DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Dyrekcja
      Bartosz Skaldawski - Dyrektor

     Absolwent Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zawodowo specjalizuje się w zagadnieniach związanych z zarządzaniem dziedzictwem kulturowym i upowszechnianiem wiedzy o zabytkach i ich wartościach. Jest autorem i współautorem książek i artykułów dotyczących zarządzania i ochrony dziedzictwa. Współautor Krajowego Programu Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Uczestniczył w pracach nad założeniami i treścią Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2014-2017. Od 2001 r. zawodowo związany z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami, najpierw w Ośrodku Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego, a następnie w Krajowym Ośrodku Badań i Dokumentacji Zabytków oraz w Narodowym Instytucie Dziedzictwa.

     Kontakt:

     Sekretariat:
     ul. M. Kopernika 36/40
     00-924 Warszawa
     Tel. + 48 22 826 93 52 wew. 111, 148
     Fax + 48 22 826 17 14
     e-mail: nid@nid.pl
      
     Mariusz Czuba - Zastępca Dyrektora

     Ukończył studia z zakresu historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z architekturą późnego średniowiecza oraz sakralnego budownictwa drewnianego. Jest autorem kilkudziesięciu opracowań, w tym książkowych, z dziedziny historii sztuki i szeroko pojętej ochrony dziedzictwa kulturowego. Od 1993 roku zawodowo związany z państwową służbą konserwatorską. W latach 1999-2008 Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków. Wieloletni wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu oraz Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sanoku. Rzeczoznawca Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od 2008 roku zastępca dyrektora Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków (od 1 stycznia 2011 roku Narodowego Instytutu Dziedzictwa).

     Kontakt:

     Sekretariat:
     ul. M. Kopernika 36/40
     00-924 Warszawa
     tel. +48 22 826 93 52 wew. 111, 148
     fax +48 22
     826 17 14
     e-mail: nid@nid     Anna Czerwińska-Walczak - Zastępca Dyrektora

     Absolwentka Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od 2008 r. zajmuje się ochroną dziedzictwa kulturowego, muzealnictwem i zarządzaniem w instytucjach kultury. Doświadczenie zawodowe zdobywała kolejno na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki warszawskiej ASP, na stanowisku głównego konserwatora w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, kierując Muzeum w Nieborowie i Arkadii, oddziałem Muzeum Narodowego w Warszawie oraz jako kustosz Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum.

     Jest autorką prac badawczych i publikacji z zakresu plastyki nowożytnej oraz ochrony zabytków. Rzeczoznawca Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie opieki nad zabytkami. W 2013 r. otrzymała dyplom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za szczególne zasługi na rzecz upowszechniania kultury i ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego.

     Kontakt:

     Sekretariat:
     ul. M. Kopernika 36/40
     00-924 Warszawa

     Tel. + 48 22 826 93 52 wew. 111, 148
     Fax + 48 22 826 17 14
     e-mail: nid@nid.pl     Beata Szczepanek-Zera - Główny Księgowy

     Absolwentka Wyższej Szkoły Ekonomiczno – Informatycznej w Warszawie. Tytuł zawodowy magistra ekonomii uzyskała w OLYMPUS Szkole Wyższej im. Romualda Kudlińskiego w Warszawie. Studia podyplomowe w zakresie rachunkowości i finansów przedsiębiorstw ukończyła w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada certyfikat księgowy Ministerstwa Finansów nr 24345/2008.
     Z księgowością związana od ponad 17 lat. Przez ok. 7 lat pracowała w działach księgowości – m.in. Agencji Budowy i Eksploatacji Autostrad/Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Ośrodka Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego. Od 2004 roku główny księgowy.

     Kontakt:


     Sekretariat:
     ul. M. Kopernika 36/40
     00-924 Warszawa

     Tel. + 48 22 826 93 52
     Fax + 48 22 826 17 14
     e-mail: nid@nid.pl