DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Narodowy Instytut Dziedzictwa poszukuje pracownika do Zespołu ds. Inwentaryzacji Zabytków w Dziale Dokumentacji i Baz Danych o Zabytkach
     2019.08.22

     Narodowy Instytut Dziedzictwa poszukuje pracownika do Zespołu ds. Inwentaryzacji Zabytków w Dziale Dokumentacji i Baz Danych o Zabytkach

     Narodowy Instytut Dziedzictwa poszukuje pracownika do  Zespołu ds. Inwentaryzacji Zabytków w Dziale Dokumentacji i Baz Danych o Zabytkach

     Zakres zadań na stanowisku:
     1.    Prowadzenie w terenie prac inwentaryzacyjnych zabytków, w tym:
     •    wykonywanie dokumentacji obiektów zabytkowych metodą skaningu laserowego i cyfrowej fotogrametrii naziemnej,
     •    wykonywanie fotografii do opracowań fotogrametrycznych
     •    wykonywanie pomiarów geodezyjnych tachimetrem elektronicznym i odbiornikiem RTK

     2.    Wykonywanie opracowań dokumentacji na podstawie zgromadzonych w terenie danych:    
     •    opracowanie skanów laserowych obiektów architektury
     •    edycja i modelowanie chmur punktów,
     •    wykonywanie ortofotografii, opracowań fotogrametrycznych,  
     •    modelowanie MESH, animowanie modeli MESH do celów wizualizacyjnych          
     •    wykonywanie rysunków i opracowań CAD na podstawie chmur punktów   
     •    zarządzanie danymi cyfrowymi wytworzonymi przez Zespół na stronie Zabytek.pl
     •    pozyskiwanie, przetwarzanie i wprowadzanie danych publikowanych na stronie Zabytek.pl, ich weryfikacja i aktualizacja

     Wymagania:
     •    znajomość zagadnień modelowania 3D, pracy z edycją siatek MESH oraz teksturowania
     •    co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w pracy z modelowaniem 3D, skaningiem laserowym
     •    umiejętność pracy z chmurami punktów, edycji, rejestracji, modelowania
     •    obsługa skanera laserowego, tachimetru elektronicznego, znajomość zagadnień geodezyjnych oraz inwentaryzacji architektonicznej metodami fotogrametrycznymi
     •    ogólna znajomość zagadnień dokumentowania obiektów za pomocą skanerów laserowych
     •    umiejętność fotografowania
     •    znajomość oprogramowania Modo 501, Faro Scene, AutoCAD, Topcon Image Master
     •    znajomość języka angielskiego w stopniu co najmniej komunikatywnym
     •    umiejętność obsługi komputera (pakiet Ms Office), skutecznej komunikacji, analitycznego myślenia
     •    umiejętność pracy w zespole oraz planowania własnego czasu pracy w ramach powierzonych zadań

     Wymiar zatrudnienia: pełen etat

     Rodzaj umowy: umowa  o pracę

     Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

     Wymagane dokumenty: CV i list motywacyjny

     Termin składania dokumentów: do 6 września 2019 roku

     Sposób składania dokumentów: Aplikacje prosimy przesłać na adres e-mail: rekrutacja@nid.pl podając w tytule maila „pracownik do Zespołu ds. Inwentaryzacji Zabytków”

     Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli:
     „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  przez Narodowy Instytut Dziedzictwa z siedzibą w Warszawie  zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji - zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)”.

         Informujemy, iż:
     1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowy Instytut  Dziedzictwa, 
         ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa.
     2.    Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w NID  pod adresem iod@nid.pl.
     3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji.
     4.    Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez maksymalnie 6 miesięcy od dnia zakończenia rekrutacji.
     5.    Przysługuje Pani/Panu żądanie dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
     6.    W każdym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
         7.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu Pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana danych innych, niż wskazane w art. 221 Kodeksu Pracy, jest dobrowolne.

     Oferty niezawierające zgody na przetwarzanie danych oraz nadesłane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

     Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.