DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Wieliczka – kopalnia soli
     2013.04.18

     Wieliczka – kopalnia soli

     "Wieliczka - Kopalnia soli" została uznana za Pomnik Historii Zarządzeniem Prezydenta RP z 8 września 1994 (Monitor Polski 1994 nr 50 poz. 424).

     Do pobrania:
     zarządzenie.pdf

     Kopalnia jest położona pod miastem Wieliczka na dziewięciu różnych poziomach, od 57 m do 327 m. Wyrobiska eksploatacyjne rozciągają się na długości ok. 5,5 km wzdłuż osi WE i na szerokości ok. 1,5 km wzdłuż osi NS.


     Kopalnia soli została otwarta w XIII w., w miejscu solanki prehistorycznej i w XVI-XVII w. była jednym z największych zakładów przemysłowych w Europie, bardzo dobrze zorganizowanym, na najwyższym ówczesnym poziomie technicznym.
     Zachowane do dziś wyrobiska oryginalne liczą 2040 komór i ok. 300 km chodników, o łącznej objętości pustek poeksploatacyjnych wynoszącej ok 7,5 mil. m3. Zachowane dawne urządzenia techniczne ilustrują wszystkie etapy rozwoju techniki górniczej w różnych epokach historycznych. Wartość zabytkową wyrobisk podnosi jeszcze ich niezwykłe piękno.

     Kopalnia Soli Wieliczka jest najstarszym, nieprzerwanie czynnym od średniowiecza, zakładem produkcyjnym w Polsce. Otworzona (2 szyby) w połowie XIII w., po odkryciu soli kamiennej w miejscu eksploatowanych już w X w. przez okoliczną ludność solanek, wraz z miejscową warzelnią oraz z kopalnią i warzelnią soli w pobliskiej Bochni, należała do będących własnością królewską Żup Krakowskich, czyli przedsiębiorstwa solinarniego. Zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa określała ordynacja króla Kazimierza Wielkiego z 1368 r. (której postanowienia przetrwały aż do 1743 r.). Na przełomie XVII i XVIII w. kopalnia w Wieliczce miała 10 szybów, po 60-85 m głębokości. Do niższych złóż, na głębokości 200 m, docierano z szybów drążonych z wyrobisk I poziomu. Specyficzne warunki zalegania złoża solnego spowodowały zastosowanie nie używanej gdzie indziej techniki eksploatacji soli systemem komór, podpieranych filarami solnymi, lub masywnymi filarami z pni. Sól eksploatowano w wielkich bryłach, co wymagało zastosowania modernizacji zarówno w transporcie pionowym, jak i chodnikach (system kołowrotów ręcznych i kieratów końskich).

     Na przełomie XVI i XVII w. w kopalni wielickiej zatrudniano ok. 100—1300 pracowników. Żupy Krakowskie były w epoce feudalnej największą wytwórnią soli w Polsce oraz drugim - obok kopalni w Siedmiogrodzie - producentem soli kamiennej w Europie, stanowiąc główne źródło dochodów Państwa Polskiego.

     Dopiero w 1859 r. zainstalowano w kopalni wielickiej pierwszą wyciągową maszynę parową. Najstarszy zachowany szyb „Regis", pochodzi z XIV w. Od XVIII w. nieczynne części kopalni są zwiedzane turystycznie.
     W 1950 r. z inicjatywy Alfonsa Długosza powstało w zabytkowej kopalni Muzeum Żup Krakowskich. Mieści się ono w 14 zabytkowych komorach poeksploatacyjnych z XVII do połowy XIX w.
     Kopalnia Soli Wieliczka spełnia obecnie następujące funkcje: produkcyjną, muzealno-turystyczną, sanatoryjno-uzdrowiskową i dydaktyczną, a także od szeregu lat prowadzi prace konserwatorsko-górnicze.
     Działalność produkcyjna obejmuje wytwarzanie i przetwórstwo solanki (sól jadalna i przemysłowa, chlorek sodowy do analiz oraz chlorek sodu o specjalnej czystości, sól tabletkowana, sól kosmetyczna „Kinga" i „Regis", dodatki do pasz „Wisol") oraz eksploatację wielickiej soli naturalnej, tzw. soli „Królewskiej".

     W 1976 r. kopalnia została wpisana do rejestru zabytków, a w 1978 r. umieszczona została na międzynarodowej Liście Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO.

     http://www.kopalnia.pl/
      

     Więcej informacji:
     Kopalnia soli w Wieliczne na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO