„Przyszłym Pokoleniom”. 60 lat misji Narodowego Instytutu Dziedzictwa
Powrót
Przyszlym Pokoleniom
Data publikacji: 22 kwietnia 2022

„Tegoroczna edycja Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków zbiegła się z pięknym jubileuszem 60-lecia misji Narodowego Instytutu Dziedzictwa – państwowej instytucji kultury, utworzonej w celu wspierania ochrony zabytków. Instytut, który od wielu lat organizuje uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków, kontynuuje misję zapoczątkowaną przez powołany do życia w styczniu 1962 r. Ośrodek Dokumentacji Zabytków” – powiedział wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, generalny konserwator zabytków dr Jarosław Sellin podczas uroczystych obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków i 60-lecia misji Narodowego Instytutu Dziedzictwa, które odbyły się w Pałacu na Wyspie w Muzeum Łazienki Królewskie.

Z tej też okazji Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda skierował list do uczestników wydarzenia, który odczytała Grażyna Ignaczak – Bandych szef Kancelarii Prezydenta RP.

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków to święto ustanowione przez Międzynarodową Radę Ochrony Zabytków. Znakomita okazja, aby poświęcić szczególną uwagę obiektom i miejscom, które zapisały się w historii i stanowią spuściznę dla przyszłych pokoleń. To również święto wszystkich, którzy zajmują się ochroną i konserwacją zabytków.

Dr hab. Katarzyna Zalasińska Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa podkreśliła, że „Instytut badając i dokumentując materialne oraz niematerialne dziedzictwo kulturowe, pracuje na rzecz ochrony i edukacji. Kształtowaliśmy i będziemy dalej kształtować standardy, które mają dzisiaj kluczowy wpływ na jakość prac konserwatorskich w Polsce. Nasze bogate archiwa obejmują zasób bezcennych materiałów stanowiących spuściznę kolejnych pokoleń wybitnych osobistości, które udostępniamy w zdigitalizowanej formie na naszym portalu zabytek.pl. To w naszych zasobach znajdują się archiwa Polskich Pracowni Konserwacji Zabytków, które stanowią dziś materiał edukacyjny dla kolejnego pokolenia konserwatorów. Od początku istnienia Instytutu jego pracownicy stawiali sobie ambitne zadania, wybiegali w przyszłość, tworząc unikatowy zasób wiedzy specjalistycznej oraz narzędzia, pozwalające na jej praktyczne wykorzystanie w życiu społecznym”.

W trakcie uroczystości szef Kancelarii Prezydenta RP Grażyna Ignaczak-Bandych wraz z wiceministrem kultury i dziedzictwa narodowego Jarosławem Sellinem wręczyła trzy Złote Medale za Długoletnią Służbę przyznane przez prezydenta RP Andrzeja Dudę pracownikom Departamentu Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Jubileusz oznacza dla NID zobowiązanie do podsumowania dotychczasowych osiągnięć i sformułowania ambitnych planów na przyszłość, którym poświęcona została debata „Przyszłym pokoleniom. 60 lat misji NID” z udziałem dr hab. Moniki Bogdanowskiej – Zastępcy Dyrektora NID, dr Grzegorza Grajewskiego – Kierownika Oddziału Terenowego NID we Wrocławiu oraz Marka Konopki – Dyrektora Ośrodka Dokumentacji Zabytków w latach 1983-1995.

Portal ZABYTEK.PL

By dokumentować i promować dziedzictwo, Instytut sięga również po nowoczesne środki oraz technologie. Doskonałym przykładem jest portal ZABYTEK.PL . To bezcenne źródło wiedzy zarówno dla pasjonatów, jak i fachowców. To tysiące stron dokumentów, zdjęć, rysunków, planów i map – w połączeniu z nowoczesnymi modelami 3D, filmami czy zdjęciami panoramicznymi. Funkcjonalności portalu przedstawili Mirosław Trojacki Kierownik Działu danych o zabytkach oraz Karol Czajkowski z Zespołu ds. danych cyfrowych Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Wystawa „Przyszłym pokoleniom”

W związku z jubileuszem zaplanowano specjalną wystawę „Przyszłym pokoleniom. 60 lat misji Narodowego Instytutu Dziedzictwa”, która zostanie zaprezentowana w 15 miastach w całej Polsce. Na ekspozycji przedstawione będą zasoby NID, zgromadzona dokumentacja, współpraca z organizacjami międzynarodowymi oraz bieżące zadania realizowane przez Instytut.
Ekspozycji będą towarzyszyły sesje, spotkania oraz konferencje w regionach organizowane przez lokalne oddziały w okresie od czerwca do września.

Wśród planowanych aktywności Instytut zapowiedział również specjalną jubileuszową publikację opisującą 60 lat działalności. Jubileusz zakończy uroczysta Gala podsumowująca Europejskie Dni Dziedzictwa.

Jubileusz Narodowego Instytutu Dziedzictwa odbywa się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Narodowy Instytut Dziedzictwa – ponad pół wieku pracy na rzecz zabytków w Polsce

Narodowy Instytut Dziedzictwa gromadzi wiedzę o materialnym i niematerialnym dziedzictwie, kształtującym naszą narodową i kulturową tożsamość. Dzięki badaniom, wydobywamy na światło dzienne fascynującą prawdę o dorobku przeszłych pokoleń, z myślą o przekazaniu go pokoleniom następnym w formie żywej i atrakcyjnej. Wykorzystując nowoczesne narzędzia i technologie, zachowujemy pamięć o przeszłości.

Od 60 lat służymy społeczeństwu, działając na rzecz opieki nad wspólnym dziedzictwem, propagując wartość zabytków jako nośników kultury. Dążymy do perfekcji we wszystkich działaniach, od opinii i ekspertyz, po publikację wydawnictw, od wytyczania standardów konserwatorskich, po organizację imprez popularyzujących dziedzictwo. Szczególną troską otaczamy obiekty o wyjątkowym znaczeniu – Pomniki Historii i dobra z Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO, będące oknem na świat naszej instytucji.

Inspirujemy wyobraźnię i propagujemy twórcze myślenie. Chronimy tradycje, przekazy ustne, sztuki i widowiska muzyczne, taneczne czy religijne, zwyczaje, rytuały, folklor oraz rzemiosło tradycyjne. To ważna część skarbnicy wiedzy, której w imieniu Państwa jesteśmy depozytariuszem.

Skip to content