DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Postępowanie pn. Organizacja i przeprowadzenie wydarzenia plenerowego pn.“Jabłoniowy zawrót głowy” w Parku Mużakowskim w Łęknicy, ZP/NID/14/2018
     2018.09.12

     Postępowanie pn. Organizacja i przeprowadzenie wydarzenia plenerowego pn.“Jabłoniowy zawrót głowy” w Parku Mużakowskim w Łęknicy, ZP/NID/14/2018

     Postępowanie pn. Organizacja i przeprowadzenie wydarzenia plenerowego pn.“Jabłoniowy zawrót głowy” w Parku Mużakowskim w Łęknicy wraz z imprezą promocyjną „Pogawędki kulinarne w Parku Mużakowskim” oraz koncertem plenerowym stanowiących część projektu pn. „Park Mużakowski-ochrona, rozwój i promocja europejskiego dziedzictwa kultury” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020, ZP/NID/14/2018.

     Dokumenty do pobrania:
     - Ogłoszenie  o zamówieniu.pdf
     - Istotne Warunki Zamówienia.pdf
     - Zał. nr 1 do IWZ_Opis przedmiotu zamówienia.pdf
     - Zał. nr 1 do OPZ_rozmieszczenie stref.jpg
     - Zał. nr 2 do OPZ_arkusz kalkulacyjny.xls
     - Zał. nr 2 do IWZ Formularz oferty.doc
     - Zał. nr 3 do IWZ Oświadczenie_warunki.doc
     - Zał. nr 4 do IWZ Oświadczenie_wykluczenie.doc
     - Zał. nr 5 do IWZ Oświadczenie_grupa kapitalowa.doc
     - Zał. nr 6 do IWZ Wykaz usług.doc
     - Zał. nr 7 do IWZ Wykaz osób.doc
     - Zał. nr 8 do IWZ Wzór umowy.pdf
     - Zał. nr 9 do IWZ Dodatkowe doświadczenie Koordynatora.doc

     18.09.2018r.:
     - Odpowiedź na wniosek o zmianę ogłoszenia.pdf

     19.09.2018r.:
     - Informacja z otwarcia ofert.pdf

     26.09.2018 r.:
     - Informacja o nieudzieleniu zamówienia.pdf
     - Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf