DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Łowicz – Bazylika Katedralna (dawna Kolegiata Prymasowska) pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
     2013.04.18

     Łowicz – Bazylika Katedralna (dawna Kolegiata Prymasowska) pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny

     "Łowicz – Bazylika Katedralna (dawna Kolegiata Prymasowska) pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny" została uznana za Pomnik Historii rozporządzeniem Prezydenta RP z 22 października 2012 roku (Dz.U. 2012, poz. 1239).
     Do pobrania: rozporządzenie.pdf

     Katedra łowicka jest zabytkiem o szczególnym znaczeniu dla historii i kultury Polski. Świątynię fundowali, a następnie hojnie wyposażali najwięksi dostojnicy w hierarchii kościelnej - arcybiskupi gnieźnieńscy (prymasi od XV w.). Od XVI do XVIII w. ówczesna kolegiata była ich główną świątynią rezydencjonalną. W jej murach odbywały się synody kościelne, decydowano o najważniejszych sprawach Kościoła oraz Rzeczpospolitej. Interrex (funkcję tę sprawowali prymasi) przyjmował tu posłów w czasie bezkrólewia. Tutaj też odbywali pielgrzymki królowie. Obecna katedra jest nekropolią swoich mecenasów – dwunastu arcybiskupów oraz wielu innych dostojników - mieszczącą najwyższej klasy nagrobki, wspaniałe przykłady złotnictwa oraz pamiątki historyczne, pozwalające na określenie tej świątyni sanktuarium nie tylko sakralnym, ale także sanktuarium historii i kultury Polski nierozłącznie związanej z dziejami Kościoła.

     Nad kolegiatą roztaczali szczególną pieczę arcybiskupi: Jakub Uchański, Jan Wężyk, Henryk Firlej, Maciej Łubieński, Jan Lipski, Stanisław Szembek, Teodor Potocki, Adam Komorowski. Pod ich patronatem, przy rozbudowie świątyni oraz przy pracach nad znajdującymi się w jej wnętrzu nagrobkami brali udział najwybitniejsi artyści doby nowożytnej działający na terenie Rzeczpospolitej (architekci: Tomasz Poncino, Konstanty Tencalla (?), Tylman z Gameren, Efraim Schroeger, Jakub Fontana (?), Karol Bay, rzeźbiarze: Jan Michałowicz z Urzędowa, Kasper Fodyga (?), Wilhelm van den Block (?), Abraham van den Block, Wilhelm Richter, Jan Chryzostom Redler (?), Jan Jerzy Plersch, Hieronim Canavesi, sztukatorzy: Jan Chrzciciel Falconi, Jan Michał Graff, Józef Pechner, malarze: Tomasz Dolabella (?), Adam Swach, Szymon Czechowicz). Nazwiska te są gwarancją najwyższej próby artystycznej realizacji w obrębie łowickiego kościoła. Niewątpliwym walorem świątyni jest także autentyczność substancji zabytkowej obiektu. Kościół przetrwał w niemalże niezmienionym stanie do XX w. W 1939 r. poważnemu uszkodzeniu uległ dach, hełmy wież, oraz prospekt organowy, które po wojnie zrekonstruowano.

     W XII w., decyzją Władysława Hermana, Łowicz stał się własnością arcybiskupów gnieźnieńskich. Jednocześnie, świątynia łowicka, którą w 1433 r. podniesiono do godności kolegiaty, stała się, obok katedry gnieźnieńskiej, najważniejszym kościołem o nieformalnym statusie katedry i obiektem szczególnej troski prymasów. Obecna, barokowa świątynia powstała w XVII w. w wyniku przebudowy wcześniejszej - gotyckiej. Prace rozpoczęto od wzniesienia dwóch wież w stylu późnorenesansowym w części zachodniej świątyni. Następnie, przy udziale Tomasza Poncino, a później jego brata – Andrzeja, podwyższono ściany budowli, a między wieże wstawiono barokową fasadę. Wnętrze nakryto sklepieniem krzyżowym z gurtami. Stiukową monumentalną dekorację architektoniczną (fryz belkowania obiegającego nawę i prezbiterium, kapitele pilastrów, kartusze nad arkadami) wykonał Jan Chrzciciel Falconi.

     Katedra łowicka jest trójnawową bazyliką z dwuwieżową fasadą i z długim prezbiterium. Wnętrze zaakcentowane zostało wysokimi arkadami wspartymi na filarach oddzielających nawę główną od bocznych. Kościół, na długości nawy i prezbiterium, otaczają kaplice sepulkralne o interesujących rozwiązaniach architektonicznych charakterystycznych dla epok, w których powstawały. Są to kaplice fundacji prymasów: J. Uchańskiego, J. Tarnowskiego, J. Wężyka, J. Lipskiego, A. Komorowskiego z cennym wyposażeniem oraz kaplica fundacji lokalnych mieszczan. We wnętrzu katedry wyróżniają się także wysokiej klasy ołtarz główny, szereg ołtarzy bocznych, dzieła malarskie oraz zespół płyt nagrobnych, nagrobków i epitafiów m.in.: płyta z nagrobka prymasa Jana Przerembskiego, nagrobek prymasa Uchańskiego, nagrobek piętrowy wojskiego gostyńskiego Marcina Śleszyńskiego i jego żony Anny, nagrobek chorążego łęczyckiego Piotra Tarnowskiego, nagrobek prymasa H. Firleja, prymasów Andrzeja i Wacława Leszczyńskich, epitafium prymasa Mikołaja Prażmowskiego, nagrobek prymasa A. Komorowskiego.

     W najbliższym otoczeniu katedry ograniczonym murowanym ogrodzeniem, na wschodnim jego odcinku, znajduje się klasycystyczna dzwonnica projektu Szymona Bogumiła Zuga.

     http://kustosz-lowicz.za.pl
     http://www.muzeum.diecezja.lowicz.pl
     http://lowickie.eu/474,zabytki-w-powiecie.html

     ___________________________________________________________________________________________________________________________________________