DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     BIP
     Narodowy Instytut Dziedzictwa
     ul. Kopernika 36/40
     00-924 Warszawa
     tel.: + 48 22 826 02 39, +48 22 826 93 52, Fax: + 48 22 826 17 14
     e-mail: info@nid.pl; sekretariat2@nid.pl     Informacje publiczne będące w posiadaniu Narodowego Instytutu Dziedzictwa, a nieudostępnione w Biuletynie, udostępnia się na wniosek, wniesiony do dyrekcji, w trybie określonym w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

     Formularz wniosku: formularz.doc [26.5 KB]

     Wypełniony wniosek należy przesłać listownie, pod wskazany wyżej adres Narodowego Instytut Dziedzictwa, lub za pomocą poczty elektronicznej: info@nid.pl

     Plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie Narodowy Instytut Dziedzictwa przewiduje przeprowadzić w 2018 r.: plan postępowań 2018 r

     ZAPYTANIE OFERTOWE  na OPRACOWANIE PLANU ZARZĄDZANIA JAKO ZAŁĄCZNIKA DO WNIOSKU O WPIS NA LISTĘ ŚWIATOWEGO DZIEDZICTWA „KRZEMIONKOWSKIEGO REGIONU PREHISTORYCZNEGO GÓRNICTWA KRZEMIENIA PASIASTEGO”: Zapytanie_ofertowe_Krzemionki_plan zarządzania.docx