Ostatnia szansa na obejrzenie wystawy „Przyszłym pokoleniom. 60 lat misji Narodowego Instytutu Dziedzictwa”
Powrót
Wrzesien  otwarcie wystaw aktual
Data publikacji: 26 sierpnia 2022

Wrzesień jest ostatnim miesiącem, w którym prezentujemy jubileuszową wystawę plenerową “Przyszłym pokoleniom. 60 lat misji Narodowego Instytutu Dziedzictwa” w przestrzeni miast. Wystawa obrazująca działania Instytutu zawita do Gdańska, Rzeszowa, Zielonej Góry oraz Szczecina. Zapraszamy wszystkich mieszkańców tych miast, którzy chcą poznać polskie dziedzictwo kulturowe do oglądania wystawy i odkrywania historii.

Rok 2022 to 60. rocznica misji Narodowego Instytutu Dziedzictwa, który wspiera i chroni materialny i niematerialny dorobek kulturowy Polski. Misja Instytutu wiąże się zarówno z ochroną zabytków jak i budowaniem świadomości i tożsamości kulturowej Polaków zamieszkujących różnorodne i bogate w lokalne tradycje regiony. Jak podkreśliła dr hab. Katarzyna Zalasińska – dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa:

– Dziś jako Narodowy Instytut Dziedzictwa nie tylko opiekujemy się i obejmujemy ochroną zabytkowe obiekty, stale poszerzając choćby listę Pomników Historii, ale również dbamy o archiwizację i cyfryzację niematerialnego dorobku kulturowego. Polska może poszczycić się pięknymi, różnorodnymi i barwnymi obrzędami oraz zwyczajami, które ilustrują lokalne – czasem bardzo ulotne – tradycje. To właśnie one obok dzieł architektury, pomników oraz cmentarzy stanowią istotną tkankę naszej tożsamości narodowej.

Wrześniową trasę rozpoczyna otwarcie wystawy “Przyszłym pokoleniom” w Gdańsku, które odbędzie się 5 września o godz. 13:00 w Sali BHP przy ul. Ks. J. Popiełuszki 6 w Gdańsku. Wystawę otworzy dr hab. Katarzyna Zalasińska – dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz kierownik Oddziału Terenowego NID w Gdańsku – Tomasz Błyskosz. Wydarzeniu będzie towarzyszyła konferencja “Od Młodego Miasta do Stoczni Gdańskiej. O potrzebie zachowania zabytków”, którą o godzinie 14:00 rozpocznie dr Jarosław Sellin – Sekretarz Stanu w MKiDN, Generalny Konserwator Zabytków.

Podczas konferencji uczestnicy będą mogli wysłuchać referatów m.in. Tomasza Błyskosza, który przybliży ponad 50-letnią historię Oddziału sięgającą Biura Badań i Dokumentacji Zabytków Województwa Gdańskiego, a także opowie o trwających obecnie działaniach z zakresu dokumentowania i waloryzacji dóbr kultury oraz ich ochrony. Następnie o Młodym Mieście w średniowieczu opowie dr inż. arch. Piotr Samól z Politechniki Gdańskiej. W dalszej części konferencji uczestnicy wysłuchają również referatów „Śladami procesu budowy statków w Stoczni Gdańskiej” wygłoszonego przez byłego dyrektora Stoczni Gdańskiej Andrzeja Nawrockiego oraz „O Dziedzictwie techniki, jego wartościach i nieodzowności ich badań” – który przedstawi dr Waldemar Affelt, wiceprzewodniczący Głównej Komisji Konserwatorskiej. Podczas konferencji odbędzie się również premiera książki Andrzeja Trzeciaka „Gdańsk, Stocznia, „Solidarność”. Przemysłowe i wolnościowe dziedzictwo Stoczni Gdańskiej”. Rozmowę z autorem poprowadzi dr hab. Jacek Friedrich, dyrektor Muzeum Narodowego w Gdańsku, prof. Uniwersytetu Gdańskiego.

We wtorek, 6 września wystawa będzie miała swoją premierę na południowym wschodzie Polski – w stolicy Podkarpacia, Rzeszowie. Uroczyste otwarcie wystawy odbędzie się o godz. 13.00 na placu przed Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

Godzinę później odbędzie się towarzysząca wystawie debata pt. „Rola współpracy interesariuszy w procesie ochrony zabytków i zarządzania dziedzictwem kulturowym. Działania Oddziału Terenowego NID w Rzeszowie na przykładzie cerkwi w Radrużu – dobra UNESCO, Pomnika Historii, miejsca na Szlaku Architektury Drewnianej”. Debatę otworzy kierownik Oddziału Terenowego NID w Rzeszowie – Anna Fortuna-Marek, a w dyskusji udział wezmą również: dr hab. Monika Bogdanowska – zastępca dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Beata Kot – Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków, Robert Godek – dyrektor Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, Anna Brzechowska-Rębisz – dyrektor Biura Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz Piotr Zubowski – dyrektor Muzeum Kresów w Lubaczowie.

Przedostatnim miejscem na mapie Polski, gdzie zawita wystawa „Przyszłym pokoleniom” jest Zielona Góra. 20 września o godz. 13.00 na Deptaku przy Muzeum Ziemi Lubuskiej rozpoczną się uroczyste obchody jubileuszowe, którym towarzyszyć będzie sesja naukowa „Wielokulturowe Dziedzictwo Ziemi Lubuskiej”.

Sesja rozpocznie się o godz. 14.00 w Sali Witrażowej Muzeum Ziemi Lubuskiej, a zebrani uczestnicy będą mogli posłuchać m.in. wystąpienia dr hab. inż. Wojciecha Eckerta – kierownika Oddziału Terenowego w Zielonej Górze, który przedstawi dokonania oddziału zielonogórskiego, a także opowie o „Architekturze obronnej. Od średniowiecza do czasów współczesnych”. Swoje wystąpienia będą mieli również: dr Barbara Bielinis-Kopeć – Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków, która przedstawi „30 lat rewaloryzacji Parku Mużakowskiego w Łęknicy”, następnie ks. dr hab. Robert Romuald Kufel – dyrektor Archiwum Diecezjalnego w Zielonej Górze opowie o „Cmentarzach wyznaniowych do 1945 roku, w granicach województwa lubuskiego”. W dalszej części wystąpią także dr Andrzej Kirmiel – dyrektor Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej oraz dr Arkadiusz Cincio – kierownik Działu Winiarskiego w Muzeum Ziemi Lubuskiej. Sesję naukową otworzy dr hab. Katarzyna Zalasińska.

Trasę jubileuszową zamknie prezentacja wystawy „Przyszłym pokoleniom”, która odbędzie się 27 września o godz. 13.00 na Jasnych Błoniach im. Jana Pawła II w Szczecinie. Wystawę uświetni spotkanie środowisk konserwatorskich w Willi Lentza, przy al. Wojska Polskiego 84, które rozpocznie się o 14.30. Spotkanie rozpocznie Elżbieta Ofat – Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz Waldemar Witek – kierownik Oddziału Terenowego NID w Szczecinie, który opowie o 30 (+1) latach działalności szczecińskiego Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Podczas spotkania będzie miała miejsce również projekcja filmu „Szczecińska Willa Lentza – powrót do świetności” oraz odbędzie się kuratorskie zwiedzanie Willi, które poprowadzą Michał Dębowski – Miejski Konserwator Zabytków w Szczecinie oraz Maciej Słonimski – główny specjalista Pracowni Terenowej NID w Szczecinie.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia we wrześniu jednego z czterech miast i zapoznania się z dokonaniami zarówno Narodowego Instytutu Dziedzictwa, jak i Oddziałów Terenowych.

Jubileusz 60-lecia Narodowego Instytutu Dziedzictwa obchodzony jest pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Wydarzenia organizowane w ramach Jubileuszu 60 lat misji NID finansowane są ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Patron medialny Jubileuszu 60 lat misji NID:

Skip to content