DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     NID poszukuje osoby na stanowisko pracownika Oddziału Terenowego w Kielcach
     2014.04.07

     NID poszukuje osoby na stanowisko pracownika Oddziału Terenowego w Kielcach

     Zakres zadań na stanowisku:
     • gromadzenie, systematyzowanie i udostępnianie informacji na temat stanu zachowania i ochrony zabytków województwie świętokrzyskim; identyfikowanie zagrożeń i problemów,
     • opracowywanie i wydawanie opinii w zakresie ochrony zabytków na użytek wewnętrzny lub na rzecz organów ochrony zabytków,
     • inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz budowania społecznej współodpowiedzialności za zabytki w tym współudział w organizacji EDD,
     • dokumentacja dziedzictwa kulturowego, w tym niematerialnego na obszarze działalności Oddziału Terenowego,
     • opracowania redakcyjne i edycja dokumentów przygotowanych przez Oddział Terenowy,
     • pozyskiwanie informacji o wydarzeniach kulturalnych związanych zabytkami z obszaru województwa świętokrzyskiego,
     • archiwizacja wytwarzanych dokumentów.

     Wymagania:
     • wykształcenia wyższe magisterskie w zakresie związanym z ochroną zabytków i działalnością Narodowego Instytutu Dziedzictwa; preferowana specjalność: archeologia, historia sztuki – pożądana wielodyscyplinarność (np. ukończone dwa fakultety),
     • znajomość systemu ochrony dziedzictwa w Polsce,
     • znajomość problematyki ochrony zabytków oraz zasobów dziedzictwa w województwie świętokrzyskim,
     • umiejętność pracy w zespole oraz samodzielnej pracy w terenie, doświadczenie organizacyjne,
     • znajomość języków obcych, w tym biegła j. angielskiego lub j. niemieckiego,
     • wysoka kultura osobista, komunikatywność, staranność, samodzielność i zaangażowanie,
     • biegłość w zakresie podstawowych technik komputerowych, w tym znajomość programów graficznych i edytorskich,
     • preferowane osoby mobilne, dysponujące pojazdem, który może być użyty do celów służbowych.

     Miejsce pracy:
     Kielce, ½ etatu

     Wymagane dokumenty:
     CV i list motywacyjny

     Termin składania dokumentów:
     7-10 kwietnia 2014 roku

     Sposób składania dokumentów:
     Aplikacje prosimy przesłać na adres e-mail: info@nid.pl podając w tytule maila „rekrutacja KIELCE”.

     Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
     Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych t.j. Dz.U. z 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

     Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.