DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Struktura
     MO (14062021)
     Strukturę organizacyjną Instytutu tworzą:
     Dyrektor
     •    Zastępca Dyrektora
     •    Zastępca Dyrektora
     •    Zastępca Dyrektora
     •    Zastępca Dyrektora
     •    Główny Księgowy

     1)    Dział Standardów Konserwatorskich, w skład którego wchodzą:
           a)    Zespół ds. dziedzictwa archeologicznego,
           b)    Zespół ds. krajobrazu i zieleni zabytkowej,
           c)    Zespół ds. ekspertyz i analiz zabytków,
           d)    Zespół ds. monitoringu zabytków;

     2)    Dział Kształcenia o Dziedzictwie, w skład którego wchodzą:
           a)    Zespół ds. upowszechniania wiedzy,
           b)    Zespół ds. komunikacji społecznej,
           c)    Zespół ds. wydawnictw,
           d)    Zespół biblioteki;

     3)    Dział Danych o Zabytkach, w skład którego wchodzą:
           a)    Zespół ds. archiwaliów,
           b)    Zespół ds. danych cyfrowych,
           c)    Zespół ds. rejestru i ewidencji zabytków;

     4)    Zespół biura dyrektora;

     5)    Zespół ds. administracyjnych;

     6)    Zespół ds. finansowych;

     7)    Zespół ds. kadrowych;

     8)    Zespół ds. koordynacji i rozliczania programów;

     9)    Zespół ds. obsługi prawnej;

     10)    Samodzielne Stanowisko ds. audytu wewnętrznego – audytor wewnętrzny;

     11)    Samodzielne Stanowisko ds. informacji niejawnych – Pełnomocnik Dyrektora ds. Ochrony Informacji Niejawnej;

     12)    Oddział Terenowy w Gdańsku, w skład którego wchodzi Pracownia Terenowa w Toruniu;

     13)    Oddział Terenowy w Krakowie, w skład którego wchodzi Pracownia Terenowa w Kielcach;

     14)    Oddział Terenowy w Olsztynie, w skład którego wchodzi Pracownia Terenowa w Białymstoku;

     15)     Oddział Terenowy w Opolu, w skład którego wchodzą:
           a)    Pracownia Terenowa w Katowicach,
           b)    Pracowania Terenowa w Łodzi;

     16)    Oddział Terenowy w Poznaniu, w skład którego wchodzi Pracownia Terenowa w Szczecinie;

     17)     Oddział Terenowy w Rzeszowie, w skład którego wchodzi Pracownia Terenowa w Lublinie;

     18)    Oddział Terenowy we Wrocławiu, w skład którego wchodzi Pracownia Terenowa w Zielonej Górze;

     19)    Specjalistyczna Pracowania Terenowa „Centrum Architektury Drewnianej” w Otwocku;

     20)    Specjalistyczna Pracownia Terenowa „Park Mużakowski” w Łęknicy;

     21)    Specjalistyczna Pracownia Terenowa „Zespół pałacowo-parkowy” w Trzebinach.