Spacer architektoniczny „Szlakiem krakowskich okien Sławomira Odrzywolskiego”
Powrót
Gmach Towarzystwa Rolniczego na Placu Szczepańskim w Krakowie
Data publikacji: 21 September 2023

Zapraszamy na spacer szlakiem krakowskich historycznych okien. Na naszej stronie udostępniliśmy trasę i opis spaceru przygotowanego w ramach trwającego w Krakowie seminarium i warsztatów „Historyczna stolarka okienna”. Zapraszamy do samodzielnego zwiedzania!

Centrum Architektury Drewnianej oraz Oddział Terenowy w Krakowie Narodowego Instytutu Dziedzictwa zaprasza na spacer architektoniczny „Szlakiem krakowskich okien Sławomira Odrzywolskiego”. W czasie przechadzki uczestnicy będą mieli okazję zobaczyć szereg realizacji Sławomira Odrzywolskiego – znakomitej klasy architekta i konserwatora zabytków. Ze szczególną uwagą będzie można przypatrzeć się stolarce okiennej w projektowanych przez niego budynkach.

Spacer będzie również okazją do refleksji w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie na ile dostosowanie historycznej stolarki do wymogów współczesności można pogodzić z koniecznością zachowania autorskich rozwiązań projektanta, a także o jej rolę w odbiorze całościowego wyrazu plastycznego zabytkowych elewacji.

Spacer architektoniczny „Szlakiem krakowskich okien Sławomira Odrzywolskiego” – plik do pobrania

Trasa spaceru:

  1. Hotel Polonia, ul. Basztowa 25/Pawia 1
  2. Kamienice przy ul. Basztowej 23 i 24
  3. Kamienica przy ul. Studenckiej 19 (dom własny Sławomira Odrzywolskiego)
  4. Kamienice przy ul. Studenckiej 21 i 23
  5. ZSM nr 1 im. Szczepana Humberta w Krakowie (dawna Państwowa Szkoła Przemysłowa), Al. Mickiewicza 5
  6. Kamienice przy ul. Piłsudskiego 23-34 i 36
  7. Kamienica przy ul. Piłsudskiego 16
  8. Budynek NOT, ul. Straszewskiego 28
  9. Gmach Towarzystwa Rolniczego w Krakowie przy pl. Szczepańskim

Sławomir Odrzywolski żył w latach 1846-1933

Był wybitnym architektem, którego lata twórczości przypadają na okres dojrzałego eklektyzmu i następującej po nim secesji oraz modernizmu. Starannie wykształcony – studiował w Instytucie Technicznym w Krakowie i na Akademii Budowlanej w Berlinie swobodnie poruszał się zarówno w kostiumie neostylowym jak i o wiele bardziej powściągliwych kanonach wiązanych z modernizmem. Prócz znakomitej klasy realizacji architektonicznych w spuściźnie artystycznej Sławomira Odrzywolskiego poczesne miejsce zajmuje prowadzona z sukcesem praktyka konserwatora zabytków. Prowadzona pod jego kierownictwem restauracja Katedry Wawelskiej zapisała się na trwałe w architektonicznym pejzażu Krakowa. I to dosłownie, bowiem według jego projektu zwieńczono hełmem dominującą nad całym Starym Miastem Wieżę Zygmuntowską. We wnętrzach najsłynniejszej polskiej świątyni zabytków wykonano także według projektu Odrzywolskiego m.in. kraty i bramki prezbiterium, sarkofag Adama Mickiewicza, zrekonstruowano baldachim nad sarkofagiem króla Władysława IV. Pokłosiem konserwatorskiej działalności Sławomira Odrzywolskiego były publikacje, które poświęcił tej tematyce. Wymienić należy przede wszystkim monumentalną, trzytomową monografię architektoniczną Zamku Królewskiego na Wawelu oraz wielotomowe opracowanie zajmujące się najznakomitszymi przykładami rzemiosła artystycznego: „Zabytki przemysłu artystycznego w Polsce”.

Od 1878 roku na stale związany z Krakowem, zapisał się także na trwale w jego historii. Pełnił funkcje profesora w krakowskim Instytucie Technicznym. Czynnie działał w towarzystwach konserwatorów, przyjaciół sztuk pięknych, miłośników historii i zabytków. Ponadto był członkiem Komisji do Badań Historii Sztuki przy Polskiej Akademii Umiejętności a także konserwatorem zabytków w zachodniej Galicji.

Podobizna jego twarzy po dziś dzień przypatruje się wędrówkom współczesnych mieszkańców i odwiedzających Kraków – uwieczniona przez autora na elewacji gmachu Krakowskiego Towarzystwa Technicznego.

Skip to content