Nabór wniosków do Programów rządowych na 2022 rok
Powrót
Logo Ministesterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Data publikacji: 29 października 2021

Informujemy, że został ogłoszony nabór wniosków do Programów rządowych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na 2022 rok, a wśród nich – do programu „Ochrona zabytków archeologicznych”.

Procedura naboru wniosków pozostaje bez zmian w stosunku do roku ubiegłego, zostały także utrzymane ułatwienia wprowadzone wiosną 2020 r. w związku z epidemią Covid-19. Nowością w programie jest podział limitu środków do rozdysponowania na dwie części – jedna przeznaczona na zadania jednoroczne, a druga na dwuletnie (dlatego w specyfikacji programu wydzielono 4 rodzaje zadań, zamiast dotychczasowych dwóch).

Wnioski do programu składać można wyłącznie w systemie EBOI do 30 listopada br. Nie ma konieczności przesyłania wydruku „Potwierdzenia złożenia wniosku” czy samego wniosku – wystarczy wypełnić wniosek i przesłać go w systemie. Formularz jest aktywny pod adresem https://esp.mkidn.gov.pl/

Niezmiennie – strategicznym celem programu jest ochrona dziedzictwa archeologicznego w Polsce, zgodnie z zasadami konserwatorskimi opartymi na zapisanej w art. 5 Konstytucji RP zasadzie zrównoważonego rozwoju oraz na ratyfikowanych przez Polskę normach międzynarodowych. Cel ten będzie realizowany przez wspieranie zadań polegających na rozpoznaniu i dokumentowaniu zasobów dziedzictwa archeologicznego oraz publikowaniu wyników przeprowadzonych badań archeologicznych. Prosimy o uważną analizę treści zamieszczonego Regulaminu i specyfikacji programu, który określa szczegółowe warunki ubiegania się o dofinansowanie.

Regulamin zakłada przeprowadzenie tylko jednego naboru wniosków – do 30 listopada 2021 r. Zadania mogą być realizowane w formule jednorocznej (od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.) lub dwuletniej (od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.).

Szczegółowe informacje dotyczące programu znajdują się na stronie Ochrona zabytków archeologicznych

Kontakt:
Małgorzata Brzozowska
+48 507 185 592; 22 826-92-47 lub 826-93-52 wew. 112
mbrzozowska@nid.pl
Zespół ds. koordynacji i rozliczania programów
Narodowy Instytut Dziedzictwa

Skip to content