Uroczystości odpustowe ku czci św. Rocha z obrzędem błogosławieństwa zwierząt w Mikstacie
Powrót
Patronaty blogoslawienstwo zwierzat w Mikstacie miniatura
Data publikacji: 29 lipca 2022

Narodowy Instytut Dziedzictwa objął patronatem uroczystości odpustowe ku czci św. Rocha z obrzędem błogosławieństwa zwierząt w Mikstacie. Odbędą się one w dniach 15 – 16 sierpnia w Diecezjalnym Sanktuarium św. Rocha.

Mikstat to niewielkie miasto położone w południowej Wielkopolsce, gdzie na wzgórzu cmentarnym wśród starych drzew znajduje się niewielki, zabytkowy kościół pw. Świętego Rocha. W miejscu tym nieprzerwanie od trzystu lat odbywają się uroczystości odpustowe połączone z obrzędem błogosławieństwa zwierząt. Święty Roch – patron kościoła chroni przed zarazą i jest opiekunem zwierząt domowych. Mieszkańcy wierzą, że to właśnie dzięki jego wstawiennictwu ich przodkowie zostali ocaleni przed śmiercią podczas epidemii cholery.

Organizowane co roku uroczystości odgrywają ważną rolę w kształtowaniu tożsamości lokalnej, integrują rodziny i społeczność. Stanowią okazję dla pielgrzymów, ale także turystów kulturowych do obejrzenia ginących tradycji. W 2015 roku uroczystości odpustowe ku czci św. Rocha zostały wpisane na Krajową Listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Skip to content