Wystawa “Przyszłym pokoleniom. 60 lat misji Narodowego Instytutu Dziedzictwa” w Olsztynie, Krakowie, Łodzi i Opolu
Powrót
PlakatpromującylatmisjiNID
Data publikacji: 31 maja 2022

Od ponad pół wieku Narodowy Instytut Dziedzictwa podejmuje szereg działań na rzecz ochrony zabytków, materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Powstała w 1962 roku instytucja świętuje w tym roku 60 lat swojej misji. Jubileusz postanowiła obchodzić w nietypowy sposób. Specjalna wystawa “Przyszłym pokoleniom. 60 lat misji Narodowego Instytutu Dziedzictwa” zostanie zaprezentowana w Oddziałach Terenowych Instytutu w 15 miastach na terenie całego kraju. Pierwsze wystawy odbędą się już w czerwcu.

60 lat realizowania misji przez Narodowy Instytut Dziedzictwa skłonił nas do refleksji nad dotychczasowym dorobkiem. Uznaliśmy, że jest to doskonała okazja, by podzielić się nim z całą Polską. Tak narodził się pomysł zorganizowania wystawy “Przyszłym pokoleniom. 60 lat misji Narodowego Instytutu Dziedzictwa”, którą będziemy prezentowali w 15 Oddziałach Terenowych Instytutu. Mamy nadzieję, że jubileuszowa wystawa przybliży misję naszego Instytutu, a także zachęci do włączania się w organizowane przez nas akcje na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego. Wystawie będą towarzyszyły konferencje oraz debaty poruszające ważne kwestie ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego. W czerwcu wystawa będzie prezentowana w Olsztynie, Krakowie, Łodzi oraz Opolu. W imieniu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – serdecznie zapraszam do odwiedzania Oddziałów Terenowych oraz zapoznawania się z ekspozycją – podkreśliła dr Katarzyna Zalasińska, Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Jubileusz 60 lat misji Narodowego Instytutu Dziedzictwa obchodzony jest pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Obchody Jubileuszu 60 lat misji Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Oddziałach Terenowych otworzy wystawa “Przyszłym pokoleniom” w Oddziale Terenowym w Olsztynie. Otwarcie wystawy odbędzie 2 czerwca o godz. 13.00 przy Placu Jana Pawła II.

Wydarzeniu będzie towarzyszyła konferencja “Zabytek Zadbany – co to znaczy?”, która rozpocznie się o godz. 16:00 w Muzeum Nowoczesności przy ul. Knosały 3b. Uczestnicy wydarzenia będą mieli możliwość także zwiedzenia trzech zabytkowych obiektów, nagrodzonych w konkursie Zabytek Zadbany. Po Kamienicy Naujackiej zlokalizowanej przy ul. Dąbrowszczaków 3, Tartaku Rapfaelsonów przy ul Knosały 3b oraz Domu Mendelsohna usytuowanym przy ul. Zyndrama z Maszkowic 2 oprowadzą zwiedzających specjaliści z Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Oddział Terenowy NID w Olsztynie powstał w 2005 roku, a od początku swojego istnienia jego działania skupiają się na rozpowszechnianiu, badaniu i upowszechnianiu wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego województwa warmińsko-mazurskiego. Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających codziennie do 30 czerwca.

Druga wystawa “Przyszłym pokoleniom” zostanie otwarta 8 czerwca o godz. 13:00 przy Placu Szczepańskim w Krakowie a jej gospodarzem będzie Oddział Terenowy w Krakowie.

Wystawie w Krakowie będą towarzyszyły dwa panele. Pierwszy z nich „Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń w objętej wojną Ukrainie: potencjał istniejących metod, instrumentów i technologii” rozpocznie się o godz. 14.30 w siedzibie Klubu Dziennikarzy Pod Gruszką przy ul. Szczepańskiej 1. Panel zostanie poprowadzony w języku angielskim, a punktem wyjścia do dyskusji będzie Rekomendacja Warszawska w sprawie odbudowy i rekonstrukcji dziedzictwa kulturowego, opracowana na konferencji The Challanges of World Heritage Recovery w Warszawie, w maju 2018 roku. Podczas dyskusji przedstawione zostaną metody ochrony zagrożonego dziedzictwa kulturowego Ukrainy – jako integralnej części dziedzictwa europejskiego, tematy ochrony dziedzictwa niematerialnego czy znaczenia digitalizacji jako formy wykorzystania nowych technologii do zabezpieczana spuścizny narodowej. Panel jest szczególnie ważny z perspektywy działającego w NID Centrum Pomocy dla Kultury na Ukrainie, którego misją jest koordynacja krajowych i zagranicznych inicjatyw ratujących zasoby kulturalne tego kraju.

Drugi panel: „Ochrona zabytków w obliczu zmian klimatycznych. Między tradycją a nowymi wyzwaniami ochrony zabytków” rozpocznie się o godz. 16.00 również w Klubie Dziennikarzy Pod Gruszką. Uczestnicy debaty poruszą problem wpływu negatywnych efektów zmian klimatycznych na dziedzictwo narodowe, w tym konieczność adaptacji obiektów zabytkowych do wymogów energooszczędności, minimalizowania kosztów użytkowania, a także ochrony obiektów i terenów zabytkowych przed negatywnymi zjawiskami, jak wzmożona insolacja, nawalne opady, czy zmiany uwarunkowań hydrologicznych. Eksperci przybliżą również dotychczasowe działania podjęte w celu ochrony zabytków przed zmianami klimatycznymi, skupiając największą uwagę na problemach Małopolski.

Oddział Terenowy Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Krakowie powstał w 1991 roku.

Wystawę ”Przyszłym pokoleniom” będzie można też oglądać w Pracowni Terenowej w Łodzi już 10 czerwca od godz. 13:00 na Małym Rynku Manufaktury przy ul. Drewnowskiej 58.

Łódzkiej wystawie będzie towarzyszyła konferencja “Co jest zabytkiem? Badania w procesie rozpoznawania dziedzictwa kulturowego”, która rozpocznie się o godz. 14:00 w sali audiowizualnej na I piętrze Muzeum Sztuki ms2 przy ul. Ogrodowej 19. W czasie prelekcji podjęte zostaną kwestie wieloaspektowości rozpoznania dziedzictwa kulturowego, problematyki badań i ochrony sakralnego dziedzictwa drewnianego czy wartościowych treści, jakie w procesie ochrony zabytków niosą za sobą badania zasobów archiwalnych. Eksperci przedstawią również dotychczasowe dokonania Pracowni Terenowej NID w Łodzi oraz plany na przyszłość. W czasie konferencji odbędzie się również prelekcja na temat zastosowania nowoczesnej technologii jaką są drony w ochronie dziedzictwa kulturowego.

Pracownia Terenowa NID w Łodzi powstała w 1991 roku.

Wystawę w Olsztynie, Krakowie i Łodzi będzie można oglądać do końca czerwca.

Czerwcową ekspozycję wystawy ”Przyszłym pokoleniom” zakończy pokaz w Oddziale Terenowym w Opolu. Wystawę będzie oglądać już od 20 czerwca do 7 lipca na ul. Krakowskiej przy Filharmonii Opolskiej.

Oddział Terenowy Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Opolu powstał w 2006 r., jako Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Opolu. Po restrukturyzacji w 2011 r. zmienił nazwę na Oddział Terenowy Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Opolu. Zmieniali się też pracownicy – niezmienna pozostała pracowitość i zaangażowanie instytucji w działania promujące i dokumentujące dziedzictwo materialne i niematerialne województwa opolskiego. Obecnie w opolskim oddziale Narodowego Instytutu Dziedzictwa pracuje kilku specjalistów z różnych dziedzin naukowych, którzy tworzą interdyscyplinarny zespół ds. badań i dokumentacji zabytków.
„Opolski NID” to oprócz Pomników Historii i koordynacji Europejskich Dni Dziedzictwa również szereg innych działań. Przygotowujemy specjalistyczną dokumentację konserwatorską, wydajemy opinie i ekspertyzy. W ciągu 16 lat pracownicy opracowali ponad 20 publikacji naukowych i popularnych, 8 wystaw, a także ponad 700 not na portal zabytek.pl, wygłosili także kilkadziesiąt prelekcji dla różnych instytucji, samorządów i organizacji pozarządowych, z którymi chętnie współpracują.

Obchody otwarcia wystaw „Przyszłym pokoleniom. 60 lat misji Narodowego Instytutu Dziedzictwa” dofinansowane zostały ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Patron medialny Jubileuszu 60 lat misji NID:

Skip to content