DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Narodowy Instytut Dziedzictwa poszukuje osoby na stanowisko Kierownika Oddziału Terenowego w Opolu
     2015.05.15

     Narodowy Instytut Dziedzictwa poszukuje osoby na stanowisko Kierownika Oddziału Terenowego w Opolu

     Zakres zadań na stanowisku:
     •    kierowanie i koordynowanie działalności merytorycznej Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Opolu,
     •    monitorowanie zasobu zabytkowego na terenie województwa opolskiego oraz identyfikowanie zagrożeń i problemów,
     •    analiza sytuacji zabytków i ich społecznego postrzegania w celu opracowywania rozwiązań pozwalających skutecznie ukazywać społeczno-ekonomiczny potencjał  dziedzictwa,
     •    wydawanie opinii w zakresie ochrony zabytków na rzecz organów ochrony zabytków,
     •    dokumentowanie dziedzictwa kulturowego  na obszarze województwa opolskiego poprzez rejestrowanie stanu zabytków i ich wartości oraz archiwizowanie zbiorów dokumentów związanych z ochrona zabytków,
     •    podejmowanie działalności edukacyjnej w zakresie upowszechniania wiedzy o
       zabytkach i tworzenia warunków społecznych ich skutecznej ochrony,
     •    Inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz budowania społecznej współodpowiedzialności za zabytki,
     •    podejmowanie współpracy z regionalnymi instytucjami i organami zaangażowanymi w ochronę i zarządzanie dziedzictwem kulturowym.

     Wymagania:
     •    wykształcenia wyższe magisterskie w zakresie związanym z ochroną zabytków i
     działalnością Narodowego Instytutu Dziedzictwa; preferowana specjalność: historyk sztuki, architekt, konserwator-zabytkoznawca,  dodatkowym atutem będą studia podyplomowe w zakresie związanym z działalnością NID i ochroną dziedzictwa kulturowego,  
     •    udokumentowany staż zawodowy  w  instytucjach z zakresu  ochrony  zabytków i opieki nad zabytkami, w tym 5-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
     •    znajomość systemu ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce,
     •    znajomość dokumentów doktrynalnych z zakresu problematyki ochrony i opieki nad dziedzictwem kulturowym,
     •    znajomość problematyki ochrony zabytków oraz zasobów dziedzictwa kulturowego w województwie opolskim,
     •    znajomość języków obcych: j. niemieckiego lub j. angielskiego,
     •    umiejętność zarządzania zespołem,  doświadczenie organizacyjne,  wysoka kultura osobista,
     komunikatywność, staranność, samodzielność i zaangażowanie,
     •    znajomość MS Office, Outlook,
     •    preferowane osoby mobilne, dysponujące pojazdem, który może być użyty do celów służbowych.

     Wymiar zatrudnienia: pełen etat

     Rodzaj umowy: umowa  o pracę

     Miejsce wykonywania pracy: Opole

     Wymagane dokumenty: CV i list motywacyjny

     Termin składania dokumentów: 24 maja 2015 roku

     Sposób składania dokumentów:
     Aplikacje prosimy przesłać na adres e-mail: info@nid.pl podając w tytule maila „rekrutacja Kierownik OPOLE”.

     Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
     Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych t.j. Dz.U. z 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

     Zastrzegamy  sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami