Powrót
Ogłoszenia
Postępowanie pn.: „ Usługa polegająca na przeszkoleniu 2 osób w zakresie zarzadzania zmianą”, numer ogłoszenia: 2022-39880-124590

01.09.2022 r. 

Narodowy Instytut Dziedzictwa informuje, że postępowanie pn.: „Usługa polegająca na przeszkoleniu 2 osób w zakresie zarzadzania zmianą”, prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Numer ogłoszenia : 2022-39880-124590 (data publikacji 01.09.2022r)

Szkolenie odbędzie się w związku z realizowanym przez Narodowy Instytut Dziedzictwa projektem, pn.: Digitalizacja i udostępnianie cyfrowych dóbr kultury – zabytków oraz grobów i cmentarzy wojennych (nr projektu: POPC.02.03.02-00-0017/18). Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2020 w oparciu o umowę o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Termin składania ofert upływa w dniu 09.09.2022 o godz. 10.00

Dokumentacja postępowania dostępna jest pod linkiem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/124590

Postępowanie pn.: „ Usługa polegająca na przeszkoleniu 2 osób w zakresie zarzadzania zmianą”, numer ogłoszenia: 2022-39880-122192

18.08.2022 r. 

Narodowy Instytut Dziedzictwa informuje, że postępowanie pn.: „Usługa polegająca na przeszkoleniu 2 osób w zakresie zarzadzania zmianą”, prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Numer ogłoszenia : 2022-39880-122192 (data publikacji 18.08.2022r)

Szkolenie odbędzie się w związku z realizowanym przez Narodowy Instytut Dziedzictwa projektem, pn.: Digitalizacja i udostępnianie cyfrowych dóbr kultury – zabytków oraz grobów i cmentarzy wojennych (nr projektu: POPC.02.03.02-00-0017/18). Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2020 w oparciu o umowę o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dokumentacja postępowania dostępna jest pod linkiem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/122192

Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie zamówienia polegającego na: ewaluacji szkoleń z zarządzania dziedzictwem, przeprowadzonych przez NID dla samorządów lokalnych w latach 2016-2022
10.08.2022 r. 

Narodowy Instytut Dziedzictwa zaprasza do złożenia ofert na wykonanie zamówienia polegającego na:  ewaluacji szkoleń z zarządzania dziedzictwem, przeprowadzonych przez NID dla samorządów lokalnych w latach 2016-2022

Download

Zapytanie ofertowe_ewaluacja szkoleń_NID (docx)

Ogłoszenie wyników naboru w programie „Wspólnie dla dziedzictwa” w 2022 r.
7.07.2022 r. 

W ramach naboru złożono 223 wnioski.
Z powodu błędów formalnych odrzucono 35 wniosków.

Zgodnie z regulaminem programu, dofinansowanie może być przyznane zadaniom, których łączna ocena punktowa wynosi co najmniej 70 pkt. Taką ocenę uzyskało 91 wniosków, jednak środki pozostające w dyspozycji Narodowego Instytutu Dziedzictwa były niewystarczające na dofinansowanie wszystkich tych zadań. W związku z tym, na podstawie §10 ust. 16 regulaminu programu, Dyrektor NID podjął decyzję o podniesieniu progu punktowego do 75,25 pkt. Wobec powyższego dofinansowanie otrzymało 60 zadań.

Download

skład zespołu sterującego – pdf
wyniki naboru WDD 2022 – pdf

Ruszył nabór do Programu Wspólnie dla dziedzictwa w 2022 roku
13.04.2022

Narodowy Instytut dziedzictwa ogłasza nabór do programu „Wspólnie dla dziedzictwa”.

Jego celem jest tworzenie warunków do zrównoważonej ochrony dziedzictwa kulturowego i wykorzystania jago wartości dla rozwoju społecznego obecnych i przyszłych pokoleń.

Program adresowany jest do organizacji pozarządowych.

Aplikowanie odbywa się za pomocą platformy informatycznej Witkac (www.witkac.pl).
Nabór wniosków do programu trwa do 13 maja 2022 r. do godz. 15.00.

Więcej informacji:
nid.pl/2022/04/13/ruszyl-nabor-do-programu-wspolnie-dla-dziedzictwa-w-2022-roku/

Download
Regulamin Programu Wspólnie dla dziedzictwa
Instrukcja wypełniania wniosku

Zwiększenie budżetu programu Wspólnie dla Dziedzictwa
01.10.2021

Decyzją Pana Premiera prof. dr hab. Piotra Glińskiego, z uwagi na dużą liczbę wniosków kwalifikujących się do dofinansowania w programie Narodowego Instytutu Dziedzictwa „Wspólnie dla dziedzictwa”, które z powodu limitu finansowego programu nie otrzymały dofinansowania, budżet programu w roku 2021 został zwiększony o kwotę 500 tys. zł.
Zgodnie z regulaminem programu dofinansowanie może być przyznane zadaniom, których łączna ocena punktowa wynosi co najmniej 70 pkt. Taką ocenę uzyskało 51 wniosków. Budżet programu, w regulaminowej wysokości 1 mln. zł pozwolił dofinansować 27 zadań.

Zwiększenie budżetu o dodatkowe 500 tys. zł pozwoliło dofinansować kolejnych 15 zadań.

Z uwagi na późny termin decyzji, nie wszyscy wnioskodawcy zdecydowali się na realizację zadań w tak ograniczonym czasie. Lista z wynikami naboru WDD 2021 + 500 tys. uwzględnia decyzje tych podmiotów.

Download

wyniki naboru WDD 2021 + 500 tys.pdf

Ogłoszenie wyników naboru w programie „Wspólnie dla dziedzictwa” w 2021 r.

28.07.2021 r. 

W ramach naboru złożono 193 wnioski.
Z powodu błędów formalnych odrzucono 17 wniosków.

Zgodnie z regulaminem programu dofinansowanie może być przyznane zadaniom, których łączna ocena punktowa wynosi co najmniej 70 pkt. Taką ocenę uzyskało 51 wniosków, jednak środki pozostające w dyspozycji Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa były niewystarczające na dofinansowanie wszystkich tych zadań. W związku z tym, na podstawie §10 ust. 16 regulaminu programu, Dyrektor NID podjął decyzję o podniesieniu progu punktowego do 79 pkt. Wobec powyższego dofinansowanie otrzymało 27 zadań.

Download

skład zespołu sterującego – pdf
wyniki naboru WDD 2021 – pdf

Narodowy Instytut dziedzictwa ogłasza nabór do programu "Wspólnie dla dziedzictwa"
20.05.2021 r.

Celem programu „Wspólnie dla dziedzictwa” jest tworzenie warunków do zrównoważonej ochrony dziedzictwa kulturowego i wykorzystania jago wartości dla rozwoju społecznego obecnych i przyszłych pokoleń.

Program adresowany jest do organizacji pozarządowych.

Aplikowanie odbywa się za pomocą platformy informatycznej Witkac (www.witkac.pl).
Nabór wniosków do programu trwa do 21 czerwca 2021 r. do godz. 15.00.

Więcej informacji: 

Download
Regulamin Programu Wspólnie dla dziedzictwa
Instrukcja wypełniania wniosku

Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego

Subskrybuj newsletter NID

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj najświeższe informację ze świata kultury.

Księgarnia NID

Sprawdź nasze produkty w księgarni. Zamawiaj bez wychodzenia z domu już teraz!

Platforma szkoleniowa

Zapisz się na naszą platformę e-szkoleniową i dowiedz się jak zarządzać dziedzictwem i wykorzystać jego potencjał.

Skip to content