DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Znamy laureatów i wyróżnionych w konkursie Zabytek Zadbany 2021
     2021.11.22

     Znamy laureatów i wyróżnionych w konkursie Zabytek Zadbany 2021

     Znamy laureatów i wyróżnionych w konkursie Zabytek Zadbany 2021

     22 listopada br.  podczas uroczystej gali prof. Magdalena Gawin Wiceminister  Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków oraz Bartosz Skaldawski Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa, ogłosili laureatów i wyróżnionych w konkursie „Zabytek Zadbany”.

      „Zabytek Zadbany” to ogólnopolski konkurs Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków , którego celem jest promocja opieki nad zabytkami poprzez propagowanie najlepszych wzorów konserwacji, utrzymania i zagospodarowania zabytków.
     Konkurs szczyci się wieloletnią tradycją – po raz pierwszy ogłoszony został w 1975 roku.
     O miano laureatów i wyróżnionych  ubiegać się mogą właściciele i zarządcy zabytkowych nieruchomości, którzy wzorowo i  konsekwentnie prowadzą działania - badawcze, rewitalizacyjne, konserwatorskie i budowlane. Procedurę konkursową prowadzi Narodowy Instytut Dziedzictwa
     W 2021 r. do konkursu zgłoszono 136 zabytkowych obiektów z 15 województw.
     W tegorocznej edycji konkursu Jury przyznało 7 nagród i 14 wyróżnień w sześciu kategoriach.

     Kategoria specjalna: właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem
     Laureaci:
     •    Zespół zamkowy w Łańcucie (woj. podkarpackie)
      
     •    Trwała ruina zamku w Rabsztynie (woj. małopolskie)
      

     Kategoria: utrwalenie wartości zabytkowej obiektu
     Laureat:
     Kościół św. Wojciecha i św. Stanisława Biskupa w Kaliszu (woj. wielkopolskie)
      
     Wyróżnienia:
     •    Budynek dawnej dyrekcji Stoczni Gdańskiej przy ul. Doki 1 w Gdańsku (woj. pomorskie)
     •    Kamienica przy ul. Poznańskiej 50 w Poznaniu (woj. wielkopolskie)
     •    Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny - Gwiazda Morza w Sopocie (woj. pomorskie)

     Kategoria: rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu
     Laureat:
     Zespół pałacowo-parkowy w Rakoniewicach, obecnie siedziba Urzędu Gminy Rakoniewice (woj. wielkopolskie)
      
     Wyróżnienia:
     •    Fort VII COLOMB w Poznaniu – Muzeum Martyrologii Wielkopolan (woj. wielkopolskie)
     •    Park pałacowy w Zielonej Górze-Zatoniu (woj. lubuskie)
     •    Most kolejowy na rzece Borui w Bytowie (woj. pomorskie)

     Kategoria: adaptacja obiektów zabytkowych
     Laureat:
     Koszary Bramy Chełmińskiej Twierdzy Toruń – Muzeum Twierdzy Toruń (woj. kujawsko-pomorskie)
      

     Wyróżnienia:
     •    Magazyn solny, obecnie Muzeum Regionalne w Drawsku Pomorskim (woj. zachodniopomorskie)
     •    Zespół dworca kolejowego, obecnie Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy ”Stacja Kultury” w Świeradowie Zdroju (woj. dolnośląskie)
     •    Łaźnia, obecnie budynek galeryjno-muzealny przy ul. Bohaterów Westerplatte 2 w Zawierciu (woj. śląskie)

     Kategoria: architektura i budownictwo drewniane
     Laureat:
     Dworzec kolejowy, obecnie restauracja „Lokomotywa” w Puszczykowie (woj. wielkopolskie)      
     Wyróżnienia:
     •    Kościół Świętego Michała Archanioła w Szalowej (woj. małopolskie)
     •    Willa Koliba – Muzeum Stylu Zakopiańskiego im. Stanisława Witkiewicza w Zakopanem (woj. małopolskie)
     •    Dom przy pl. Czarnieckiego 10 w Tykocinie (woj. podlaskie)

     Kategoria: zabytki techniki
     Laureat:
     Wiatrak holender w Pyzdrach (woj. wielkopolskie)
      
     Wyróżnienia:
     •    Młyn wodny, następnie elektryczny, w Wiercicy (woj. śląskie)
     •    Zespół zakładu hutniczego w Maleńcu (woj. świętokrzyskie)     SZCZEGÓŁOWA LISTA LAUREATÓW I WYRÓŻNIONYCH W KONKURSIE „ZABYTEK ZADBANY 2021”

     Kategoria specjalna: WŁAŚCIWE UŻYTKOWANIE I STAŁA OPIEKA NAD ZABYTKIEM
     Laureaci
     •    Zespół zamkowy w Łańcucie (woj. podkarpackie)
      
     Zdj przed i po
     Nagrodę otrzymało  Muzeum – Zamek w Łańcucie za stałą i troskliwą opiekę konserwatorską, jaką zespół zamkowy objęty jest przez cały czas pełnienia funkcji muzealnej. Działania te zintensyfikowano w ostatnich latach, dzięki czemu zrewaloryzowano XVII-wieczne fortyfikacje oraz park, przeprowadzono również prace konserwatorskie i udostępniono wiele miejsc w pałacu oraz w innych budynkach, dotychczas wyłączonych ze zwiedzania. Prace te wykonano z wielką dbałością o zachowanie oryginalnej substancji oraz wyeksponowanie i dokumentację najbardziej interesujących odkryć.
     •    Trwała ruina zamku w Rabsztynie (woj. małopolskie)
      
     Zdj przed i po
     Laur przyznany został Gminie Olkusz za prowadzone od ponad 20 lat kompleksowe działania utrwalające zagrożone ruiny zamku. Prace wykonywane były zgodnie z Kartą ochrony historycznych ruin Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (PKN ICOMOS), wraz z pełnym zakresem badań archeologicznych
     i architektonicznych. Zastosowane rozwiązania pozwoliły zabezpieczyć i wyeksponować najcenniejsze odkryte relikty gotyckie i renesansowe oraz przedstawić w czytelny sposób zarówno historię zamku, jak i kolejne fazy działań konserwatorskich.

     Kategoria: UTRWALENIE WARTOŚCI ZABYTKOWEJ OBIEKTU
     Laureat
     Kościół św. Wojciecha i św. Stanisława Biskupa w Kaliszu (woj. wielkopolskie)
      
     Zdj przed i po
     Nagroda przyznana została Parafii Rzymskokatolickiej Ordynariatu Polowego Świętego Wojciecha
     i Świętego Stanisława Biskupa w Kaliszu za modelowe, wykonane na podstawie kompleksowych badań
     i szeroko zakrojone prace konserwatorskie. Działania te utrwaliły i uczytelniły oryginalną formę i estetykę obiektu przy jednoczesnym zachowaniu integralności i autentyzmu jego substancji zabytkowej.

     Wyróżnienia:
     •    Budynek dawnej dyrekcji Stoczni Gdańskiej przy ul. Doki 1 w Gdańsku (woj. pomorskie)
      
     Zdj przed i po
     Komisja konkursowa przyznała wyróżnienie Stoczni Cesarskiej Development Sp. z o.o. za wykonaną z wielką starannością i dbałością o szczegóły rewaloryzację, stanowiącą istotny wkład w proces rewitalizacji i utrwalenia substancji zabytkowej kompleksu historycznej stoczni.
     •    Kamienica przy ul. Poznańskiej 50 w Poznaniu (woj. wielkopolskie)

      
     Zdj przed i po
     Wyróżnienie przyznane zostało Wspólnocie Mieszkaniowej Poznańska 50 w Poznaniu za kompleksowe prace konserwatorskie i budowlane, wykonane na podstawie wyników starannie przeprowadzonych badań obiektu. Prace te utrwaliły substancję zabytkową
     i przywróciły w pełni historyczną estetykę secesyjnej kamienicy czynszowej.
     •    Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny - Gwiazda Morza w Sopocie (woj. pomorskie)

      
     Zdj przed i po
     Jury wyróżniło Parafię Rzymskokatolicką  Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej – Gwiazdy Morza w Sopocie za utrwalenie substancji zabytkowej poprzez wykonanie kompleksowych prac obejmujących bryłę oraz wnętrze kościoła. Ważny zakres prac stanowiło przywrócenie historycznych materiałów oraz wyeksponowanie oryginalnych elementów wystroju poddanych konserwacji zachowawczej.

     Kategoria: REWALORYZACJA PRZESTRZENI KULTUROWEJ I KRAJOBRAZU
     Laureat
     Zespół pałacowo-parkowy w Rakoniewicach, obecnie siedziba Urzędu Gminy Rakoniewice (woj. wielkopolskie)


      
     Zdj przed i po
     Nagroda przyznana została Gminie Rakoniewice za wykonanie prac służących zachowaniu integralności i utrwaleniu autentyzmu substancji zabytkowej zespołu pałacowo-parkowego, w której obecnie znajduje się siedziba Urzędu Gminy. Przeprowadzone prace pozwoliły na uratowanie dawnego założenia rezydencjonalnego przed postępującą degradacją oraz przywróciły historyczne walory krajobrazu kulturowego.
     Wyróżnienia:
     •    Most kolejowy na rzece Borui w Bytowie (woj. pomorskie)

      
     Zdj przed i po
     Kapituła przyznała wyróżnienie Gminie Bytów za udane działania konserwatorskie
     i za zagospodarowanie otoczenia, które wyeksponowały zabytek oraz uczyniły okolicę mostu jedną z ważniejszych przestrzeni rekreacyjnych miasta.
     •    Fort VII COLOMB w Poznaniu – Muzeum Martyrologii Wielkopolan (woj. wielkopolskie)

      
     Zdj przed i po
     Wyróżnienie dla Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości przyznane zostało za utrwalenie
     i rewaloryzację substancji zabytkowej fortu – siedziby Muzeum Martyrologii Wielkopolan, przeprowadzone z pietyzmem i szacunkiem dla historycznej przestrzeni i detali.
     •    Park pałacowy w Zielonej Górze-Zatoniu (woj. lubuskie)

      


      
     Zdj przed i po
     Kapituła konkursowa wyróżniła Miasto Zieloną Górę za rewaloryzację parku i architektury ogrodowej, która przywróciła integralność całego założenia pałacowo-parkowego oraz historyczne wartości krajobrazu kulturowego.


     Kategoria: ADAPTACJA OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH
     Laureat
     Koszary Bramy Chełmińskiej Twierdzy Toruń – Muzeum Twierdzy Toruń (woj. kujawsko-pomorskie)

      
     Zdj przed i po
     Nagrodę otrzymało Muzeum Okręgowemu w Toruniu za utrwalenie oryginalnej substancji zabytkowej oraz za prace przeprowadzone z poszanowaniem autentyzmu i integralności, przystosowujące wnętrza i otoczenie zabytku do nowej funkcji muzealnej.
     Wyróżnienia:
     •    Magazyn solny, obecnie Muzeum Regionalne w Drawsku Pomorskim (woj. zachodniopomorskie)
      
     Zdj przed i po
     Jury przyznało wyróżnienie Gminie Drawsko Pomorskie za adaptację dawnego magazynu solnego na cele muzealne, przeprowadzoną przy maksymalnym zachowaniu substancji zabytkowej, z uwzględnieniem historycznej struktury i ekspozycji poszczególnych faz przebudowy obiektu.
     •    Zespół dworca kolejowego, obecnie Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy ”Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju (woj. dolnośląskie)

      
     Zdj przed i po
     Wyróżnienie przyznane zostało Miejskiemu Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury” w Świeradowie Zdroju za realizację konserwatorską, która przywróciła miastu zespół zabudowań historycznego dworca, umożliwiając jego wykorzystanie jako ośrodka kultury. Nową funkcję wprowadzono przy maksymalnym zachowaniu oryginalnej substancji zabytkowej.
     •    Łaźnia, obecnie budynek galerii - muzeum przy ul. Bohaterów Westerplatte 2 w Zawierciu (woj. śląskie)

      
     Zdj przed i po
     Kapituła konkursowa przyznała wyróżnienie Gminie Zawiercie za działania konserwatorskie i adaptacyjne, które pozwoliły na wydobycie i wyeksponowanie wartości zabytkowych łaźni przy jednoczesnym podporządkowaniu im prac związanych z dostosowaniem obiektu do pełnienia funkcji galeryjno-muzealnych.

     Kategoria: ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO DREWNIANE
     Laureat
     Dworzec kolejowy, obecnie restauracja „Lokomotywa” w Puszczykowie (woj. wielkopolskie)


      
      
     Zdj przed i po
     Nagrodę przyznano właścicielom - Katarzynie i Zbigniewowi Bekasiakom za przeprowadzone
     z pietyzmem działania konserwatorskie, które uczytelniły historyczny wygląd drewnianego dworca.
     Do adaptacji wnętrza wykorzystano oryginalne elementy pierwotnego wyposażenia, które przyczyniły się do zachowania integralności zabytku.
     Wyróżnienia:
     •    Kościół Świętego Michała Archanioła w Szalowej (woj. małopolskie)

      
     Zdj przed i po
     Kapituła przyznała wyróżnienie Parafii Rzymskokatolickiej Świętego Michała Archanioła
     w Szalowej za kompleksowe badania i prace konserwatorskie, które pozwoliły zachować jednolity i kompletny charakter zabytkowego kościoła parafialnego. Działania prowadzone były z najwyższym poszanowaniem autentyzmu i integralności unikalnej barokowej kompozycji jego wnętrza.
     •    Dom przy pl. Czarnieckiego 10 w Tykocinie (woj. podlaskie)

      
     Zdj przed i po
     Jury przyznało wyróżnienie właścicielce domu – Marii Markiewicz za prace konserwatorskie drewnianego budynku mieszkalnego przeprowadzone z zastosowaniem tradycyjnych technik budowlanych, poprzedzone wykonaniem niezbędnych ekspertyz. Przeprowadzone procesy pozwoliły zachować materiał i formy typowe dla historycznego budownictwa regionu.
     •    Willa Koliba – Muzeum Stylu Zakopiańskiego im. Stanisława Witkiewicza w Zakopanem (woj. małopolskie)
      
     Zdj przed i po
     Komisja konkursowa wyróżniła Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego
     – Instytucję Kultury Województwa Małopolskiego za kompleksowe prace konserwatorskie
     i budowlane wykonane z pełnym poszanowaniem historycznej substancji i formy zabytku.

     Kategoria: ZABYTKI TECHNIKI
     Laureat
     Wiatrak holender w Pyzdrach (woj. wielkopolskie)

      
     Zdj przed i po
     Nagroda przyznana została  Gminie i Miastu Pyzdry za wyjątkowo staranną konserwację wiatraka holendra, przeprowadzoną z maksymalnym zachowaniem elementów struktury budowlanej
     i wyposażenia obiektu – cennego świadka kulturowego krajobrazu Wielkopolski.
     Wyróżnienia:
     •    Zespół Zakładu Hutniczego w Maleńcu (woj. świętokrzyskie)

      
     Zdj przed i po
     Wyróżnienie przyznane zostało Zabytkowemu Zakładowi Hutniczemu w Maleńcu – Instytucji Kultury Powiatu Koneckiego za prace konserwatorskie zachowujące autentyzm zespołu zabytkowego huty, podkreślające wartość użytkową obiektu dawnej techniki i umożliwiające podjęcie w nim działań edukacyjnych przybliżających rozwój gospodarczy regionu.
     •    Młyn wodny, następnie elektryczny, w Wiercicy (woj. śląskie)

      
     Zdj przed i po
     Wyróżnienie przyznane zostało właścicielom - Annie i Andrzejowi Dobrowolskim
     za konsekwentnie prowadzone prace konserwatorskie, podjęte z dużą starannością i dbałością o detale, które poprawiły stan techniczny unikatowego młyna przy jednoczesnym zachowaniu jego funkcji.