DANE KONTAKTOWE
DANE TELEADRESOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie moich danych osobowych niezbędnych do korzystania z materiałów serwisu przez NID zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

PRZYPOMNIJ HASŁO

INFORMACJE OGÓLNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   DLA SPECJALISTÓW

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    << < KALENDARIUM / 2012 / KWI > >>

     DZIEDZICTWO
     KULTUROWE W REGIONACH

     mapa WYBIERZ WOJEWÓDZTWO
      
      
      
     Kotlina Jeleniogórska - pałace i parki krajobrazowe Kotliny Jeleniogórskiej
     2013.04.17

     Kotlina Jeleniogórska - pałace i parki krajobrazowe Kotliny Jeleniogórskiej

     "Pałace i parki krajobrazowe Kotliny Jeleniogórskiej" zostały uznane za Pomnik Historii rozporządzeniem Prezydenta RP z 20 września 2011 r.  (Dz. U. nr 217, poz. 1283).

     Do pobrania: rozporządzenie.pdf

     Niezwykłe bogactwo dziedzictwa materialnego oraz walory przyrodnicze Kotliny Jeleniogórskiej pozwalają zaliczyć ten obszar do najpiękniejszych krajobrazów kulturowych w kraju. Stosunkowo niewielka przestrzeń o powierzchni ok. 100 km kwadratowych od Jeleniej Góry po Kowary (na południu) oraz Karpniki (na wschodzie) nasycona jest pochodzącymi z różnych epok zabytkami o charakterze rezydencjonalnym, sakralnym, uzdrowiskowym, etnograficznym, gospodarczym. Na tym tle, miejsce szczególne zajmują pałace z parkami krajobrazowymi. W obrębie Kotliny oraz masywu górskiego Rudaw Janowickich znajduje się kilkadziesiąt takich obiektów, a ich zagęszczenie jest unikatowe w skali europejskiej. Jedenaście z siedzib arystokratycznych i fabrykanckich z założeniami parkowymi, ze względu na wysoki poziom artystyczny oraz ich wartości historyczne, uznanych zostało przez Prezydenta RP za pomniki historii:
      

      
     • Bukowiec – zespół pałacowo-parkowy, gm. Mysłakowice;
     • Jelenia Góra – zespół pałacowo-parkowy „Paulinum”;
     • Jelenia Góra – zespół pałacowo-parkowy Schaffgotschów w Cieplicach;
     • Karpniki – zespół pałacowo-parkowy, gm. Mysłakowice;
     • Karpniki – willa „Dębowy Dwór” z parkiem;
     • Kowary – zespół pałacowo-parkowy w Ciszycy;
     • Łomnica – zespół pałacowo-parkowy, gm. Mysłakowice;
     • Mysłakowice – zespół pałacowo-parkowy;
     • Staniszów Górny nr 100 – zespół pałacowo-parkowy, gm. Podgórzyn;
     • Wojanów – zespół pałacowo-parkowy, gm. Mysłakowice;
     • Wojanów-Bobrów – zespół pałacowo-gospodarczy, gm. Mysłakowice.

     W XIX w. krajobraz kulturowy Kotliny Jeleniogórskiej uległ znacznym przeobrażeniom. Region ten osiągnął wówczas apogeum swojej świetności. Idee romantyzmu podkreślające związek człowieka z otaczającą przyrodą odcisnęły silne piętno na koncepcji i wizerunku rezydencji. Jeszcze w XVIII w. przyjął się tu nurt angielskiej sztuki ogrodowej, który wyraźnie wpłynął na kompozycję rozbudowywanych założeń pałacowo-parkowych. Obiekty rezydencjonalne uzyskały wówczas nowy historyzujący kostium architektoniczny, a parki przyjęły formy naturalnego krajobrazu. Zmodernizowane w tym duchu założenia tworzyły wielkoprzestrzenne kompozycje krajobrazowe, których spójność podkreślały powiązania widokowe między sobą oraz uczytelnione widoki na wybrane elementy krajobrazu np. masyw Karkonoszy. Uznane za pomniki historii siedziby mają związek z najznamienitszymi rodami niemieckimi i polskimi. Są to dzieła wybitnych architektów i ogrodników, m.in: Karla Friedricha Schinkla, Friedricha Augusta Stülera, Petera Josepha Lenné.

     Zespół jedenastu rezydencji Kotliny Jeleniogórskiej stanowi dziedzictwo kulturowe o szczególnej randze. Nagromadzenie tak dużej ilości obiektów tego typu o wartościach artystycznych i krajobrazowo-przestrzennych w powiązaniu z walorami lokalnej przyrody oraz ukształtowaniem terenu zbudowały niepowtarzalny krajobraz kulturowy Kotliny Jeleniogórskiej.

     www.dolinapalacow.pl