Stanowisko EAC w sprawie konfliktu zbrojnego w Ukrainie
Powrót
logo eac  popr
Data publikacji: 30 marca 2022

Narodowy Instytut Dziedzictwa jest członkiem Europae Archaeologiae Consilium – europejskiego stowarzyszenia instytutów dziedzictwa i pokrewnych instytucji.
W dniach 23-26 marca 2022 roku w Wiedniu odbyło się doroczne walne zebranie EAC oraz 23. Heritage Symposium: Archaeology and the Natural Enivironment.
Zarząd EAC przyjął poniższe stanowisko dotyczące wojny w Ukrainie.

EAC poprzez instytucje członkowskie planuje prowadzić działania na rzecz dziedzictwa kulturowego Ukrainy w czasie i po zakończeniu konfliktu zbrojnego.
Głównym tematem sympozjum EAC były relacje między dziedzictwem archeologicznym a naturalnym. Przyglądano się stanowiskom archeologicznym jako siedliskom roślin i zwierząt oraz bioróżnorodności. Rozpatrywano także kwestie współpracy w ochronie przyrody i dziedzictwa archeologicznego.
Na spotkaniu wybrano nowe władze stowarzyszenia: przewodniczącą EAC została p. Ann Degraeve z Région Bruxelles-Capitale, zaś wiceprzewodniczącą – dr Agnieszka Oniszczuk z Narodowego Instytutu Dziedzictwa.
Skip to content