DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Narodowy Instytut Dziedzictwa poszukuje pracownika do Biura ds. Komunikacji
     2019.09.04

     Narodowy Instytut Dziedzictwa poszukuje pracownika do Biura ds. Komunikacji

     Narodowy Instytut Dziedzictwa poszukuje pracownika do Biura ds. Komunikacji

     Zakres zadań na stanowisku:
     • prowadzenie interaktywnych działań komunikacyjnych
     • organizacja wydarzeń branżowych oraz przedsięwzięć kulturalnych
     • przygotowywanie i publikacja materiałów prasowych i multimedialnych
     • ścisła współpraca z mediami, instytucjami kultury i ochrony zabytków
     • tworzenie i implementacja strategii PR
     • organizacja i współorganizacja wydarzeń związanych z bieżącą działalnością Instytutu
     • zarządzanie stronami internetowymi Instytutu
     • kreowanie pomysłów na kampanie społeczne w mediach, integrujących wiele narzędzi i kanałów

     Wymagania:
     • wykształcenia wyższe magisterskie, preferowana specjalność: dziennikarstwo, historia sztuki, public relations, komunikacja społeczna
     • min. 3-letnie doświadczenie w pracy w dziale PR  / Komunikacji / Promocji w instytucjach kultury lub mediach
     • praktyczna znajomość rynku mediów i narzędzi PR, e-PR i e-marketingu
     • doświadczenie w prowadzeniu moderacji w kanałach społecznościowych
     • doświadczenie w opracowywaniu i realizacji strategii komunikacji PR
     • doświadczenie w organizacji imprez
     • bardzo dobry poziom komunikacji w mowie i piśmie w języku polskim
     • znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację, mile widziana znajomość innych języków obcych
     • umiejętność tworzenia tekstów tzw. „lekkie pióro"
     • znajomość problematyki ochrony zabytków oraz zasobów dziedzictwa kulturowego
     • dobra znajomość przepisów Prawa Prasowego
     • dobra organizacja i umiejętność planowania pracy własnej
     • twórcze myślenie, własna inicjatywa i kreatywność, samodzielność, zaangażowanie
        
     Wymiar zatrudnienia: pełen etat

     Rodzaj umowy: umowa  o pracę

     Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

     Wymagane dokumenty: CV i list motywacyjny

     Termin składania dokumentów: do 12 września 2019 roku

     Sposób składania dokumentów: Aplikacje prosimy przesłać na adres e-mail: rekrutacja@nid.pl podając w tytule maila „specjalista ds. komunikacji”

     Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli:
     „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  przez Narodowy Instytut Dziedzictwa z siedzibą w Warszawie zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji - zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)”.

     Informujemy, iż:
     1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowy Instytut  Dziedzictwa, ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa.
     2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w NID  pod adresem iod@nid.pl
     3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji.
     4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez maksymalnie 6 miesięcy od dnia zakończenia rekrutacji.
     5. Przysługuje Pani/Panu żądanie dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
     6. W każdym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
     7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu Pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana danych innych, niż wskazane w art. 221 Kodeksu Pracy, jest dobrowolne.

     Oferty niezawierające zgody na przetwarzanie danych oraz nadesłane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

     Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.