DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Charakterystyka dziedzictwa kulturowego
     Reforma administracyjna państwa doprowadziła do utworzenia, z dniem 1 stycznia 1999, województwa mazowieckiego o największym, arbitralnie ustanowionym zasięgu, stanowiącym 11.4% obszaru Polski. W granicach województwa znalazły się ziemie aż dziewięciu niegdysiejszych województw: warszawskiego (w 100%), ostrołęckiego (95%), radomskiego (94%), ciechanowskiego (80%), siedleckiego (80%), płockiego (65%), skierniewickiego (35%) oraz pojedyncze powiaty województwa bialskopodlaskiego (20%) i łomżyńskiego (6%). Tym samym Mazowsze jest jedyną prowincją historyczną, w której skład weszło tyle byłych województw. Siłą rzeczy obszar regionu wchodzi w orbitę zainteresowań nie tylko Regionalnego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie lecz również ośrodków w Białymstoku, Kielcach, Łodzi oraz – w mniejszym zakresie – Torunia i Olsztyna.

     Terytorium Mazowsza, mającego swój trzon osadniczy w ziemi płockiej, ukształtowało się we wczesnym średniowieczu i istniało jako jednostka polityczno -administracyjna do rozbiorów Polski. W X wieku Mazowsze było jedną z lepiej zorganizowanych i gospodarczo zasobnych dzielnic państwa Piastów. Przebiegały tędy szlaki handlowe na Ruś i do Małopolski. Nad brzegami Wisły powstawały osady, a w dogodnych miejscach tworzono przeprawy. Od XIII wieku datuje się na Mazowszu lokacja miast. Świadczą o tym do dziś zachowane zamki obronne. Mazowsze ugruntowane w okresie rozbicia dzielnicowego jako odrębne terytorium pozostawało we władaniu książąt mazowieckich uznających zwierzchność lenną Polski. Wówczas to ukształtowały się historyczne granice Mazowsza, podzielonego na trzy mniejsze regiony: ziemię rawską, płocką i warszawsko-czerską, z ośrodkami władzy kościelnej w Płocku (biskupstwo) i Czersku (archidiakonat). W miarę wymierania książąt poszczególne ziemie powracały do Korony, proces ten zakończył się w połowie XVI w. Po przeniesieniu rezydencji królewskiej w 1596 roku z Krakowa do Warszawy, Mazowsze stało się także centrum życia politycznego państwa polskiego. W tym czasie była to najgęściej zaludniona kraina, z której pochodził główny żywioł zasiedlający Mazury, Podlasie, Litwę i Ruś.

     Terytorium Mazowsza funkcjonowało jako kraina drobnego rycerstwa, a następnie drobnej szlachty polskiej. Murowane, a częściej drewniane, domostwa szlacheckie z charakterystycznym kolumnowym gankiem w okresie zaborów ugruntowały się jako pełen swoistego uroku synonim polskości. Położone pośród niskiej zabudowy wiejsko -folwarcznej, zazwyczaj w otwartym otoczeniu nizinnego krajobrazu, urozmaiconego dolinami wielkich rzek - Wisły, Bugu, Narwi, Pilicy i Bzury oraz ich licznych dopływów, pełniły – obok kościołów - rolę dominant, zlokalizowanych na naturalnych wyniesieniach, w otoczeniu komponowanej zieleni. Obok skromnych siedzib dworskich na przestrzeni wieków powstały też wspaniałe założenia pałacowo-parkowe. Rezydencje odpowiadały piastowanym godnościom i majątkowi przedstawicieli dawnej Rzeczypospolitej: Radziwiłłów, Czartoryskich, Potockich, Poniatowskich, Lubomirskich, Zamoyskich, Krasińskich, Branickich, Ogińskich i Ostrowskich. Fundowane przez tych możnowładców zabytki architektury i sztuki są dziełami tej miary artystów co Tylman z Gameren, Jakub Fontana, Henryk Marconi, Dominik Merlini i Michał Palloni.

     Obok zabytków Mazowsze obfituje w rezerwaty, pomniki przyrody i tereny chronionego krajobrazu są to pozostałości wiekowych puszcz: Białej, Bolimowskiej, Iłżeckiej, Kamienieckiej, Kampinoskiej, Kozienickiej i Zielonej.