DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Żagań – poaugustiański zespół klasztorny
     2013.04.18

     Żagań – poaugustiański zespół klasztorny

     "Żagań – poaugustiański zespół klasztorny" uznany został za Pomnik Historii rozporządzeniem Prezydenta RP z dn. 28 lutego 2011 r. (Dz.U. 2011 nr 54 poz. 280).

     Do pobrania: rozporządzenie.pdf

     Działalność zakonu kanoników regularnych św. Augustyna odegrała niezwykle istotną rolę w dziejach Księstwa Żagańskiego oraz całego Śląska, zarówno w wymiarze materialnym, jak i duchowym. Ukształtowany ostatecznie w XVIII w., monumentalny zespół zabudowań klasztoru augustianów w Żaganiu jest nośnikiem szczególnych wartości artystycznych i historycznych, a bogata spuścizna opactwa ugruntowana na polu szeroko pojętej kultury, religii, nauki oraz nowoczesnych metod edukacji promieniowała daleko poza granice regionu. Zakonnicy przybyli do Żagania w 1284 r. z Nowogrodu Bobrzańskiego. Przez wieki, opactwo było przodującym ośrodkiem religijnym i naukowym w zakresie teologii, prawa kanonicznego i rzymskiego. Związane z nim wybitne postaci rozsławiły Żagań w Europie. Mowa o opatach-uczonych: Ludolfie i Bernardzie Fabri, a zwłaszcza o Ignacym Felbigerze (Johann Ignaz von Felbiger, 1724 - 1788) badaczu i zasłużonym w reformowaniu oświaty na Śląsku, a później, dzięki protektoratowi cesarzowej Teresy, w całym cesarstwie habsburskim, twórcy nowatorskiej metody nauczania oraz m.in. elementarza dla dzieci polskich „Obiecadło”. Za jego czasów, w 1769 r., założono na wieży kościelnej jeden z pierwszych w Europie piorunochronów.

     Kompleks zabudowań klasztornych imponuje skalą i rozwiązaniami architektonicznymi. Do dziś stanowi charakterystyczny akcent w panoramie miasta. Po dotkliwych pożarach, które kilkukrotnie trawiły Żagań, średniowieczne budynki klasztoru i kościoła odbudowano w XVIII w. wg obowiązującego stylu barokowego. Forma, jaką zespół uzyskał podczas tej przebudowy oraz rozplanowanie nowopowstałego konwiktu, przetrwały bez zmian do dzisiaj, poza ingerencją w strukturę południowego skrzydła klasztoru. Kościół zachował gotycką bryłę z pseudobazylikowym korpusem, gwiaździstymi i sieciowymi sklepieniami, masywną wieżą i zwieńczeniem z charakterystycznym schodkowym szczytem. Barokizacja kościoła objęła, przede wszystkim, wnętrze świątyni, które uzyskało niezwykle cenny wystrój. W pracach uczestniczyli tak znamienici twórcy jak: Marcin Frantz z Legnicy, wrocławscy rzeźbiarze: Jan Urbański, Jan Haberle i Johann Christoph Königen, śląscy malarze: Jeremias Joseph Knechtel, Chrystian Konrad i Georg Lichtenfels Starszy. Na szczególną uwagę zasługuje unikatowa biblioteka klasztorna z zachowanym wyposażeniem, do której polichromie stworzył Jerzy Wilhelm Neunhertz.

     W 1810 r., w wyniku sekularyzacji, zakonnicy opuścili Żagań, a dobra klasztorne przejęło państwo. Wprowadzono wówczas do budynków nowe funkcje i nowych gospodarzy: kościół objęła parafia świecka, skrzydło klasztorne przekazano na cele szkolnictwa elementarnego, w konwikcie znalazła się siedziba sądu i więzienie. Słynny księgozbiór żagański przewieziono do biblioteki uniwersyteckiej we Wrocławiu, a część sprzedano.

     Zespół opactwa poaugustiańskiego w Żaganiu należy do najcenniejszych zabytków sakralnych historycznego Śląska. Jest wybitnym przykładem założenia o cechach stylu gotyckiego i barokowego. Podkreślić należy bardzo wysoki poziom architektoniczno-plastyczny kościoła. Ma szczególne znacznie dla dziedzictwa kulturowego ze względu na swoje niewątpliwe wartości artystyczne, historyczne oraz autentyczność. Kompleks uniknął znaczniejszych zniszczeń w ciągu II wojny światowej i okresu powojennego, w przeciwieństwie do reszty miasta, które całkowicie legło w gruzach.

     http://www.wnmp.zagan.pl/index.php?page=13