XI Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Architektura Miast”. Architektura Obiektów Administracji Państwowej i Samorządowej w XIX i XX w.
Powrót
Patronat architektura miast gdansk miniatur
Data publikacji: 22 May 2023

Tematem wydarzenia nad którym Narodowy Instytut Dziedzictwa objął patronat, jest architektura obiektów powstających z przeznaczeniem na siedziby władz państwowych i samorządowych. Ideą przewodnią Konferencji jest zaprezentowanie obiektów w szerszym kontekście – wykorzystania historycznych stylistyk, budowania prestiżu władzy, dostosowywania się do potrzeb zmieniającego się społeczeństwa oraz dbałości o walory estetyczne. Tematyka konferencji obejmie także obszary związków i zależności między formą i funkcją w architekturze XIX i XX wieku, zarówno w aspekcie politycznym, ideologicznym, jak i czysto użytkowym – uwzględniającym przemiany cywilizacyjne.

XI Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Architektura Miast”. Odbędzie się w dn. 28 – 29 września 2023 r. w Salonie Hoffman Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy.

Konferencja stanowi kontynuację cyklu zainicjowanego w 2008 roku pod tytułem „Architektura Miast”.
Od 2016 roku tematyczne sesje naukowe odbywają się we wrześniu każdego roku i są okazją do zgłębiania zagadnień z zakresu architektury XIX i XX wieku ukierunkowanych tematem przewodnim. Dotychczas podejmowane były takie tematy jak m.in.: architektura sakralna, szpitalna, tereny zielone, architekci w miastach, architektoniczny wystrój wnętrz czy architektura poprzemysłowa.

IDEA KONFERENCJI

Architektura już w starożytnych cywilizacjach funkcjonowała jako narzędzie społecznego oddziaływania. Polityczni przywódcy chętnie wykorzystywali okazałość i formę swoich siedzib do budowania prestiżu władzy. Sięgali po różne środki formalnego wyrazu, dbając nie tylko o funkcjonalność, ale również o walory estetyczne realizacji architektonicznych. Siedziby państwowych przywódców i budynki administracyjne mogły cechować się monumentalizmem przytłaczającym swoim ogromem szarego obywatela, wywołując lęk i podziw, urzekać harmonią i prostotą form, bądź olśniewać przepychem. Istotnym elementem kształtowania wizerunku władzy w oparciu o taką czy inną stylistykę architektoniczną był wybór konkretnego wzorca, który często urastał do rangi „stylu narodowego”. Proponując nowatorskie rozwiązania, zakorzeniano je jednocześnie w spuściźnie minionych epok. Poprzez nawiązania do historycznych form wskazywano na ciągłość pewnych idei związanych z władzą, szukano sposobu, aby podnieść prestiż urzędu, czy też po prostu chciano przydać nowym rozwiązaniom więcej wizualnej atrakcyjności.

CELE KONFERENCJI

Celem konferencji jest przybliżenie obiektów architektury użyteczności publicznej: siedzib władz państwowych i samorządowych, mając na uwadze różnorakie okoliczności ich powstawania. Organizatorzy chcą zwrócić uwagę na czynniki ideologiczne i finansowe – oddziaływujące na skalę i formę obiektów oraz poddać analizie przemiany, jakie dokonywały się w obszarze stylistyki, kształtowania się bryły architektonicznej i układu funkcjonalnego wnętrz omawianych obiektów. Przy tej okazji można przyjrzeć się różnicom w formie i rozmiarze realizacji architektonicznych w zależności od zamożności i rangi miasta w strukturze organizacji administracji państwowej – co jest doskonale widoczne, gdy porównuje się ratusze, które bywały budowane z wielkim rozmachem, z tymi które przyjmowały formę skromnych zabudowań. 

Kolejnym tematem, który adresowany jest do uczestników Konferencji są postacie i dokonania samych architektów i budowniczych zatrudnionych w wydziałach budowlanych administracji miejskiej lub państwowej, odpowiedzialnych za projektowanie obiektów użyteczności publicznej. W obszarze interesujących zagadnień pozostaje również działalność planistyczna i nadzorcza tychże wydziałów w rzeczonym zakresie z racji odpowiedzialności za inwestycje realizowane ze środków publicznych.

Konferencja stanowi jednocześnie okazję do postawienia szeregu pytań: jakimi względami kierowali się projektanci, nadając obiektom określoną formę? Dlaczego decydowano się na daną stylistykę? Jak aranżowano układy przestrzenne? Co decydowało o rozmachu inwestycji? W jakim stopniu posługiwano się planami wzorcowymi, a na ile je modernizowano i dostosowywano do zmieniających się okoliczności?

Podstawowym celem konferencji jest przedstawienie zagadnień dotychczas nieprezentowanych i najnowszych wyników badań związanych z zaproponowanym tematem. Przybliżone zagadnienia powinny dotyczyć przede wszystkim architektury z obszaru Polski, w tym tematów związanych z regionem kujawsko-pomorskim, ale również zjawisk w architekturze europejskiej.

Organizator:
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

Komitet naukowy:
prof. dr. hab. Remigiusz Grochal, dr hab. Hanna Grzeszczuk-Brendel, dr hab. Michał Pszczółkowski, prof. dr hab. Jacek Woźny

Sekretarz naukowy:
dr Mateusz Soliński

Patronat honorowy:

  • Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki
  • Prezydent Miasta Bydgoszczy Rafał Bruski
  • Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków
  • Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki
  • Narodowy Instytut Dziedzictwa

Szczegółowe informacje organizacyjne oraz Karta Zgłoszeniowa znajdują się na stronie Organizatora.

If you wish to get engaged or obtain more information please contact us via: dr Mateusz Soliński, Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy:
e-mail: zabytki@kpck.pl
tel.: 52 585 15 02

Skip to content