12 czerwca zapraszamy na wykład online „Ocena zniszczeń konstrukcji murowych” z cyklu „Spotkania z konserwacją”
Powrót
Wykład online Ocena Zniszczeń konstrukcji murowych
Data publikacji: 3 June 2024

Serdecznie zapraszamy na wykład online z cyklu „Spotkania z konserwacją”, podczas którego dr inż. Roman Paruch, prof. Politechniki Krakowskiej opowie o czynnikach mający negatywny wpływ na stan zachowania obiektu.

Pomimo doskonałego rozpoznania przez badaczy rodzajów oraz form konstrukcji murowych budynków zabytkowych, wciąż istnieje potrzeba pogłębionej analizy czynników powodujących uszkodzenia konstrukcyjne. Często nierównomierne osiadanie budynku wymieniane jest jako główny powód powstania zniszczeń lub uszkodzeń elementów konstrukcji murowych. Jednak tego typu interpretacja zjawisk zachodzących w obrębie analizowanego systemu konstrukcyjnego często wymaga korekty. Wykład będzie dotyczył wskazania niekorzystnych czynników mających negatywny wpływ na stan zachowania obiektu jak i poszczególnych części konstrukcji murowych wraz z omówieniem prawidłowej metodologii pełnego rozpoznania techniczno-konstrukcyjnego. 

Spotkanie odbędzie się na platformie Teams. Przed każdym wydarzeniem wymagana jest bezpłatna rejestracja.

Termin: 12 czerwca 2024 r., godz. 11.00
Prelegent: dr inż. Roman Paruch, prof. PK
Temat: „Ocena zniszczeń konstrukcji murowych”
Link do rejestracji: <tutaj>

Wykład adresowany jest do:

  • Konserwatorów;
  • Właścicieli i opiekunów zabytków;
  • Osób wykonujących prace przy obiektach zabytkowych;
  • Wszystkich zainteresowanych tematyką dziedzictwa kulturowego oraz ochrony zabytków.

dr inż. Roman Paruch, prof. PK – od 2011 roku związany z Zakładem Konstrukcji (obecnie Katedra Projektowania Architektoniczno- Budowlanego A-4) Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Prowadzi wykłady z przedmiotów statyka i mechanika budowli oraz konstrukcje budowlane. Uprawniony projektant konstrukcji budowlanych, rzeczoznawca budowlany oraz rzeczoznawca ministra kultury w zakresie architektury i budownictwa oraz technicznego zabezpieczenia zabytków. Od wielu lat prowadzi badania eksperckie przy obiektach zabytkowych w Polsce oraz poza jej granicami. Autor wielu opracowań eksperckich (ekspertyz), opinii oraz projektów technicznych dotyczących oceny stwierdzony wad lub uszkodzeń systemów konstrukcyjnych obiektów zabytkowych. Jego główne zainteresowania badawcze dotyczą szeroko rozumianych systemów konstrukcyjnych obiektów zabytkowych (konstrukcje murowe oraz ustroje drewniane), określania niekorzystnych czynników oddziaływujących na analizowane obiekty budowlane wraz ze wskazaniem ich redukcji.

Więcej informacji na temat cyklu wykładów, w tym harmonogram oraz nagrania archiwalne – na stronie Konferencje naukowe, wykłady i webinaria oraz w wydarzeniu na FB.

Skip to content