architektury Drewnianej realizuje współpracę z Riksantikvaren – Dyrekcją ds. Dziedzictwa Kulturowego, bliźniaczą instytucją zajmującą się ochroną dziedzictwa w Norwegii. Celem współpracy jest wymiana doświadczeń oraz zdobywanie wiedzy na temat ochrony architektury drewnianej wobec negatywnych skutków zmiany klimatu. W ramach bilateralnego programu „Dziedzictwo a zmiany klimatu. Rozpoznanie wyzwań i potrzeb” odbyły się wizyty studyjne pracowników NID i Riksantikvaren, w Oslo i Krakowie.

Zapraszamy do dołączenia do grupy Centrum Architektury Drewnianej na platformie Facebook.
Zapraszamy do zapoznania się z materiałami video z konferencji, seminariów, szkoleń i warsztatów oraz filmami instruktarzowymi.


Skip to content