Europejskie Dni Archeologii 2024 już w ten weekend – sprawdź wybrane wydarzenia!
Powrót
pisanie na papirusie podczas Europejskich Dni Archeologii w Grodzisku na Bródnie
Data publikacji: 11 June 2024

Już w ten weekend, od 14 do 16 czerwca, w całej Polsce odbywać się będą wydarzenia w ramach Europejskich Dni Archeologii – to pikniki, festyny, warsztaty, wykłady, dni otwarte na wykopaliskach i w pracowniach.

Europejskie Dni Archeologii przybliżają ich uczestnikom historię znalezisk archeologicznych, jak również mają na celu zwiększenie świadomości potrzeby ich ochrony, aby zachować dziedzictwo dla przeszłych pokoleń.

#EDA obchodzone są w ponad 30 krajach Europy z inicjatywy francuskiego Narodowego Instytutu Archeologicznych Badań Ratowniczych (Inrap), w Polsce od 2019 roku. Europejskie Dni Archeologii są wyjątkową okazją do skorzystania z licznych atrakcji, a także wzięcia udziału w żywej lekcji historii. W organizację wydarzenia włączają się muzea, instytucje kultury i edukacji, samorządy terytorialne i stowarzyszenia z całej Polski. To ponad 1500 wydarzeń w Europie i ponad 150 w Polsce.

Program wydarzeń organizowanych w dniach 14-16 czerwca w Polsce (stan na 11.06.2024 r.) – do pobrania.

Mapa organizatorów wydarzeń w ramach EDA 2024 w Polsce (stan na 10.06.2024 r.).

mapa wydarzeń Europejskie Dni Archeologii 2024, Polska

Poniżej prezentujemy wybrane wydarzenia, szczegółowe informacje o każdym wydarzeniu dostępne są po kliknięciu w link.

 • Województwo dolnośląskie

Centrum Nauki, Kultury i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu
15.06.2024, wstęp wolny
Piknik średniowieczny we współpracy ze Stowarzyszeniem Bractwo Zamku Grodno

Muzeum Łużyckie w Zgorzelcu
15.06.2024, wstęp wolny
Piknik rodzinny “Znowu nie mam się w co ubrać“

 • Województwo kujawsko-pomorskie

Biskupin Muzeum Archeologiczne w Biskupinie
15.06.2024-16.06.2024
Zwiedzanie rezerwatu z przewodnikiem; warsztaty robienia paciorków z modeliny (na wzór znalezisk archeologicznych); warsztaty z lepienia naczyń z gliny (na wzór znalezisk archeologicznych); oprowadzanie kuratorskie po wystawie “Archeologia archeologii“; wykład  „Osada obronna na półwyspie”; wykład „Co w naczyniach bulgotało? Jedzenie w epoce brązu”

Muzeum Historii Włocławka
14.06.2024
Wycieczka rowerowa “Szlakiem dawnych traktów i karczm“ 

15-06.2024 – 16.06.2024, wstęp wolny  
Uroczyste otwarcie wystawy „Monumentalne grobowce z epoki kamienia. Park Kulturowy Sarnowo. Park Kulturowy Wietrzychowice”; spotkanie otwarte “Rozmowy o archeologii przy kawie – tajemniczy miecz z odmętów Wisły“ 

 • Województwo lubelskie

Muzeum Narodowe w Lublinie
14.06.2024 – 15.06.2024
Oprowadzanie kuratorskie, wykłady, spacer archeologiczny – zwiedzanie najciekawszych miejsc ostatnich odkryć archeologicznych na terenie Lublina

Muzeum Zamojskie w Zamościu
15.06.2024
Warsztaty przędzalnictwa średniowiecznego na wrzecionie

Muzeum i miejsce pamięci w Sobiborze
15.06.2024 – 16.06.2024, wstęp wolny
Historyczny spacer – prezentacja najważniejszych odkryć archeologicznych na terenie byłego niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze; zwiedzanie z przewodnikiem wystawy stałej; prezentacja najważniejszych odkryć archeologicznych – „Ukryte historie – materialne pozostałości po SS-Sonderkommando Sobibor”; wykład – „Nieinwazyjne badania prowadzone w MMP w Sobiborze”, warsztaty – „Od znaleziska do eksponatu – praca ze zbiorami muzealnymi”

Europejskie Dni Archeologii nad Chodelką CHODLIK-ŻMIJOWISKA
Organizatorzy: Towarzystwo Starożytnicze w Chodliku, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym
Współorganizatorzy: Muzeum Narodowe w Lublinie, Gmina Karczmiska, Gminna Biblioteka i Dom Kultury w Karczmiskach

15.06.2024 – 16.06.2024, przystań nad Chodelką, wstęp wolny
III Przegląd Filmów Archeologicznych w Chodliku, pokazy produkcji amatorskich i profesjonalnych z Polski i Europy; wystawa zabytków z badań Misji Archeologicznej w Chodliku; festyn archeologiczny – Wianki nad Chodelką!

16.06.2024, Grodzisko Żmijowiska – oddział Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym, wstęp wolny
Warsztaty archeologiczne

 • Województwo mazowieckie

Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie
4.06.2024, wstęp wolny
Wizyta na badaniach archeologicznych prowadzonych właśnie przy zamkowej wieży; spotkanie z archeologami

15-16.06.2024
Zwiedzanie z przewodnikiem wystawy artefaktów archeologicznych – podróż w czasie od epoki brązu do XX w.

Grodzisko Bródno Stare
15.06.2024, g. 11:00-19:00, 16.06.2024, g. 11:00-18:00 wstęp wolny
Warsztaty archeologii eksperymentalnej; pokazy – rekonstrukcje średniowiecznej wioski rzemieślników i walk wojów. Warsztaty są przygotowane przez Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego i Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie

Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu
14.06.2024, g. 17:00-19:00, wstęp wolny
Otwarcie wystawy „Barwy przeszłości i teraźniejszości. Kolonialne malowidła ścienne z Chajul w Gwatemali”

15.06.2024
Warsztaty – Archeologiczny Malczewski 2.0 Barwy przeszłości i teraźniejszości, oprowadzanie kuratorskie, pokaz Archeologiczny Malczewski 2.0 Barwy przeszłości i teraźniejszości, wykłady i pokaz filmu dokumentalnego, oprowadzanie po wystawie

 • Województwo małopolskie

Muzeum Archeologiczne w Krakowie
14.06.2024
Oprowadzanie po wystawie “Pradzieje i średniowiecze Małopolski; Tajniki dawnej medycyny – warsztaty dla dorosłych

15.06.2024
XVIII Małopolski piknik archeologiczny “W branickich dworach”. Miejsce: Oddział w Nowej Hucie-Branicach, ul. Sasanek 2A

16.06.2024
Warsztaty dla dzieci; wykłady popularnonaukowe, podejmujące rozmaite zagadnienia związane z archeologią

 • Województwo podkarpackie

Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich

14.06.2024, wstęp wolny
Wykłady “Od zera do milionera. Niezwykłe dzieje kolekcji archeologicznej Muzeum w Jarosławiu“ – prelekcja Eli Sieradzkiej-Burghardt, “Strażnicy zachodniej bramy Scytii – o uzbrojeniu i elementach wyposażenia wojowników  aglomeracji chotynieckiej“ – wykład Marcina Burghardta

15.06.2024
Malowanie kafli – warsztaty rodzinny

 • Województwo podlaskie

Dział archeologii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku

15.06.2024 – 16.06.2024
Spacer z archeologiem Krzystofem Żurkiem po unikatowym stanowisku z końcówki epoki brązu i początków epoki żelaza w Kościukach; Mogiłki – opowieść o cmentarzysku ze stelami w Halickich – spacer archeologiczny z Hubertem Lepionką; Pomiędzy wodą a niebem – obozowisko ostatnich łowców zbieraczy – spacer archeologiczny z Adamem Wawrusiewiczem w Grądach – Woniecko

 • Województwo pomorskie

Archeologia Westerplatte. Od badań do muzeum

14.05.2024-15.06.2024, wstęp wolny
Udostępnienie wykopów archeologicznych prowadzonych na terenie dawnej Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte przez Dział Archeologiczny Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku; prezentacja procesu konserwacji zabytków

Europejskie Dni Archeologii 2024 na Grodzisku w Sopocie
15.06.2024 – 16.06.2024
Warsztaty plecenia wianków, ognisko (prowiant we własnym zakresie); pokazy i warsztaty w Osadzie z Epoki Kamienia; interaktywne pokazy archeologii eksperymentalnej; pokazy rzemiosł dawnych w zrekonstruowanym grodzie, między innymi: kowalstwo, kupiectwo, ciesielstwo, tkactwo, zielarstwo

 • Województwo śląskie

Muzeum Górnośląskie w Bytomiu
14.06.2024, wstęp wolny
Gra online “Archeologiczna przygoda z Pradziejem“

15.06.2024
Piknik archeologiczny „Bytom przed wiekami“

16.06.2024
Archeologiczny spacer po Bytomiu

Muzeum Śląskie w Katowicach

16.06.2024
Autorskie oprowadzanie po archeologicznej części wystawy “Światło historii. Górny Śląsk na przestrzeni dziejów“

14-15.06.2025, wstęp wolny
Dzień otwarty – „Dzień jak co dzień…”. Archeologia „od kuchni”

 • Województwo świętokrzyskie

Zamek Królewski w Chęcinach
15-16.06.2024. 11:00 – 17:00
Archeologia dla każdego – pokazy na Zamku Królewskim w Chęcinach; prezentacja strojów i rekonstrukcji przedmiotów z młodszej epoki kamienia, neolitu, sprzed ponad 5000 lat; prezentacja narzędzi wykonanych na wzór zabytków pradziejowych z różnych odmian krzemienia; prezentacja naczyń ceramicznych wykonanych ręcznie

Muzeum Zamkowe w Sandomierzu
16.06.2024, wstęp wolny
Warsztat archeologiczny dla zaawansowanych, lekcja na temat pracy archeologa i charakterystyki poszczególnych etapów badań archeologicznych oraz zarys archeologii Sandomierszczyzny; wystawa posterów; wykład – „Groby zbiorowe kultury trzcinieckiej z okolic Sandomierza” dr hab. Marka Florka z UMCS na temat zagadnienia grobów zbiorowych kultury trzcinieckiej z okolic Sandomierza; wystawa „Co nowego w archeologii” wystawa; Wykład – „Archeologia w mediach”

Muzeum Archeologiczne i Rezerwat Krzemionki
15.06.2024, wstęp wolny
Warsztaty artystyczno-archeologiczne „Praca z bohaterem komiksu”; wernisaż wystawy „Historia archeologii w Krzemionkach”; warsztaty archeologiczne na terenie improwizowanego wykopu archeologicznego

 • Województwo wielkopolskie

Rezerwat Archeologiczny w Kaliszu – Zawodziu
16.06.2024
Festyn archeologiczno – historyczny

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Wczesnopiastowska Rezydencja na Ostrowie Lednickim
16.06.2024
Oprowadzanie po wystawie “Sześć-ścian przeszłości“; pokaz – „Odkryj brzmienie średniowieczna!”; spacer z archeologiem po Ostrowie Lednickim; pokazy – Czym zajmuje się antropolog fizyczny?; pokazy – ujawniamy tajniki zawodu tkaczki!; pokazy – „Poznaj sekrety lepienia naczyń podczas pokazów garncarskich!”

 • Województwo łódzkie

Grodzisko w Tumie
15.06.2024 – 16.06.2024
Festiwal Historyczny na Grodzisku w Tumie pod hasłem “Zjazd w Łęczycy”

Patronem medialnym Europejskich Dni Archeologii są: Polskie Radio S.A. i Archeologia Żywa.

Skip to content