DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Strzegom - kościół pod wezwaniem św. św. Apostołów Piotra i Pawła
     2013.04.18

     Strzegom - kościół pod wezwaniem św. św. Apostołów Piotra i Pawła

     "Strzegom - kościół pod wezwaniem św. św. Apostołów Piotra i Pawła" został uznany za Pomnik Historii rozporządzeniem Prezydenta RP z dn. 22 października 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 1241).

     Do pobrania: rozporządzenie.pdf

     Strzegomski kościół pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła jest jednym z najwyższych osiągnięć śląskiego gotyku. Wybitne walory architektoniczne i rzeźbiarskie budowli oraz jednolitość przestrzenna utrzymana mimo trwających półtora wieku prac przy wznoszeniu kościoła, wreszcie imponujące rozmiary tej kamiennej świątyni (wysokość budowli – 34,2 m, długość nawy środkowej – 76 m) pozwalają uznać w niej dzieło o szczególnym znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego zarówno Dolnego Śląska, jak i całego kraju. Dodatkowym walorem strzegomskiej bazyliki jest dominująca od stuleci rola jej monumentalnej sylwety zarówno w panoramie miasta jak i w szerszym krajobrazie.

     Kilkuetapową budowę kościoła, zaczęli joannici (pełniący posługę w Strzegomiu od 1180 r.) na miejscu swej starszej świątyni. W latach 1335-70 wzniesiono korpus nawowy ze sklepieniami naw bocznych, następnie wybudowano mury obwodowe transeptu oraz prezbiterium ze sklepieniami naw bocznych, a także zakrystię i kruchty. Około 1390 r. budową kościoła kierował mistrz Jakub ze Świdnicy. W 2 poł. XV w. założono sklepienia nawy głównej, a dopiero w 1522 r. dokończono budowę wieży płd. i wzniesiono emporę muzyczną.

     Bazylika w Strzegomiu jest orientowaną (prezbiterium skierowane na wschód) budowlą trójnawową, wzniesioną na rzucie krzyża łacińskiego z transeptem i wielobocznie zamkniętym prezbiterium. Fasadę zachodnią akcentują dwie wieże, w tym jedna nieukończona. Ściany nawy głównej świątyni od zewnątrz opinają kamienne łuki oporowe, a prezbiterium i transept - potężne szkarpy. Kamienne elewacje świątyni wzbogacone zostały piaskowcowym detalem architektonicznym i rzeźbiarskim. Wnętrze zdobią sklepienia krzyżowo-żebrowe w nawach bocznych, gwiaździste w kaplicach i na skrzyżowaniu naw i sieciowe w nawie głównej. Kamienne wsporniki podpierające żebra sklepienne przedstawiają postacie proroków, panien mądrych i głupich oraz motywy roślinne. Zachowały się cenne obiekty stanowiące wyposażenie kościoła, m.in.: trójarkadowa, kamienna sedilia i kamienne sakramentarium w kształcie wieży z 1 poł. XV w. (aut. Wolfang z Wiednia), kamienna chrzcielnica z XVI w., manierystyczna ambona z 1592 r. (aut. Caspar Berger z Legnicy), fragmenty polichromii z XIV i XVI w., szereg nagrobków i epitafiów z XVI-XVIII w., a także XVIII-wieczne ołtarze. W wyższej wieży kościoła znaleźć można niezwykle cenne dzieło sztuki ludwisarskiej – najstarszy nadal pracujący dzwon kościelny z 1318 r.

     Kościół w Strzegomiu jest jednym z około 30 obiektów sakralnych, zbudowanych na Śląsku przez joannitów i stanowi świadectwo wpływu tego zakonu na kształtowanie się kultury w tym regionie w okresie średniowiecza. To wybitny przykład ustalonego w XIV w. w miastach śląskich zwyczaju wznoszenia świątyń w typie bazyliki. Strzegomska bazylika stylistycznie do nich należąca, wyróżnia się jednak z tej grupy zastosowaniem sklepień sieciowych inspirowanych rozwiązaniami Piotra Parlera, silnie wyodrębnionym, potężnym transeptem, budulcem granitowo-bazaltowym, ale przede wszystkim - swym wyjątkowo wysokim poziomem artystycznym i jednolitością koncepcji architektonicznej. Wysoki poziom realizacji jest widoczny nie tylko w architekturze korpusu, ale również w wykonanym z piaskowca detalu architektoniczno-rzeźbiarskim, który w niespotykanej na tym terenie skali realizuje jednolity program ikonograficzny. Uwagę zwracają zwłaszcza trzy bogato rzeźbione portale, z których najcenniejszym jest portal zachodni. Dwustrefowy typ kompozycji sceny nawrócenia św. Pawła umieszczonej na tympanonie tego portalu, w swej dbałości o realia przedstawionych wydarzeń, ma swój ideowy, a częściowo także i formalny pierwowzór w tympanonie „Portalu Śpiewaków” w wiedeńskiej katedrze św. Szczepana, natomiast scena „Sądu Ostatecznego” na wimperdze, jest jedyną dekoracją figuralną wimpergi na Śląsku.

     http://bazylika.strzegom.pl/
     www.strzegom.pl


     ____________________________________________________________________________________________