DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Malbork – zespół zamku krzyżackiego
     2013.04.18

     Malbork – zespół zamku krzyżackiego

     "Malbork – zespół zamku krzyżackiego" został uznany za Pomnik Historii zarządzeniem Prezydenta RP z 8 września 1994 (Monitor Polski 1994 nr 50 poz. 420).

     Do pobrania: zarządzenie.pdf

     Zespół gotyckiego zamku krzyżackiego. Największy średniowieczny zamek ceglany. W skład zespołu wchodzą: Zamek Wysoki (1280-1344 r.), Zamek Średni z Wielkim Refektarzem i Pałacem Wielkiego Mistrza (ok. 1322 - połowa XIV w.), Zamek Niski (XIV w.).

     Zamek w Malborku jest dawną siedzibą władz Zakonu Krzyżackiego (pełna nazwa zakonu rycerskiego: Bracia Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie pochodzi z roku 1198). W latach 1309-1467 zamek był stolicą państwa zakonnego. Jest największą ceglaną budowlą na świecie. W dniu 20 września 1949 roku decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zamek wpisany został do rejestru zabytków pod nr 29/N. Następnie Prezydent RP Rozporządzeniem z dnia 8 września 1994 roku uznał zespół zamku krzyżackiego za Pomnik Historii. W 1997 roku został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego UNESCO.

     Rys historyczny

     Budowa najstarszej części malborskiego zamku – Zamku Wysokiego rozpoczęła się w latach 1274–1275, kiedy to wzniesiono jego mury obwodowe. Budowa skrzydeł wewnętrznych trwała do 1300 roku. W związku z upadkiem Akkonu w Palestynie podjęta została decyzja o ostatecznym przeniesieniu siedziby władz zakonu do Prus. Z tego też powodu w latach 1295–1302 wzniesiono mury obwodowe Średniego Zamku, a do 1330 roku wzniesiono tu pozostałe budowle, w tym m.in. Wielki Refektarz i Pałac Wielkiego Mistrza.

     Jeszcze w I połowie XIV wieku rozbudowany został kościół zamkowy i kaplica św. Anny mieszczące się na Zamku Wysokim. W niszy zewnętrznej kościoła od strony wschodniej ustawiona została 8-metrowej wysokości statua Matki Boskiej pokryta różnobarwną mozaiką. Od przełomu XIII/XIV wieku rozpoczęto, trwającą ponad pół wieku budowę gospodarczego Przedzamcza m.in. z karwanem, spichlerzem, browarem, piekarnią i kościołem św. Wawrzyńca. Równocześnie z kolejnymi etapami budowy trwały liczne przebudowy i prace dekoratorskie.
     Zamek uległ pewnym zniszczeniom w czasie oblężenia z 1410 roku, które zostały naprawione w kolejnych latach.

     Przełomem dla losów zamku był rok 1454, gdy król Kazimierz Jagiellończyk wykupił zamek od ówczesnej załogi, nieopłaconej przez Krzyżaków. Od tego roku zamek malborski był administrowany przez starostę malborskiego i stanowił jeden z największych arsenałów dla wojsk Rzeczypospolitej, a także centrum administracyjno-gospodarcze dla większej części Żuław.

     W 1772 roku zamek malborski przeszedł w ręce króla pruskiego Fryderyka II. Nie miał on wówczas szczególnej wartości militarnej, dlatego przeznaczano go na magazyny i koszary. W części rozpoczęto nawet prace rozbiórkowe. W I połowie XIX wieku je zahamowano. W 1817 roku podjęto prace konserwatorskie, które z przerwami trwały ponad 100 lat (od 1882 roku kierował nimi Konrad Steinbrecht).

     W wyniku działań II wojny światowej zamek w 60% uległ zniszczeniu. Dzięki wieloletnim działaniom polskich konserwatorów został odbudowany i jest jednym z najcenniejszych zabytków średniowiecznego budownictwa obronnego na ziemiach polskich.

     http://www.zamek.malbork.pl
      

     Więcej informacji:
     Zamek krzyżacki w Malborku na Liscie Światowego Dziedzictwa UNESCO