„Wspólnie dla dziedzictwa” edycja 2023. Dofinansowano 29 projektów
Powrót
miniaturka WDD Wyniki konkursu
Data publikacji: 6 July 2023

29 zadań otrzyma dofinasowanie na łączną kwotę 1 220 000 zł w ramach programu “Wspólnie dla dziedzictwa” edycja 2023. Narodowy Instytut Dziedzictwa ogłasza wyniki ósmej edycji programu dotacyjnego „Wspólnie dla dziedzictwa”. Liczne organizacje pozarządowe z całej Polski wzięły udział w naborze, zgłaszając interesujące i wartościowe projekty.

W ramach prowadzonego elektronicznego naboru wniosków od 14 kwietnia do 16 maja 2023 roku, do NID wpłynęło łącznie 152 wniosków o dofinansowanie, o łącznej wartości ponad 8,6 mln zł. Po procedurze oceny, 36 wniosków zostało odrzuconych z powodu nie spełnienia wymogów określonych w regulaminie programu. Pozostałe 116 wniosków przeszło pełen proces oceny punktowej, podczas  którego Zespół sterujący, złożony z ekspertów ds. dziedzictwa kulturowego, ocenił wartość merytoryczną projektów. Kolejna część oceny skupiła się na strategicznej zgodności z celami programu oraz na organizacyjnych warunkach i możliwościach wykonania zadań, co zostało wykonane przez Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Zgodnie z regulaminem Programu, dofinansowanie może być przyznane zadaniom, które w wyniku oceny otrzymały, co najmniej 70 pkt. Taką ocenę uzyskało 40 wniosków, jednak środki przeznaczone na dofinansowania w ramach Programu (1 220 000 zł) były niewystarczające do wsparcia realizacji wszystkich tych zadań. Przy rozpatrywaniu wniosków złożonych do Programów dotacyjnych Narodowy Instytut Dziedzictwa od lat kieruje się zasadą przyznawania dofinansowania na realizację zadań w takiej wysokości, by pozwoliła Beneficjentowi na, jak najpełniejsze wykonanie założonych celów i wskaźników. W związku z tym, na podstawie § 10 ust. 16 regulaminu programu, została podjęta decyzja o podniesieniu progu punktowego do 77 pkt. Dofinansowanie ostatecznie otrzymało 29 zadań.

Wyniki naboru wniosków

O Programie

Celem Programu “Wspólnie dla dziedzictwa” jest stworzenie warunków do zrównoważonej ochrony dziedzictwa kulturowego oraz wykorzystania jego wartości dla rozwoju społecznego obecnych i przyszłych pokoleń. Organizacje pozarządowe z całego kraju mogły ubiegać się o dofinansowanie, jeśli ich projekty obejmowały m.in. prace porządkowe przy zabytkach, identyfikację i inwentaryzację materialnego dziedzictwa kulturowego, zachowanie tradycji rękodzielniczych oraz umiejętności związanych z rzemiosłem i tradycyjnymi technikami budowlanymi. Dofinansowanie obejmowało także zadania dotyczące popularyzacji materialnego dziedzictwa kulturowego oraz działań edukacyjnych promujących poszukiwanie zabytków przy użyciu urządzeń elektronicznych, technicznych oraz sprzętu do nurkowania.

Budżet Programu na rok 2023 wynosił łącznie 1 220 000 zł, a wnioskodawcy mieli możliwość składania wniosków o dofinansowanie w przedziale od 5 000 zł do 80 000 zł.

Przez siedem poprzednich edycji programu dofinansowano ponad 270 projektów na obszarze całej Polski, angażując w nie niemal 5000 wolontariuszy, przy wydatkach wynoszących łącznie 8,5 mln zł.

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Programu “Wspólnie dla dziedzictwa”, gdzie można znaleźć więcej informacji na temat programu: https://nid.pl/dotacje/wspolnie-dla-dziedzictwa/ i zapoznać się z przykładowymi realizacjami z lat ubiegłych.

Program “Wspólnie dla dziedzictwa” jest realizowany ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Skip to content