XVI Ogólnopolska konferencja #BGKdlaJST
Powrót
miniaturka konferencja BGK
Data publikacji: 26 May 2023

Przedstawiciele polskich samorządów wzięli udział w wyjątkowym wydarzeniu. Przez 2 dni uczestnicy wraz z ekspertami z różnych dziedzin dyskutowali o sprawach istotnych dla funkcjonowania i rozwoju samorządów.

Narodowy Instytut Dziedzictwa, bardzo aktywny w swoich działaniach w regionach poprzez placówki terenowe, wspiera i współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego na wielu płaszczyznach. Między innymi w zakresie rewitalizacji i budowania kapitału społecznego.

Na konferencji #BGKdlaJST, dr hab. Katarzyna Zalasińska, dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa uczestniczyła w bloku, który prowadziła Brygida Ślabska, prezes Fundacji Most the Most, BGK, pt. „Finansowanie inicjatyw społecznych w gminach – kto może pomóc w budowaniu kapitału społecznego”. Podczas dyskusji wielokrotnie podkreślano rolę lokalnej społeczności w rozwoju gmin, powiatów i miast.

– Jednostki samorządu terytorialnego to są ludzie, na tym polegała decentralizacja, na upodmiotowieniu wspólnot. Jeżeli mówimy o wspólnotach, to mówimy o relacjach, o wartościach, a trudno o nich mówić bez dziedzictwa kulturowego  – podkreślała dyrektor NID.

Spośród wielu działań Instytutu oznaczone zostały dwa niezwykle istotne zakresy współdziałania z samorządami. Pierwszy, to wspieranie instytucji wolontariatu w obszarze dziedzictwa kulturowego, między innymi poprzez program NID „Wspólnie dla dziedzictwa”, a drugi to wykorzystywanie niematerialnego dziedzictwa kulturowego w rozwoju lokalnym.  

Uczestnicy konferencji mieli okazję zapoznać się i otrzymać najnowszy podręcznik NID “Dziedzictwo kulturowe w rewitalizacji. Praktyczny poradnik“. Wersja online dostępna jest w księgarni: https://ksiegarnia.nid.pl/produkt/dziedzictwo-kulturowe-w-rewitalizacji-praktyczny-poradnik/

Skip to content