LIVE! – Konferencja naukowa “System ochrony zabytków w Polsce – dorobek, problemy, wyzwania”
Powrót
ICOMOS Konferencja
Data publikacji: 24 April 2023

W dniach 24 – 25 kwietnia w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie odbędzie się konferencja naukowa “System ochrony zabytków w Polsce – dorobek, problemy, wyzwania” organizowana przez Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS przy współudziale m.in. Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz Muzeum – Łazienki Królewskie w Warszawie.Serdecznie zapraszamy do oglądania konferencji na żywo. Poniedziałek – 24 kwietnia – od godz. 15:30. Wtorek – 25 kwietnia – od godz. 9:30.

Tematyka konferencji będzie oparta na problematyce obecnego systemu ochrony zabytków obowiązującego w kraju – jego podstawach teoretycznych i prawnych, a także organizacji i funkcjonowaniu. Inspiracją do powzięcia ww. tematyki konferencji jest m.in. 20 rocznica przyjęcia obowiązującej ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz konieczność stworzenia kolejnego Krajowego Programu Ochrony Zabytków na lata 2023 – 2026. Konferencji będzie towarzyszyć uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenie nagród w Konkursie im. prof. Jana Zachwatowicza na najlepsze prace dyplomowe w zakresie ochrony i konserwacji zabytków za rok 2022.  Konferencja została objęta patronatem honorowym Generalnego Konserwatora Zabytków, Sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dr. Jarosława Sellina.

Agenda konferencji “System ochrony zabytków w Polsce – dorobek, problemy, wyzwania”:

  • 24 kwietnia 2023

15.30 Powitanie uczestników konferencji

16.00 SESJA 1
– Zwiększenie odporności zasobu zabytkowego – długoterminowe priorytety polityki konserwatorskiej w Polsce, Katarzyna Pałubska
– Rola prawa w systemie ochrony zabytków, Katarzyna Zalasińska
– System ochrony zabytków z perspektywy wojewódzkiego konserwatora zabytków, Daniel Gibski

17.30 SESJA 2
System ochrony zabytków w Polsce: “system” – pojęcie nadużywane czy niedocenione, Kamil Zeidler, Paula Chmielowska
– System ochrony zabytków – wyzwania trzeciej dekady XXI wieku, Bogusław Szmygin

18.30 Dyskusja
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w konkursie na najlepsze prace dyplomowe w zakresie ochrony i konserwacji zabytków im. prof. Jana Zachwatowicza za rok 2022

  • 25 kwietnia 2023

09.30 SESJA 3
– System ochrony zabytków – studium ewolucji w latach 1918-2023, Małgorzata Włodarczyk, Marcin Włodarczyk
– System w działaniu. Wiadomości z pierwszej linii frontu, Monika Bogdanowska
– Co chcemy chronić? Refleksje na temat definicji zabytku oraz kryteriów obejmowania go ochroną konserwatorską, Jacek Brudnicki
– Jak archaiczne prawo szkodzi zabytkom i procesom inwestycyjnym – o słabości polskiego systemu ochrony zabytków słów kilka, Mirosław Rymer

11.30 SESJA 4
– Środki publiczne w finansowaniu prac konserwatorskich (na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami) – teoria i praktyka, Jacek Dąbrowski
– System podatkowy jako narzędzie ochrony zabytków, Mateusz Adamczyk
– Rola konserwatora miejskiego w systemie ochrony zabytków w Polsce na przykładzie miasta Gdyni, Robert Hirsch

13.00 Dyskusja końcowa

Organizatorzy wydarzenia:
Polski Komitet Narodowy ICOMOS, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Zamek Królewski w Warszawie, Łazienki Królewskie w Warszawie, Komitet Urbanistyki i Architektury PAN.

Dwudniowa sesja jest współfinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Skip to content