Cerkiew pw. Zaśnięcia Matki Bożej w Żmijowiskach – prace inwentaryzacyjno-badawcze
Powrót
studenci i członkowie Koła Naukowego Geodetów działającego przy Akademii Rolniczej w Krakowie
Data publikacji: 23 May 2024

W dniach 2-5.05.2024 odbył się obóz naukowy studentów i członków Koła Naukowego Geodetów, działającego przy Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, mający na celu inwentaryzację XVIII wiecznej budowli sakralnej – drewnianej cerkwi Zaśnięcia Matki Bożej w miejscowości Żmijowiska (woj. podkarpackie). Wyjazd był nie tylko okazją do podwyższenia kompetencji zawodowych studentów,  ale również zabezpieczył cyfrowo cenny historycznie, XVIII-wieczny zabytek sakralny. Nad pracami badawczymi patronat objął Narodowy Instytutu Dziedzictwa.

Wyjazd do Żmijowisk powstał w efekcie współpracy KNG z p. Andrzejem Żygadło (Społeczny Ośrodek Dokumentacji Zabytków im. Kajetana Wincentego Kielisińskiego w Gorlicach), specjalistą w dziedzinie architektury sakralnej podkarpackiego pogranicza, jak również wielokrotnym współorganizatorem obozów inwentaryzacyjno-badawczych podkarpackich cerkwi.

Założenia projektu zakładały sporządzenie dokumentacji technicznej obiektu wraz z dokumentacją historyczną, jak również wykonanie dokładnego, oteksturowanego modelu 3D budynku. Ze względu na szeroki zakres prac, projekt podzielono na cztery główne etapy:

  • wywiad terenowy w celu zapoznania studentów z obiektem i jego historią,
  • wykonanie skaningu laserowego budynku oraz jego wnętrza za pomocą naziemnego skanera laserowego (TLS) Leica Scanstation P40 w celu uzyskania chmury punktów, służącej jako baza oraz podkład do stworzenia trójwymiarowego modelu świątyni oraz sporządzenia ww. dokumentacji technicznej nt. obiektu,
  • wykonanie zobrazowań fotogrametrycznych za pomocą aparatu fotograficznego Canon 5D mark IV w celu sporządzenia ortofotoplanów zarówno wewnątrz i na zewnątrz budynku, jak również w celu wykonania tekstury do nałożenia na już utworzony model, wykonany na podstawie chmury punktów,
  • sporządzenia dokumentacji fotograficznej obiektu z wykorzystaniem, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów o dużym znaczeniu historycznym, znajdującym się wewnątrz świątyni.

Uzyskane opracowania posłużą jako źródło do wykonania produktów w postaci dokumentacji technicznej, fotograficznej oraz ww. modelu obiektu. Zostaną one przeprowadzone przez członków KNG na przestrzeni nadchodzących miesięcy.

Przeprowadzone pomiary pozwolą na prowadzenie badań nad zastosowaniem technik naziemnego skaningu laserowego oraz metod fotogrametrycznych w pomiarach, inwentaryzacji oraz przygotowywaniu dokumentacji technicznej obiektu zabytkowego. Dzięki pozyskanym danym planowane jest przygotowanie publikacji naukowej oraz referatów naukowych, które będą prezentowane na konferencja krajowych i międzynarodowych.

Obóz naukowy studentów i członków Koła Naukowego Geologów Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, fot. materiały KNG
Obóz naukowy studentów i członków Koła Naukowego Geologów Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, fot. materiały KNG
Obóz naukowy studentów i członków Koła Naukowego Geologów Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, fot. materiały KNG
Obóz naukowy studentów i członków Koła Naukowego Geologów Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, fot. materiały KNG
Obóz naukowy studentów i członków Koła Naukowego Geologów Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, fot. materiały KNG
Obóz naukowy studentów i członków Koła Naukowego Geologów Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, fot. materiały KNG
Skip to content