#EDA 2023: konferencja „Archeologia pól bitewnych” we Wrocławiu
Powrót
px Kossak Battle of Olszynka Grochowska
Data publikacji: 25 May 2023

Archeologia pól bitewnych to dynamicznie rozwijająca się w ostatnich dekadach dziedzina archeologii.  Jej zakres badawczy obejmuje miejsca starć zbrojnych bez względu na ich chronologię. Badane są pola bitew z okresu starożytności, jak i te z wielkich konfliktów XX wieku. Już 16 czerwca, w ramach Europejskich Dni Archeologii (#EDA), zapraszamy do Arsenału Miejskiego we Wrocławiu, gdzie odbędzie się konferencja naukowa poświęcona tej tematyce.

Zaproszeni goście przedstawią wyniki swych badań prowadzonych na polach bitew z okresu średniowiecza, nowożytności i czasów najnowszych. Po zakończeniu konferencji otwarta zostanie wystawa, na której zaprezentowane zostaną zabytki pochodzące z badań archeologicznych prowadzonych na polach bitew. Wśród nich znajdą się elementy uzbrojenia z wczesnej epoki żelaza, XVIII-wiecznych starć wojny siedmioletniej, okresu I wojny światowej czy też fragmenty amerykańskich bombowców strąconych w czasie ostatniej wojny.

Całe wydarzenie odbędzie się w ramach Europejskich Dni Archeologii, które w tym roku obchodzone są w dniach 16, 17 i 18 czerwca. #EDA to różnego typu spotkania, wystawy, sesje naukowe oraz pikniki prezentujące bogactwo dziedzictwa archeologicznego. Ich uczestnicy mają doskonałą okazję do skorzystania z licznych atrakcji, a także wzięcia udziału w żywej lekcji historii. To szereg działań promujących i przedstawiających zabytki archeologiczne, a także forma poznawania historii, poprzez aktywny udział w wydarzeniach organizowanych przez instytucje kultury. Europejskie Dni Archeologii to inicjatywa realizowana w Polsce od 2019 roku, która została zainicjowana w roku 2010 jako wydarzenie francuskie, przez Narodowy Instytut Archeologicznych Badań Ratowniczych (Inrap). Więcej informacji >tutaj<

Program konferencji Archeologia pól bitewnych

Kiedy: 16 czerwca 2023r.
Gdzie: Arsenał Miejski, Wrocław ul. Cieszyńskiego 9
Organizatorzy: Muzeum Miejskie WrocławiaMuzeum Archeologiczne oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa

10:00 – 10:15
dr hab. UWr Maciej Trzciński (zastępca dyrektora Muzeum Miejskiego Wrocławia ds. Usług Muzealnych)
dr hab. Katarzyna Zalasińska (dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa)
Otwarcie konferencji, powitanie, słowo wstępne

10:15 – 10:45
dr hab. UWr Maciej Trzciński (Muzeum Archeologiczne – Oddział Muzeum Miejskiego Wrocławia)
Archeologia pól bitewnych – nowe wyzwania prawno-konserwatorskie

10:45 – 11:15
Jakub Wrzosek (Narodowy Instytut Dziedzictwa)
Archeologia konfliktów zbrojnych

11:15 – 11:45
Aleksander Ostasz (Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu)
Archeologia pól bitewnych w Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu

11:45 – 12:15
dr hab. Lech Marek (Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego)
Kilka dni z dziejów warowni udokumentowanych źródłami archeologicznymi. Oblężenie zamku Kolno w świetle badań przeprowadzonych w latach 2009-2022

13:00 – 13:30
Paweł Stachowiak (Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza)
Pomiędzy Sarbinowem a Kunowicami. Bitwa pod Kijami (22 lipca 1759 r.). Z badań nad mniej znanym epizodem wojny siedmioletniej

13:30 – 14:00
dr hab. UAM Grzegorz Podruczny (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) Po walce. Depozyt elementów umundurowania z pola bitwy pod Kunowicami (Kunersdorf 1759) jako przejaw zachowań pobitewnych.

14:00 – 14:30
dr hab. Prof. UŁ Anna Izabella Zalewska (Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego)
Archeologiczne Przywracanie Pamięci o konfliktach zbrojnych XX wieku oraz aktualne ukierunkowania metodyczne i metodologiczne badań nad archeologicznym krajobrazem historycznym pól bitew

14:30 – 15:00
dr Marcin Czarnowicz (Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego)
„Zwycięstwo dotkliwsze niż porażka” – Galicyjski front pierwszej wojny światowej w badaniach Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

15:00 – 15:30
dr Mieszko Janas
Problematyka dewastacji i zniszczeń struktur fortyfikacyjnych w obszarze badań archeologii wojny – omówienie na wybranych przykładach

15:30 – 16:30
Zwiedzanie wystawy stałej w Muzeum Archeologicznym

17:00
Otwarcie wystawy Archeologia pól bitewnych

Skip to content