Powrót
Niematerialne – przekaż dalej
O programie

Głównym celem programu „Niematerialne – przekaż dalej” jest wspieranie projektów służących wzmocnieniu przekazu pokoleniowego, ochrony i popularyzacji zjawisk wpisanych na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz praktyk wpisanych do Krajowego rejestru dobrych praktyk w ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Działania realizowane w ramach programu powinny zwiększać wiedzę społeczeństwa na temat roli tego dziedzictwa w kulturze lokalnej i ogólnopolskiej, aktywizować społeczności lokalne i budować sieci współpracy w zakresie poznawania, ochrony i opieki nad dziedzictwem niematerialnym.

O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się:

  1. organizacje pozarządowe będące podmiotami prawa polskiego,
  2. samorządowe instytucje kultury, z wyłączeniem współprowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
  3. kościoły i związki wyznaniowe.

Program „Niematerialne – przekaż dalej” adresowany jest do Depozytariuszy wskazanych wyżej zjawisk i dobrych praktyk, dlatego udział Depozytariuszy w realizacji zgłaszanych do konkursu zadań jest jednym z warunków poprawności wniosku o dofinansowanie.

W ramach Programu wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie zadań związanych ze zjawiskami/ elementami wpisanymi na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego, obejmujących:

  1. projekty wspierające międzypokoleniowy przekaz wiedzy i umiejętności, prowadzące do nabycia nowych kompetencji we wszystkich dziedzinach związanych z danym zjawiskiem;
  2. działania edukacyjne prowadzące do wzmocnienia świadomości społecznej, szczególnie wśród młodego pokolenia, na temat roli dziedzictwa niematerialnego w kulturze lokalnej i ogólnopolskiej;
  3. działania związane z dokumentowaniem elementów niematerialnego dziedzictwa prowadzące do ich głębszego utrwalenia, zachowania dla kolejnych pokoleń oraz popularyzujące lokalne niematerialne dziedzictwo.

Program „Niematerialne – przekaż dalej” został ogłoszony po raz pierwszy w 2023 r., w związku z 20. rocznicą powstania Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz 10. rocznicą Krajowej listy niematerialnego dziedzictwa kulturowego. W procedurze konkursowej wyłoniono 11 najlepszych zadań (z 50 złożonych wniosków), wszystkie zostały zrealizowane zgodnie z warunkami regulaminu i zawartych umów.

W tym roku w naborze do Programu „Niematerialne – przekaż dalej” złożono 81 wniosków. Wyniki zostaną ogłoszone do 22 lipca 2024 r.

Program jest realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kontakt

Szczegółowych informacji udziela w godz. 12.00-16.00 (pn-pt)
Małgorzata Brzozowska
tel.: +48 22 55 15 648
mobile: +48 507 185 592
e-mail: mbrzozowska@nid.pl

News

Galeria

2023

Archiwum programu

Subskrybuj newsletter NID

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj najświeższe informację ze świata kultury.

Księgarnia NID

Sprawdź nasze produkty w księgarni. Zamawiaj bez wychodzenia z domu już teraz!

Platforma szkoleniowa

Zapisz się na naszą platformę e-szkoleniową i dowiedz się jak zarządzać dziedzictwem i wykorzystać jego potencjał.

Skip to content