Konferencja podsumowująca projekt: „Digitalizacja i udostępnianie cyfrowych dóbr kultury – zabytków oraz grobów i cmentarzy wojennych”
Powrót
Konferencja POPC aktualnosci
Data publikacji: 12 września 2022

12 września 2022 r. w siedzibie Narodowego Instytutu Dziedzictwa odbyła się konferencja prasowa podsumowująca realizację projektu: „Digitalizacja i udostępnianie cyfrowych dóbr kultury – zabytków oraz grobów i cmentarzy wojennych”, konferencja była również dostępna online na kanale YouTube NID.

W spotkaniu udział wzięła Marzenna Guz-Vetter, p.o. dyrektora przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, Ewa Siczek, dyrektor Biura Projektów Rozwoju Usług Cyfrowych, Centrum Projektów Polska Cyfrowa oraz przedstawiciel Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Znaczenie projektu oraz jego przebieg przedstawiła dr hab. Katarzyna Zalasińska, dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz Piotr Skajewski – kierownik projektu. Szczegóły realizacji jednego z elementów projektu, czyli scanowanie 3D, zaprezentował Karol Czajkowski, koordynator digitalizacji 3D, Dział Danych o Zabytkach, Centrum Kompetencji ds. Digitalizacji NID.
Po zakończeniu prezentacji, zebrani goście udali się na wizytę do pracowni digitalizacji, gdzie mogli zapoznać się z procesem digitalizacji oraz z opracowywanymi aktualnie materiałami źródłowymi.

Zapis konferencji dostępny jest na kanale YouTube NID:

Projekt „Digitalizacja i udostępnianie cyfrowych dóbr kultury – zabytków oraz grobów i Cmentarzy wojennych” ma na celu cyfryzację dokumentów, takich jak: karty ewidencyjne, zdjęcia, mapy, plany, schematy, ryciny i inne dokumenty znajdujące się w archiwum NID oraz udostępnienie ich w przestrzeni on-line na portalu zabytek.pl. Podjęte działania dotyczą wszystkich obiektów nieruchomych oraz archeologicznych wpisanych do Krajowej Ewidencji Zabytków oraz kart ewidencyjnych grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się w archiwum urzędów wojewódzkich. Projekt realizowany jest od 28 stycznia 2019 r. do września 2022 roku. Jego wartość została ustalona na poziomie 37 mln zł z czego 31 mln zł pochodzi z budżetu Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, a 6 mln pochodzi ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Skip to content