DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Poznań - historyczny zespół miasta
     2013.04.18

     Poznań - historyczny zespół miasta

     "Poznań - historyczny zespół miasta" otrzymał tytuł Pomnika Historii rozporządzeniem Prezydenta RP z 28 listopada 2008 r. (Dz. U. 2008 nr 219 poz. 1401). Tym samym stał się 35. obiektem na tej zaszczytnej liście.

     Do pobrania: rozporządzenie.pdf

     Poznań to jedno z najstarszych miast polskich, świadek powstania, rozwoju, upadku i odrodzenia naszego kraju. Od wieków odgrywał kluczową rolę nie tylko w skali Wielkopolski, ale i w wymiarze ponadregionalnym.

     Poznań uznawany jest za kolebkę państwa polskiego. Za pierwszych Piastów należał do najważniejszych ośrodków politycznych i administracyjnych, a za Przemysła II pełnił rolę samodzielnej stolicy jednoczonego przez króla kraju. W katedrze na Ostrowie Tumskim spoczywają prochy królów i książąt m.in.: Mieszka I, Bolesława Chrobrego, Mieszka II, Kazimierza Odnowiciela i Przemysła II. W Poznaniu znajdowała się ponadto siedziba Jordana – pierwszego biskupa Polski. W okresie późnego średniowiecza miasto zaczęło rozwijać się dzięki przecinającym je szlakom handlowym, natomiast w XVI w. stało się jednym z najważniejszych ośrodków kulturowych i gospodarczych kraju. Kryzys wywołany wojnami XVII i pocz. XVIII w. dotknął także Poznania i obniżył jego rangę. Sytuacji tej nie zdołał zapobiec chwilowy rozkwit w epoce stanisławowskiej. Niepodważalną zasługą Poznania było podtrzymywanie tożsamości narodowej w okresie zaborów. W niewoli miasto stało się prężnie działającym ośrodkiem kultury, nauki oraz nowoczesnej myśli społecznej i gospodarczej. Tę samą rolę pełniło po odzyskaniu niepodległości. II wojna światowa spowodowała zniszczenia przede wszystkim w staromiejskiej części Poznania. Po wojnie odrestaurowano zrujnowane obiekty w oparciu o przekazy ikonograficzne i inwentaryzację. Regotycyzowano także katedrę na Ostrowie Tumskim.

     „Poznań - historyczny zespół miasta” stanowi przestrzeń o wyjątkowej wartości historyczno-kulturowej, kształtowaną konsekwentnie w przeciągu tysiąca lat. W tkance miejskiej przechowały się wszystkie zasadnicze elementy struktury architektoniczno-urbanistycznej charakterystyczne dla kolejnych epok i związane z konkretnymi wydarzeniami historycznymi począwszy od średniowiecza, a skończywszy na XX w.

     Zespół posiada wartości historyczne i zabytkowe o znaczeniu wybitnym w skali regionalnej i ponadregionalnej. Ostrów Tumski to teren, na którym znajdował się wczesnośredniowieczny gród. Rozplanowanie ulic w części staromiejskiej zachowało się od XIII w. do dzisiaj w prawie niezmienionym stanie. Tak zwany Ring Poznański Josepha Stübbena powstały w latach 1903-1910 w miejscu zburzonego pasa fortyfikacji pruskich jest sztandarowym przykładem nowoczesnej myśli urbanistycznej. „Fort Winiary, obecnie Park Cytadela” to prekursorski obiekt nowo pruskiej inżynierii fortyfikacyjnej z XIX w. o oryginalnym narysie.
     W obrębie zespołu występują liczne obiekty architektoniczne o przeznaczeniu sakralnym, rezydencjonalnym, użyteczności publicznej, będące dziełami uznanych architektów, prezentujące wybitne walory artystyczne oraz historyczne.

     Harmonijna różnorodność stylowa zabytków poznańskich świadczy o naturalnym procesie nawarstwiania się elementów struktury organizmu miejskiego i stanowi niewątpliwie wyjątkowy walor Poznania.

     www.poznan.pl