DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Narodowy Instytut Dziedzictwa poszukuje pracownika ds. kartografii i systemów informacji geograficznej do Działu Dokumentacji i Baz Danych o Zabytkach
     2019.08.22

     Narodowy Instytut Dziedzictwa poszukuje pracownika ds. kartografii i systemów informacji geograficznej do Działu Dokumentacji i Baz Danych o Zabytkach

     Narodowy Instytut Dziedzictwa poszukuje pracownika ds. kartografii i systemów informacji geograficznej do Działu Dokumentacji i Baz Danych o Zabytkach

     Zakres zadań na stanowisku:
     •    pozyskiwanie, przetwarzanie i wprowadzanie danych do bazy danych geoprzestrzennych o zabytkach, ich weryfikacja, aktualizacja i udostępnianie
     •    pozyskiwanie, przetwarzanie i wprowadzanie danych publikowanych na stronie zabytek.pl, ich weryfikacja i aktualizacja
     •    digitalizacja dokumentacji rejestru i ewidencji zabytków
     •    przygotowanie zestawień i statystyk z bazy danych geoprzestrzennych o zabytkach
     •    prace koncepcyjne przy tworzeniu zintegrowanej bazy danych geoprzestrzennych o zabytkach w ramach m.in. dyrektywy INSPIRE
     •    opracowywanie zasad i trybu aktualizacji bazy danych geoprzestrzennych form ochrony zabytków w zakresie utrzymywania tej bazy danych w aktualności
     •    realizacja zadań Centrum Kompetencji ds. digitalizacji zabytków rozumianych jako tworzenie i upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie tworzenia, publikacji oraz archiwizacji danych cyfrowych wytworzonych w ramach tworzenia baz danych geoprzestrzennych form ochrony zabytków
     •    testowanie i raportowanie pożądanych zmian / konfiguracji do narzędzi informatycznych
     służących pozyskiwaniu i kontroli danych geoprzestrzennych
     •    kompletowanie i prowadzenie dokumentacji technicznej zmian i modyfikacji wprowadzonych w wyniku prac

     Wymagania:
     •    wykształcenie wyższe (preferowane geodezyjne lub geograficzne o specjalizacji „kartografia”)
     •    co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w pracy z systemami informacji przestrzennej
     •    biegła znajomość systemów narzędziowych GIS (w szczególności Geomedia Professional i QGIS)
     •    znajomość języka zapytań SQL
     •    znajomość zagadnień związanych z dyrektywą INSPIRE, norm ISO serii 19115 oraz ustawy o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej
     •    znajomość Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
     •    znajomość Ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z aktami wykonawczymi
     •    znajomość języka angielskiego w stopniu co najmniej komunikatywnym
     •    umiejętność: obsługi komputera (pakiet Ms Office), skutecznej komunikacji, analitycznego myślenia
     •    umiejętność pracy w zespole oraz planowania własnego czasu pracy w ramach powierzonych zadań

     Wymiar zatrudnienia: pełen etat

     Rodzaj umowy: umowa  o pracę

     Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

     Wymagane dokumenty: CV i list motywacyjny

     Termin składania dokumentów: do 6 września 2019 roku

     Sposób składania dokumentów: Aplikacje prosimy przesłać na adres e-mail: rekrutacja@nid.pl
     podając w tytule maila „pracownik  ds. kartografii i systemów informacji geograficznej”

     Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli:
     „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  przez Narodowy Instytut Dziedzictwa z siedzibą w Warszawie  zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej  rekrutacji - zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)”.

         Informujemy, iż:
     1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowy Instytut  Dziedzictwa,  
         ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa.
     2.    Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w NID  pod adresem iod@nid.pl.
     3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji.
     4.    Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez maksymalnie 6 miesięcy od dnia zakończenia rekrutacji.
     5.    Przysługuje Pani/Panu żądanie dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
     6.    W każdym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych     osobowych.
         7.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu Pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana danych     innych, niż wskazane w art. 221 Kodeksu Pracy, jest dobrowolne.

     Oferty niezawierające zgody na przetwarzanie danych oraz nadesłane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

     Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.