MDOZ w Chorzowie – transmisja online!
Powrót
MDOZ w Chorzowie
Data publikacji: 24 April 2023

Zapraszamy na transmisję z obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków w województwie śląskim. Głównym tematem spotkania w Chorzowie będzie „Między materialnym a niematerialnym dziedzictwem kulturowym”. Wtorek – 25 kwietnia – godz. 11:00.

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków, obchodzony na całym świecie 18 kwietnia, ustanowiony został przez Komitet Wykonawczy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS w 1983 roku i wpisany przez UNESCO do rejestru ważnych dat o znaczeniu dla całego świata.

Obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków w województwie śląskim

Punktem wyjścia dla tematyki obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków w województwie śląskim jest jubileusz 20-lecia Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego i 10-lecia prowadzenia listy niematerialnego dziedzictwa w Polsce. Wydarzenie będzie się koncentrować na tematyce związków niematerialnego dziedzictwa kulturowego z dziedzictwem materialnym – krajobrazem kulturowym, architekturą, tradycyjnym budownictwem czy rzemiosłem. Spotkanie odbędzie się w Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, a więc w miejscu stworzonym do badania i prezentowania materialnych i niematerialnych przejawów dziedzictwa, stanowiącym naturalną przestrzeń do dyskusji zaplanowanej w ramach MDOZ. 

W trakcie spotkania zaprezentowana zostanie zarówno tematyka samej Konwencji w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, jak również studia przypadków poświęcone wykorzystaniu niematerialnego dziedzictwa do tworzenia narracji muzealnej na przykładzie Muzeum Hutnictwa w Chorzowie czy związków szopkarstwa z krajobrazem kulturowym Krakowa. W ramach debaty podjęta zostanie próba znalezienia związków pomiędzy materialnym i niematerialnym dziedzictwem, oraz określenia zależności pomiędzy zabytkiem a umiejętnościami związanymi z tradycyjnym rzemiosłem. Poruszone zostaną kwestie potencjałów turystyki kulturowej i jej zagrożeń dla dziedzictwa, oraz narracji ekspozycji muzealnych budowanych przy pomocy niematerialnego dziedzictwa kulturowego, aktualnej kondycji rzemiosła oraz ochrony krajobrazu kulturowego. Zgodnie z konwencją UNESCO z 2003 roku niematerialne dziedzictwo kulturowe jest bowiem stale odtwarzane przez wspólnoty i grupy w relacji z ich otoczeniem, oddziaływaniem przyrody i ich historią oraz zapewnia im poczucie tożsamości i ciągłości, przyczyniając się w ten sposób do wzrostu poszanowania dla różnorodności kulturowej oraz ludzkiej kreatywności.

Otwarcie stacjonarnych obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków w województwie śląskim – 25 kwietnia – godz. 11:00. Transmisja ze spotkania na kanale YouTube NID

Agenda transmisji MDOZ w Chorzowie:

11:00Otwarcie spotkania
dr Anna Czerwińska-Walczak, Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa
Paulina Cius-Górska, p.o. Dyrektora Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”;

11:30Konwencja UNESCO 2003 w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego.
Wpis elementu na Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości – zagrożenia i zobowiązania depozytariuszy, Joanna Cicha-Kuczyńska, Radca ds. UNESCO, Departament Ochrony Zabytków, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego;

11:50Dziedzictwo, jako zasób który łączy materię z tradycją – studium przypadków, Agata Mucha, Pracownia Terenowa NID w Katowicach;

12:10Szopkarstwo krakowskie – pierwszy polski wpis na Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa ludzkości, co mówi o mieście i jego zabytkach, dr Andrzej Iwo Szoka, Kierownik Centrum Interpretacji Niematerialnego Dziedzictwa Krakowa, Muzeum Krakowa;

12:30Społeczne konteksty misji Muzeum Hutnictwa w Chorzowie, Adam Kowalski, Dyrektor Muzeum Hutnictwa w Chorzowie;

13:30 – Debata Między materialnym a niematerialnym dziedzictwem kulturowym, dr hab. Kinga Czerwińska, prof. UŚ, Instytut Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach, Łukasz Konarzewski, Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków, dr Beata Piecha-van Schagen, Muzeum “Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, Katarzyna Sadowska-Mazur, Kierownik zespołu ds. niematerialnego dziedzictwa kulturowego, NID.

  • MDOZ w Chorzowie – transmisja online:

https://www.youtube.com/watch?v=l-u_q-hcLv4

  • MDOZ w Chorzowie – debata

https://www.youtube.com/watch?v=XKVHJh5kpbM

Obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków zostały sfinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Skip to content