27 czerwca zapraszamy na wykład online „Wywóz dóbr kultury za granicę – aspekty celne”
Powrót
Data publikacji: 4 June 2024

Narodowy Instytut Dziedzictwa zaprasza 27 czerwca o godz. 14.00 na wykład z cyklu „Obrót dobrami kultury. Aspekty prawne, administracyjne i celne”, który poprowadzi kom. Anna Skaldawska z Ministerstwa Finansów.

Wykład skierowany jest do uczestników rynku sztuki, w tym:

  • antykwariuszy,
  • numizmatyków,
  • kolekcjonerów,
  • art advisorów,
  • inspektorów ochrony zabytków zatrudnionych w Wojewódzkich Urzędach Ochrony oraz wszystkich osób zainteresowanych tematem obrotu dziełami sztuki i zabytkowymi przedmiotami.

Termin: 27 czerwca 2024 r., godz. 14:00
Prelegent: kom. Anna Skaldawska, Ministerstwo Finansów
Temat: „Wywóz dóbr kultury za granicę – aspekty celne”
Wykład odbędzie się na platformie Teams.
Link do rejestracji: <tutaj>

kom. Anna Skaldawska – od 2001 roku związana ze Służbą Celną, koordynator do spraw dóbr kultury w Izbie Celnej w Warszawie, po reformie i powstaniu  w 2017r. Krajowej Administracji Skarbowej  – koordynator do spraw dóbr kultury w Izbie  Administracji Skarbowej w Warszawie. Od 2019r. zajmuje się tematyką  dóbr kultury w Ministerstwie Finansów w Departamencie Ceł.  Pełni funkcję punktu kontaktowego na Polskę  platformy ARCHEO stworzonej i zarządzanej przez  Światową Organizację Celną –  dedykowanej do zapobiegania oszustwom związanym z dziedzictwem kulturowym. Trener Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie  zwalczania przestępczości przeciwko zabytkom  w aspekcie ich transgranicznego obrotu.
Ekspert  z ww. tematyki   w projektach krajowych i międzynarodowych m.in.: 

  • Legalny i nielegalny obrót dobrami kultury. Platforma badawczo-edukacyjna wymiany doświadczeń w dziedzinie zapobiegania przestępstwom przeciw dziedzictwu kulturowemu- Stop Heritage Crime,
  • Further Strengthening of the Polish Customs Service -”Fighting against illegal trade of valuables, monuments and works of art” ,
  • Project Group on Guidance for customs controls at the export of cultural goods
  • Przestępczość przeciwko dobrom kultury i CITES (CRIMART)

Autorka wielu artykułów i publikacji dotyczących legalnego i nielegalnego obrotu zabytkami. W roku 2018 otrzymała nadaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, złotą odznakę „Za opiekę nad zabytkami”, natomiast w 2019 odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” za działania na rzecz ochrony zabytków.

Skip to content