I Śląskie Forum Samorządowe: Wokół idei parków kulturowych
Powrót
miniaturka patronat I Slaskie Forum Samorzadowe
Data publikacji: 15 May 2023

Zapraszamy na spotkanie skupione wokół interdyscyplinarnej odpowiedzi na rosnącą w województwie śląskim popularność idei parku kulturowego jako narzędzia ochrony zabytków oraz krajobrazu kulturowego Śląska nad którym Narodowy Instytutu Dziedzictwa objął patronat. Debata odbędzie się 17 maja  w Instytucie Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, przy ul. Teatralnej 4.

Park nie musi być rodzajem nieprzyjaznego prawa, ale pomocną strategią zachowania wartości kulturowej i historycznej danego miejsca, będąc jednocześnie wehikułem szerokiego wkluczenia społecznego i partycypacji. Aby tak się stało park powinien być procedowany w sposób kompleksowy, integrując działania prawne, ekonomiczne, przestrzenne, techniczno-inwestycyjne oraz społeczne.

Wydaje się, że idea parku jest w pełni realizowana dopiero wtedy, gdy wprowadzenie go na danym terenie sprzyja budowaniu pozytywnej współpracy i korzyści różnych interesariuszy – przedsiębiorców, mieszkańców, najemców, turystów, instytucji i innych.

Park Kulturowy jest ponadto doskonałym przyczynkiem do dyskusji o skomplikowaniu śląskich tożsamości, czy sposobem na przywracanie i rozwijanie kapitału społecznego dzielnicy lub całego miasta.

PROGRAM WYDARZENIA:

Skip to content