DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Znamy laureatów konkursu Zabytek Zadbany 2017!
     2017.04.19

     Znamy laureatów konkursu Zabytek Zadbany 2017!

     Kościół Najświętszej Marii Panny w zespole zamkowym w Malborku, Zespół pałacowo-parkowy w Dobrzycy, Skrzydło zamku książęcego, obecnie Centrum Konferencyjne ZAMEK w Szczecinku, Czworak - nazywany wytwórnią fajek - w Zborowskiem, Dworzec kolejowy Wieliczka Park oraz Kaplica Trójcy Świętej na zamku w Lublinie laureatami tegorocznego konkursu Zabytek Zadbany!

     Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków „Zabytek Zadbany 2017” odbyło się 19 kwietnia br. podczas uroczystej gali obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków w Bydgoszczy. Organizatorem wydarzenia był Narodowy Instytut Dziedzictwa wraz z Miastem Bydgoszcz. Wśród zaproszonych gości byli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, środowiska konserwatorskie, specjaliści od ochrony zabytków, przedstawiciele środowisk naukowych i opiniotwórczych, osoby zasłużone kulturze i ochronie zabytków.

     W kategorii Utrwalenie wartości zabytkowej obiektu laureatem został Kościół Najświętszej Marii Panny w zespole zamkowym w Malborku, (woj. pomorskie). Jury konkursu przyznało nagrodę za kompleksowe prace konserwatorsko-restauratorskie, oparte na wnikliwych badaniach archeologicznych, historycznych, architektonicznych i konserwatorskich, przeprowadzone z maksymalnym poszanowaniem substancji zabytkowej. Prace zostały zrealizowane zgodnie z najwyższymi standardami w obiekcie zdegradowanym w czasie drugiej wojny światowej. Stanowią zwieńczenie wieloletnich działań polskich konserwatorów.

     Laureatem w kategorii Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia dworskie i pałacowe) został Zespół pałacowo-parkowy w Dobrzycy (woj. wielkopolskie). Jury doceniło rewaloryzację założenia w Dobrzycy pozwalającą zachować i wyeksponować walory architektoniczne i krajobrazowe zespołu rezydencjonalnego.

     W kategorii Adaptacja obiektów zabytkowych nagrodę otrzymało Skrzydło zamku książęcego, obecnie Centrum Konferencyjne ZAMEK w Szczecinku (woj. zachodniopomorskie) Nagroda została przyznana za wzorową adaptację przeprowadzoną z zachowaniem wartości historycznej budowli oraz maksymalnym poszanowaniem substancji zabytkowej. W efekcie prac wykonanych w oparciu o staranne badania konserwatorskie wyeksponowano poszczególne fazy rozwoju obiektu. Nowa funkcja została harmonijnie wpisana w obiekt historyczny.

     Tegoroczna nagroda w kategorii Architektura i budownictwo drewniane została przyznana budynkowi mieszkalnemu - nazywanemu wytwórnią fajek - w Zborowskiem (woj. śląskie). Jury doceniło uratowanie bardzo zdegradowanego drewnianego zabytku budownictwa wiejskiego. Prace przeprowadzono z maksymalnym poszanowaniem substancji zabytkowej oraz ekspozycją cech charakterystycznych historycznego procesu budowlanego. Rewitalizacja obiektu szczególnie ważnego dla społeczności lokalnej została przeprowadzona w oparciu o rzetelne badania naukowe.

     W kolejnej kategorii Architektura przemysłowa i budownictwo inżynieryjne laureatem został Dworzec kolejowy Wieliczka Park (woj.małopolskie). Jury przyznało nagrodę za rewitalizację obiektu przeprowadzoną z zachowaniem i wyeksponowaniem w maksymalnym stopniu substancji zabytkowej, utrzymaniem pierwotnego charakteru wnętrz dworca galicyjskiego i przywróceniem formy ogrodu przydworcowego.

     W tym roku po raz pierwszy została przyznana nagroda w kategorii specjalnej Właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem. Zwycięzcą została Kaplica Trójcy Świętej na zamku w Lublinie. Jury nagrodziło obiekt za wieloletnie, systematyczne i konsekwentne prowadzenie działań konserwatorskich oraz rewaloryzacyjnych zabytku o unikalnej wartości, obejmujących nie tylko wnętrza kaplicy, ale i jej formę zewnętrzną. Należy podkreślić, że informacja o działaniach konserwatorskich, bieżąco aktualizowana, jest stałym elementem ekspozycji zabytku i ma istotny walor dydaktyczny.

     PEŁNA LISTA LAUREATÓW I WYRÓŻNIONYCH

     Kategoria A - Utrwalenie wartości zabytkowej obiektu

     Laureat

     Kościół NMP Panny w zespole zamkowym w Malborku, woj. pomorskie

     Zespół kościoła Najświętszej Marii Panny stanowi element północnego skrzydła Zamku Wysokiego, które powstało w ostatniej ćwierci XIII wieku, najwcześniejszym okresie budowy zamku krzyżackiego w Malborku. Od 1331 roku było ono rozbudowywane i przystosowywane do stołecznego charakteru zamku. Do połowy XX wieku był to jedyny element zespołu zamkowego, który to zachował się w niemal niezmienionym kształcie od czasów średniowiecza.

     PRZED            PO
     4.jpg5.jpgpo inwestycji.JPG


     Wyróżnieni

     Dawne kolegium jezuickie, obecnie siedziba Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kłodzku, woj. dolnośląskie

     Gmach powstał na potrzeby kolegium jezuickiego, organizowanego w Kłodzku od roku 1649. Barokowy budynek, być może projektu Włocha – Carlo Lurago – ukończono w 1690 roku. Zachowały się elementy XVII-wiecznego wyposażenia wnętrz, między innymi elementy kamieniarki i sztukaterie.

     PRZED                                           PO
     od dziedzinca wew. PRZED 2.jpgKlodzko_Wojska_Polskiego_11_058.JPGKlodzko_Wojska_Polskiego_11_039.JPG
     Kaplica zamkowa Świętego Tomasza Becketa w Raciborzu, woj. śląskie

     Kaplica zbudowana ok. 1290 roku, wolnostojąca, usytuowana była bezpośrednio przy murze obronnym zamku piastowskiego. Przebudowywana w wiekach późniejszych, zachowała znaczną część pierwotnej gotyckiej struktury i należy do najcenniejszych średniowiecznych zabytków sakralnych w skali regionu. Obecnie pełni funkcję ekspozycyjno-koncertowe, okazjonalnie wykorzystywana jest również na cele liturgiczne.

     PRZED                      PO
     12.jpgmoje zdjęcia (20).JPGIMG_1675.JPG
     Pałac w Rogalinie, woj. wielkopolskie

     Rogalińską rezydencję zbudowano w drugiej połowie XVIII wieku jako siedzibę rodową Kazimierza Raczyńskiego. Pierwotne założenie w typie „pomiędzy dziedzińcem a ogrodem” przetrwało do dziś w swym zasadniczym kształcie. Wiek XIX przyniósł przekształcenia budowli i jej wyposażenia, w tym zmiany wprowadzone przez znawcę i kolekcjonera Edwarda Aleksandra Raczyńskiego. Od 1949 roku pałac w Rogalinie pełni funkcje muzealne.

     PRZED                                               PO
     IMG_2232.JPG1.jpgIMG_5768.JPG

     Kategoria B - Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia dworskie i pałacowe)

     Laureat

     Zespół pałacowo-parkowy w Dobrzycy, woj. wielkopolskie

     Zespół pałacowo-parkowy w Dobrzycy powstał pod koniec XVIII wieku. Jego centrum stanowił pałac wyróżniający się walorami architektonicznymi i bogatą dekoracją malarską wnętrz, zaprojektowany przez warszawskiego architekta Stanisława Zawadzkiego. Otaczający rezydencję park o wybitnych wartościach krajobrazowych zaliczał się do nielicznych wówczas na ziemiach polskich przykładów ogrodu typu romantycznego. Od 1939 roku zespół pozbawiony funkcji rezydencjonalnej był użytkowany w sposób prowadzący do jego degradacji lub niszczał nieużytkowany. W 1988 roku został przejęty na cele muzealne, od roku 2005 funkcjonuje pod nazwą Muzeum Ziemiaństwa.

     PRZED                                   PO
     2.JPG3.JPGDobrzyca_zespół_palacowy_06_2016_Palacz_01.JPG

     Wyróżnieni

     Dawny zespół klasztorny karmelitów bosych w Zagórzu
     , woj. podkarpackie

     Zespół klasztorny złożony z kościoła, klasztoru i części gospodarczej, otoczony murami obronnymi, wzniesiony w latach 1700 – 1730 dla zakonu karmelitów bosych to przykład późnobarokowego założenia sakralno-obronnego o wybitnych walorach artystycznych. Zespół zniszczony w 1822 roku przez pożar, zachowany w ruinie.

     PRZED                              PO
     elewacja_pn_front_prawa_strona.jpgZagórz, Ruiny zespołu klasztornego, elewacja frontowa kościoła, fot. B. Potera_IMG_2731.JPGIMG_8068A.jpg
     Zespół pałacowo-parkowy w Patrykozach, woj. mazowieckie

     Pałac wybudowany w latach 1832-1834 przez architekta Franciszka Jaszczołda dla osiadłego w Patrykozach Teodora Szydłowskiego, generała powstania listopadowego. Budowla o cechach stylowych malowniczego neogotyku angielskiego, z bogatym detalem elewacyjnym i we wnętrzach.

     PRZED                                 PO
     2009-05-12-14-26-14-01.jpgDSC05752.JPGDSC09377.JPG
     Zespół zabytkowy Twierdzy Przemyśl – reprezentatywne elementy systemu warownego, woj. podkarpackie

     Reprezentatywne elementy systemu warownego Twierdzy Przemyśl odzwierciedlają intensywny rozwój sztuki fortyfikacyjnej od połowy XIX wieku do I wojny światowej. Wielkoobszarowy teren świadomie wybrany ze względu na warunki geograficzne został ukształtowany przez budowę fortów, dróg, wprowadzenie zieleni fortecznej. Twierdza Przemyśl wraz z przedpolami była miejscem walk z lat 1914-1915.

     PRZED                                   PO
     BorekII.jpg1.3_Fort XV Borek koszary widok z tradytora [A. Sapeta].JPG16.3_Fort VIII Łętownia jedna z kazamat koszar [A. Sapeta].JPG

     Kategoria C - Adaptacja obiektów zabytkowych

     Laureat

     Skrzydło zamku książęcego, obecnie Centrum Konferencyjne ZAMEK w Szczecinku, woj. zachodniopomorskie

     Skrzydło południowe zamku książąt pomorskich zostało wzniesione na przełomie lat 20. i 30. XIV wieku. Funkcję obronną pełniło do początków XVII wieku, kiedy to nadano mu charakter rezydencjonalny. Współcześnie obiekt adaptowano na centrum szkoleniowo-konferencyjne.

     PRZED                                     PO
     Zamek Szczecinek, el. południowa - 2012,2013 (1).jpgSzczecinek - zamek_elewacje - A_Debska_2017 (5).JPGDSC00849.JPG
     Wyróżnieni

     Dawny kościół ewangelicki, obecnie Skarbiec Kultury Europejskiej w Barczewie
     , woj. warmińsko-mazurskie

     Kościół ewangelicki wybudowany w 1871 roku w stylu neogotyckim. Funkcje sakralne pełnił do roku 1960. Do 1972 roku nieużytkowany, systematycznie niszczony i pozbawiany wyposażenia, później pełnił funkcję magazynowe. Przejęty w 2009 roku przez Gminę Barczewo, został w latach 2013 – 2014 zaadaptowany na cele kulturalne i funkcjonuje obecnie pod nazwą Skarbiec Kultury Europejskiej.

     PRZED                                     PO
     Barczewo - kościół ewangelicki - JP.JPGIMG_1515awe.jpgIMG_1480awe.jpg
     Dawny żydowski dom przedpogrzebowy, obecnie Dom Pamięci Żydów Górnośląskich w Gliwicach, woj. śląskie

     Budynek neogotycki wybudowany w 1903 roku, projektu wiedeńskiego architekta Maxa Fleischera, posadowiony przy cmentarzu żydowskim. Po adaptacji przeznaczony na oddział Muzeum w Gliwicach poświęcony dziedzictwu kultury żydowskiej, miejsce spotkań i dialogu międzykulturowego.

     PRZED                   PO
     _MG_0861.JPGGliwice_Dom Przedpogrzebowy_S.Rotowska-Śpiewak (37).JPGGliwice_Dom Przedpogrzebowy_S.Rotowska-Śpiewak (16).JPG
     Pałac w Kościelcu Kolskim, obecnie siedziba Zespołu Szkół Plastycznych w Kole, woj. wielkopolskie

     Pałac zbudowany w latach 1889-1890 według projektu Józefa Chrzanowskiego w stylu eklektycznym, z bogatym wystrojem architektonicznym i różnorodnym wystrojem wnętrz. Po odzyskaniu niepodległości i utworzeniu państwa polskiego w 1918 roku znacjonalizowany i wykorzystywany na cele oświatowe. W 2007 roku przekazany w trwały zarząd Zespołowi Szkół Plastycznych w Kole.

     PRZED                                      PO
     PRZED.jpgKościelec_WLKP_pałac_konkursZZ_fot_Tomasz_Łuczak34.JPGKościelec_WLKP_pałac_konkursZZ_fot_Tomasz_Łuczak42.JPG

     Kategoria D - Architektura i budownictwo drewniane

     Laureat
     Budynek mieszkalny, nazywany wytwórnią fajek, w Zborowskiem, woj. śląskie

     Drewniany budynek mieszkalny konstrukcji zrębowej wzniesiony około 1840 roku, posadowiony na fundamencie i murowanych piwnicach dawniejszej budowli.

     PRZED                                   PO
     Untitled-1.jpg1 (2).jpg7.jpg

     Kategoria E - Architektura przemysłowa i budownictwo inżynieryjne

     Laureat

     Dworzec kolejowy Wieliczka Park, woj. małopolskie

     Budynek dworca Wieliczka Park (dawniej Wieliczka) z lat 1903-1905, wybudowany na linii kolejowej Kraków-Wieliczka według projektu opracowanego w Wiedniu, o formach architektonicznych późnego historyzmu z elementami modernistycznymi, charakterystycznych dla małych dworców galicyjskich z początków ubiegłego wieku.

     PRZED                                       PO
     Wieliczka dworzec - zdjęcia przed (5).jpg20170123_141632.jpgFot. 10.jpg

     Wyróżnieni

     Dawna łaźnia łańcuszkowa kopalni „Luiza” w Zabrzu
     , woj. śląskie

     Kopalnia „Królowa Luiza” rozpoczęła pracę w 1791 roku i do czasów zamknięcia w roku 1998 uważana była za jedna z najnowocześniejszych w Europie. Kopalniana łaźnia, o ceglanych elewacjach i nowoczesnym wyposażeniu technicznym, wybudowana w roku 1890, rozbudowywana w latach 20. i 40. XX wieku, stanowi świadectwo wysokiego poziomu socjalnego zakładu i jest charakterystycznym elementem krajobrazu miejskiego.

     PRZED                                   PO
     łaźnia łańcuszkowa 2_24.JPGłaźnia łańcuszkowa 21.JPGłaźnia łańcuszkowa 12.jpg
     Wiadukt kolejowy na ulicą Kunickiego w Lublinie, woj. lubelskie

     Wiadukt kolejowy powstał w latach 1925–1928. Jest przykładem budowli z okresu dwudziestolecia międzywojennego o konstrukcji żelbetowej i bogatej formie architektonicznej odwołującej się do porządków klasycystycznych.

     PRZED                            PO
     7a Wiadukt przed remontem od południa.JPGIMG_0826.jpgIMG_6463.JPG

     Kategoria specjalna F - Właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem

     Laureat
     Kaplica Trójcy Świętej na zamku w Lublinie, woj. lubelskie

     Kaplica Trójcy Świętej jest unikatowym w skali europejskiej zabytkiem łączącym wschodnią i zachodnią tradycję artystyczną: gotycką strukturę architektoniczną z pełnym programem malowideł ściennych wykonanych z fundacji Władysław Jagiełły przez artystów kręgu sztuki bizantyńsko-ruskiej. Malowidła te od ponad stu lat są przedmiotem prac konserwatorskich i badawczych, od 1954 roku prowadzonych przez utworzone na zamku Muzeum Lubelskie.

     PRZED                                     PO
     4.JPG5.jpg18.jpg
     Gratulujemy wszystkim laureatom i wyróżnionym!

     Kontakt dla mediów:
     Wioletta Łabuda – Iwaniak
     Rzecznik Prasowy / Kierownik Biura ds. Komunikacji
     Narodowy Instytut Dziedzictwa
     +48 509 202 012
     e-mail: media@nid.pl
     www.nid.pl