DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Żyrardów – XIX-wieczna Osada Fabryczna
     2013.04.18

     Żyrardów – XIX-wieczna Osada Fabryczna

      "Żyrardów – XIX-wieczna Osada Fabryczna" została uznana za Pomnik Historii rozporządzeniem Prezydenta RP z 4 stycznia 2012 r.  (Dz. U. Nr 11, poz. 59).

     Do pobrania: rozporządzenie.pdf 

     Osada fabryczna w Żyrardowie jest niezwykle cennym świadectwem ponadstuletnich lniarskich tradycji tego miasta i przykładem jego związków z przemysłem włókienniczym Królestwa Polskiego. To jeden z pierwszych nowoczesnych ośrodków miejskich w Polsce o tak zróżnicowanym podziale na strefy zagospodarowania, pięknej i konsekwentnej urbanistyce oraz interesującej architekturze.

     Osada powstała w latach 70. XIX w. jako nowatorskie osiedle mieszkaniowe o gruntownie przemyślanej koncepcji podziału przestrzeni. Koncepcja ta zakładała wydzielenie stref jednorodnego zagospodarowania: odpoczynku, pracy, kultury i handlu, z wyraźnym odseparowaniem funkcjonalnym części fabrycznej od mieszkalnej, przy jednoczesnym ich kompozycyjno-architektonicznym zespoleniu. Przemysł lniarski warunkował rozwój miasta, będąc również motorem dokonujących się w jego obrębie przemian społecznych, gospodarczych, a także urbanistycznych i architektonicznych. Był na tyle silnym czynnikiem miastotwórczym, że już pod koniec XIX w. Żyrardów stanowił w pełni rozwinięty i zintegrowany organizm miejski, w którego skład wchodziły zarówno osiedle mieszkaniowe z kościołem rzymskokatolickim i rezydencją właściciela fabryki, jak i teren zakładu produkcyjnego, wraz z Centralą i Wykańczalnią. Te części miasta od momentu powstania były ze sobą wzajemnie powiązane funkcjonalnie, kompozycyjnie, komunikacyjnie i widokowo.

     O wyjątkowości założenia urbanistyczno-architektonicznego Żyrardowa stanowi przede wszystkim jego autentyczność. Zachowała się pierwotna kompozycja przestrzenna oraz większość zabudowy. Choć naruszona została wartość zabytkowa części fabrycznej, w bardzo dobrym stanie przetrwał teren osady mieszkaniowej – zarówno w jego aspekcie przestrzennym, jak i kondycji substancji zabytkowej. Obszar ten wraz z zabudowaniami do dzisiaj nie zatracił swych walorów architektonicznych i urbanistycznych. Zmiana funkcji obiektów fabrycznych – biorąc pod uwagę najnowszą historię dawnego potentata przemysłu lniarskiego i nieubłagane mechanizmy ekonomii – stała się natomiast sposobem na ochronę tkanki miejskiej Żyrardowa, pozwalającym zachować jego pierwotną strukturę historycznego ośrodka przemysłowego.

     http://wirtualnyspacer.zyrardow.pl/
     www.zyrardow.pl