Ruszył nabór do Programu  Wspólnie dla dziedzictwa w 2022 roku
Powrót
NID wspolnie dla dziedzictwa
Data publikacji: 13 April 2022

Celem Programu jest tworzenie warunków do zrównoważonej ochrony dziedzictwa kulturowego i wykorzystania jago wartości dla rozwoju społecznego obecnych i przyszłych pokoleń.

Program adresowany jest do organizacji pozarządowych.

W ramach Programu wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie zadań adresowanych przede wszystkim do społeczności lokalnych, realizujących strategiczne cele Programu poprzez niżej wymienione działania:

  1. działania przy identyfikowaniu, inwentaryzowaniu i dokumentowaniu dziedzictwa kulturowego (materialnego i niematerialnego), prowadzące do rozpoznania, utrwalenia oraz zachowania dziedzictwa kulturowego i jego wartości;
  2. działania zmierzające do wzmacniania praktyk społeczno-kulturowych, tradycji, w tym tradycji rękodzielniczych i związanych z przekazami ustnymi, upowszechniania umiejętności, w tym umiejętności związanych z rzemiosłem lub tradycyjnymi technikami budowlanymi, umożliwiające zachowanie zabytków i ich wartości;
  3. działania edukacyjne oraz popularyzujące lokalne dziedzictwo kulturowe (materialne i niematerialne) i wiedzę na jego temat lub na temat jego wartości, prowadzące do zwiększenia świadomości społecznej wartości dziedzictwa oraz wzmacniania społecznej woli zachowania dziedzictwa i korzystania z jego wartości;
  4. działania edukacyjne mające na celu zwiększenie poziomu wiedzy na temat procedury zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa poszukiwania zabytków i promocji dobrych praktyk w zakresie poszukiwania zabytków przy użyciu urządzeń elektronicznych i technicznych oraz sprzętu do nurkowania;
  5. prace porządkowe i zabezpieczające przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub włączonych do gminnej lub wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz w ich otoczeniu, prowadzące do zabezpieczenia, utrwalenia, uczytelnienia oraz zachowania substancji i wartości zabytku.

Aplikowanie odbywa się za pomocą platformy informatycznej Witkac – www.witkac.pl

Nabór wniosków do programu trwa do 13 maja 2022 r. do godz. 15.00.

UWAGA! Na etapie naboru nie jest wymagane podpisane papierowe potwierdzenie złożenia wniosku.

Prosimy o uważne zapoznanie się z warunkami ubiegania się o dofinansowanie zawartymi w Regulaminie Programu Wspólnie dla dziedzictwa 2022.

Wskazówki do prawidłowego wypełnienia wniosku o dofinansowanie znajdują się w załączonej Instrukcji wypełniania wniosku WDD 2022.

Download
Regulamin Programu Wspólnie dla dziedzictwa 2022
Instrukcja wypełniania wniosku WDD 2022

Szczegółowych informacji udziela w godz. 12.00-16.00 (pn – pt):
Renata Olech – koordynator programu
(022) 826 02 39 wew. 112
(+48) 506 364 492
rolech@nid.pl

Skip to content