Powrót
Dokumentacja własna
Dokumentacja własna Oddziału Terenowego NID w Gdańsku

Zasób archiwalny dokumentacji własnej, udostępnianej przez Oddział Terenowy Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Gdańsku, liczy obecnie 5536 jednostek inwentarzowych.

Największą jego część stanowi zbiór ZN czyli archiwalia dotyczące zabytków nieruchomych, czyli przede wszystkim dokumentację konserwatorską i opracowania dotyczące zabytków nieruchomych z terenu Gdańska i dawnego województwa gdańskiego powstałe od 1962 r. (w l. 1962-1992 przez Gdański Ośrodek Dokumentacji Zabytków, w l. 1992-2002 Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego, a następnie przez Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Gdańsku – zaś od roku 2011 – przez Narodowy Instytut Dziedzictwa Oddział Terenowy w Gdańsk). Znajdują się tu również dokumentacje wytworzone na zlecenie urzędów konserwatorskich przez inne podmioty, których egzemplarze na mocy przepisów prawa trafiły do ODZ i jego następców.

Kolejnym pod względem wielkości zbiorem dokumentacji własnej jest zbiór ZR, zawierający dokumentacje stworzone według podobnych, jak przedstawione powyżej w odniesieniu do zabytków nieruchomych, założeń, lecz dotyczących zabytków ruchomych z obszaru Gdańska i województwa pomorskiego.

W skład dokumentacji własnej wchodzą też materiały studyjne (oznaczone symbolem MS) z obszaru województwa pomorskiego oraz dokumentacja aktowa (oznaczona symbolem DA), wytworzona na w okresie od 2 poł. l. 40-ych do l. 80-ych XX w. , wprawdzie stosunkowo nieliczna , ale dokumentująca również administracyjną stronę ochrony zabytków, stanowiąc w ten sposób cenne źródło dotyczące nie tylko samych obiektów, ale również historii ich ochrony.

Download

Wykaz dokumentacji własnej Oddziału Terenowego NID w Gdańsku

If you wish to get engaged or obtain more information please contact us via: Oddział Terenowy w Gdańsku

Dokumentacja własna Oddziału Terenowego NID we Wrocławiu

Zasób liczy 312 jednostek inwentarzowych (stan na koniec 2023 roku).

Są to opracowania powstałe od 1992 roku, wytworzone przez Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego we Wrocławiu, Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków a obecnie Narodowy Instytutu Dziedzictwa Oddział Terenowy we Wrocławiu. Pod względem rzeczowym można wydzielić następujące grupy: studia historyczno-urbanistyczne, studia środowiska kulturowego gmin, gminne ewidencje zabytków, gminne programy opieki nad zabytkami, wytyczne dla obszarów objętych ochroną konserwatorską, wnioski o uznanie za pomnik historii, wnioski o wpis na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Download

Wykaz dokumentacji własnej Oddziału Terenowego NID we Wrocławiu

If you wish to get engaged or obtain more information please contact us via: Oddział Terenowy we Wrocławiu

Studia ochrony wartości kulturowych

Wykaz studiów ochrony wartości kulturowych

If you wish to get engaged or obtain more information please contact us via: Pełnomocnik Dyrektora ds. wydawania opinii i ekspertyz z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami przez NID

Subskrybuj newsletter NID

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj najświeższe informację ze świata kultury.

Księgarnia NID

Sprawdź nasze produkty w księgarni. Zamawiaj bez wychodzenia z domu już teraz!

Platforma szkoleniowa

Zapisz się na naszą platformę e-szkoleniową i dowiedz się jak zarządzać dziedzictwem i wykorzystać jego potencjał.

Skip to content