Międzynarodowa konferencja naukowa „Explicitus est liber”. Dziedzictwo sztuki drukarskiej do roku 1800
Powrót
Patronaty Biblioteka PAU i PAN aktualno
Data publikacji: 3 listopada 2022

Zapraszamy do udziału w konferencji naukowej organizowanej przez Bibliotekę Naukową Państwowej Akademii Umiejętności i Państwowej Akademii Nauk w Krakowie, nad którą patronat objął Narodowy Instytut Dziedzictwa. Ze względu na interdyscyplinarny charakter przedsięwzięcie skierowane jest do szerokiego grona badaczy z różnych dziedzin i dyscyplin naukowych oraz dziedzin kultury – m.in. historyków, historyków sztuki, bibliologów, bibliotekarzy, archiwistów i muzealników. Wydarzenie odbędzie się w dn. 17 – 18 listopada br. w Krakowie.

Niemalże 550 lat temu ukazał się w Krakowie pierwszy znany polski druk – przygotowany w krakowskiej oficynie Kaspra Straubego kalendarz na rok 1474, wydany najprawdopodobniej w roku 1473. Kraków – jako kolebka drukarstwa polskiego i miejsce działalności najsłynniejszych pierwszych oficyn (m.in. Szwajpolta Fiola, Kaspra Hochfedera, Jana Halera, Unglerów, Hieronima, Wietora, Scharffenbergów, Cezarych, Piotrkowczyków, Schedlów) – jest również doskonałym miejscem, by o historii drukarstwa debatować. Celem trzeciej, zaplanowanej jako cykliczne spotkania konferencji poświęconych zbiorom specjalnym, będzie kompleksowa refleksja nad zagadnieniami związanymi z rozwojem i dziedzictwem sztuki drukarskiej – starych druków, czyli publikacji wydanych do roku 1800, a będących obiektami badań wielu dziedzin.

Obrady będą skupione wokół zagadnień tworzenia, gromadzenia, opracowania, przechowywania, zabezpieczania, konserwacji i udostępniania zbiorów starodrucznych
(w formie tradycyjnej, jak i zdigitalizowanej), jak również fenomenu pierwszych druków
i księgozbiorów, ich dostępności i wykorzystywania. Od strony technicznej produkcji pojawią się np. oficyny, papiernie, gisernie, mecenasi, problematyka tegumentologiczna i cenzorska;
z perspektywy odbiorcy – zakupy, katalogi, społeczne i edukacyjne aspekty upowszechnienia druku, właściciele i znaki własnościowe, kolekcje, biblioteki historyczne i tzw. życie książki. Spotkanie będzie także okazją do dyskusji na temat współczesnego statusu starych druków – od postulatu zmiany cezury czasowej po funkcjonowanie najstarszych wydawnictw na rynku antykwarycznym.

Hasło przewodnie „Explicitus est liber”, czyli zamieszczany na końcu zwojów zapis informujący o tym, że książka została rozwinięta, daje możliwość wieloaspektowego spojrzenia na stare druki – jako pewien etap w rozwoju środków komunikacji oraz ich ewolucji i znaczenia jako materialnego nośnika informacji.

Rejestracja na konferencję jest zakończona. Wydarzenie będzie transmitowane online.

Link do strony wydarzenia: http://biblioteka.pau.krakow.pl/explicitus-est-liber

Wydarzenie na Facebooku: https://www.facebook.com/events/1322418634907819

Skip to content